Kondiční cvičení ve spořilovském sokole

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 29. 03. 2013

Vítání Slunce - Sokol SpořilovDlouhá léta vede kondiční cvičení ve spořilovském sokole cvičitelka RNDr. Janou Zachová. Všiml jsem si na nástěnce v Sokole, že jste oslavily 20 let od založení oddílu. Jak vzpomínáš na jeho začátky?
Začaly jsme cvičit v říjnu 1992. To bylo v době polistopadové euforie, kdy jsme si začínali uvědomovat svou zodpovědnost za vlastní zdraví. Já jsem měla v kapse čerstvý diplom cvičitelky zdravotní tělesné výchovy a cvičitelky jógy a potkala jsem v samoobsluze dávného známého se spořilovského Sokola Vláďu Prchlíka. Slovo dalo slovo a Vláďa mi nabídl možnost cvičit ve zdejším Sokole. Chodili jsem pak s manželem po Spořilově a vylepovali plakátky zvoucí ŽENY STŘEDNÍHO VĚKU na informační schůzku o zdravotním cvičení s prvky jógy a Feldenkraisovy metody. Tento originální způsob cvičení, jehož základní motto je: „Poznej sama sebe pohybem“, používají jak rehabilitační pracovníci, tak třeba tanečníci, oslovil nejen mne. Záhy po otevření „železné opony“ ho k nám přivezla jedna z posledních přímých žaček M. Feldenkraise přímo z Izraele.
Vzhledem k rostoucímu trendu uctívání mládí, výkonnosti a úspěchu v polistopadové éře, zvolily jsme, pod vlivem tehdy populární knihy rakouské autorky Susane Kubelka: Konečně 40, svoje heslo: „Zralé ženě patří svět, ale musí být fit a proto jsme zde v tělocvičně“.Jak rostl zájem a změnil se přístup cvičenců za tu dobu?
Ani ne.Na informační schůzce nás tehdy bylo 35 a zhruba v tomto počtu zapsaných cvičíme dodneška. V tělocvičně nás bývá tak kolem 20 – 25. Představ si, že oslavě výročí z 18 účastnic bylo 5 původních „matek zakladatelek“, které chodí cvičit celých těch 20 let.

Jak vypadá skladba hodiny, na co kladeš důraz?
Především, my cvičíme 90 minut. Cvičení je zcela individuální, nesoutěživé, každá si cvičí podle svých možností a s důrazem na procítění účinku cvičení. Cvičení je zaměřeno na nácvik správného držení těla, dechovou kapacitu, pohyblivost kloubů. Samozřejmě i na posílení nejdůležitějších svalů. Součástí . každé hodiny je i závěrečná relaxace, nácvik vědomého uvolnění, jakožto nejúčinnějšího prostředku proti účinkům stresu a tedy i prevence civilizačních chorob.

Vím, že v létě organizuješ pravidelné pobyty u moře spojené se cvičením. Jaký je zájem o tyto pobyty?
Za těch 20 let se z nás stala velmi přátelská parta. Scházíme se nejen v tělocvičně, ale pravidelně na předvánoční“CUKROVE“ v klubovně Sokola a na konci cvičebního roku na „PIKNIKU V ZEMLJANCE“ na zahradě v Prokopském údolí. Občas chodíme i s naší vynikající průvodkyní za zajímavostmi Prahy.
O pobyty u moře je stále větší zájem. Samozřejmě máme i mimospořilovské stálé účastnice a dokonce i účastníky. V červnu jezdíme tradičně do půvabného historického, rybářského městečka Caorle u Benátek, letos již posedmé, zatímco v září zkoušíme vždy nové místo, v Chorvatsku, Turecku a loni i letos v Černé Hoře. Na prvním pobytu nás bylo 11 a loni jsem byla nucena vyhlásit do Černé Hory stop stav 40 a jak loni tak letos máme ještě náhradníky.

Děkuji Ti za rozhovor.