BYLI JSME U TOHO: Tomáš Garrigue Huba přijíždí na nádraží císaře Františka Josefa v Praze

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 07. 04. 2013

/Reportáž zpravodaje SN z natáčení historického seriálu České televize „České století“/

Na slavnostně girlandami zeleného chvojí s červenobílými fáborami vyzdobené Nádraží císaře Františka Josefa vjíždí historický vlak tažený novou parní lokomotivou vyrobenou v roce 1917 se vzácným profesorem Tomášem Garrigue Masarykem a jeho doprovodem. Očekávaly ho davy obecenstva v čele s ruskými, francouzskými a italskými legionáři, Sokolové, Junáci a Baráčníci s bojovými zástavami a prapory, členové krojovaných národopisných skupin z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska, vojáci, policisté a hasiči v rakouských uniformách a další velké zástupy občanů i rodiny s malými dětmi.Pražské nádraží Císaře Františka Josefa rozezvučel na velikonoční Bílou sobotu mohutný jásot čtyř set komparsistů, kteří uvítali přijíždějící historický parní vlak se slovenským umělcem Martinem Hubou v úloze Tomáše Garrigue Masaryka v modrém salónním vagónu a dalšími osobnostmi jeho doprovodu.
Slovenský herec o svém rozhodování, zda přijmout tuto ojedinělou a výjimečnou nabídku zahrát si úlohu prezidenta Osvoboditele T.G.M., řekl: „Masaryk se nikdy netajil, že byl tiež Slovák, takže toto tiež by som povedal mi mierne dodalo odvahy náisť tu, nazveme to drzosť, pristúpiť na tuto krásnou, dobrodružnou hru.“
Takto přiblížil některé ze svých pohnutek v přestávce při natáčení zahajovacího dílu „Českého století“ hlavní představitel prvního prezidenta Československého státu.

Nádražím burácí volání z úst diváků této významné události, jakou je příjezd prezidenta Osvoboditele do vlasti, provázené nadšeným máváním praporky v českých a amerických barvách:
„Nazdááár!, Bravóóó!, Hurááá! Sláááva! Ať žije Masaryk! Buďte vítán!“. Vlakový průvodčí v jasně modré sváteční uniformě rakousko-uherských drah otevírá dveře slavnostně vyzdobeného salónního vagónu v modré barvě. Pan prezident vystupuje po schůdkách na první nástupiště zaplněné zástupy nadšených diváků, kteří v hojném počtu ze všech koutů naší vlasti přijeli k uvítání velkého českého vůdce po dlouhých letech exilu ve vlasti. Vojenská hudba v rakouských uniformách zahraje francouzskou hymnu Marsejézu. Volání slávy náhle ustává.

Nastává vzácný okamžik slavnostního přivítáni: Selka v národním kroji podává panu presidentovi chléb na ošatce zdobené šátkem s bohatými výšivkami v národních barvách a nabízí na uvítanou skývu chleba se solí. Masaryka vítají svými projevy především hodnostáři a zástupci českého politického a společenského života. Za představitele české kulturní obce se ujímá slova vlastenecký spisovatel Alois Jirásek. Nato pan prezident poděkoval všem za srdečné uvítání na domovské půdě své vlasti. Řízným krokem se svým doprovodem po slavnostním červeném koberci se odebral do útrob nádražní budovy provázen znovu nadšeným jásáním zástupů. Krátce se ještě zastavil, když děti zazpívaly Masarykovu zamilovanou národní píseň „Ach, synku, synku“ a celé nádraží se k nim nadšeně přidalo…“
/Tolik naše přímá reportáž SN z celodenního natáčení televize v sobotu dne třicátého března na Hlavním nádraží v Praze./

Tomáš Garrigue HUBA slavnostně přijel, aby přivezl s sebou do Prahy samostatnost Československé republiky. Popis událostí z konce roku, sepsal režisér Robert Sedláček. Rozjelo se natáčení úvodního dílu. Autoři tohoto nového televizního cyklu „České století“ přicházejí s novým pohledem na klíčové okamžiky, který má zmapovat významné mezníky moderních českých dějin od vzniku samostatného státu - Československé republiky v roce devatenáct set osmnáct do listopadové sametové revoluce v roce devatenáct set osmdesát devět. Závěrečný díl seriálu „České století“ přiblíží okamžiky rozdělení Československé republiky na dva samostatné státy - Českou a Slovenskou republiku.

Režisér Roman Sedláček se podílel na scénáři spolu s historikem Pavlem Kosatíkem. Autoři se drželi historických faktů. V osmi dramatech – jednotlivých dílech sledují historické osobnosti v okamžicích, kdy věděli, že jejich rozhodnutí ovlivní na dlouhou dobu celý národ a jeho osudy.Manželku presidenta Masaryka Charlottu si zahraje známá herečka Daniela Kolářová, v dalších rolích se objeví např. Ivan Trojan a Daniel Landa.
Na obrazovkách budou moci první díly seriálu diváci ČT sledovat od podzimu letošního roku.