Na Spořilově probíhá měření kvality ovzduší

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 03. 06. 2013

Pravděpodobně od pondělí 27.května 2013 probíhá měření kvality ovzduší na pravé straně naší polikliniky, v malém parčíku, ve vzdálenosti asi 100m na západ od Spořilovské. Ovzduší měří přístroje, které se nacházejí v bílé dodávce s nápisem Státní zdravotní ústav, Hygienická služba. Tisíce lidí, ale bydlí v sídlišti na východ od polikliniky. Právě tento týden je v Praze předpověď na bohaté srážky a také má vát vítr převážně ze západního směru, takže škodliviny budou z velké míry ze Spořilovské odnášeny do sídliště. Měřící zařízení je tak z velké části nezachytí.
Jak je to u Spořilovské se znečištěním ovzduší lze dokumentovat i pocitově. Po 15 minutách pobytu v parčíku, u monitorující dodávky, necítím nic závadného, dýchám normálně. Odcházím z měřícího místa na most nad Spořilovskou, kterou se v té době valí kvanta kamionů. Následuje okamžitá a velmi prudká alergická reakce - nemohu dýchat, slzí mi oči, škrábe v krku. Po příchodu k obchodnímu domu Centrum se dusím a z posledních sil docházím domů. V této době (16-17 hod.) se u Centrumu pohybují tisíce našich obyvatel. Jde zejména o maminky s kočárky, děti, důchodce, lidi spěchající ze zaměstnání atd. Lidé posedávají na terase restaurace, v zahrádce cukrárny, děti si zde hrají. Ale tohle není již téměř 3 roky místo k životu. Jestliže je alergická reakce jedince na znečištění v ovzduší tak silná, jde jednoznačně o extrémní koncentrace látek, které škodí lidskému zdraví! Jaké budou koncentrace škodlivin v zóně největšího imisního zatížení, tedy u OD Centrum, kde se negativní vlivy dopravy kumulují a kde bydlí a pohybuje se nejvíce lidí? Jsou zde limity překročeny dvakrát, třikrát nebo ještě mnohem více?

Jistě si vzpomenete, že v roce 2010 radnice zadala měření kvality ovzduší u Spořilovské. Nejdříve se měřilo týden na levé straně polikliniky, za vysokou betonovou zdí, v zeleni. Pak se měřilo na parkovišti u autosalonu, a přestože byly dokonce 4 dny volna, dopadlo toto měření hůře. Každopádně ve většině dnů byly v obou měřeních překročeny limity prachu, a to i přesto, že po většinu měření vál vítr v opačném směru, tedy od měřícího zařízení.. Podrobně je měření popsáno ve Spořilovských novinách (Komentář ke zveřejněným zprávám o měření imisí u Spořilovské spojky).
Pro Spořilov je nejdůležitější zachytit škodliviny v průběhu horkých a suchých dní. V minulosti bylo mnoho období, kdy teploty dosahovaly 25-30 stupňů a nezapršelo třeba i celých 10 dní nebo i déle. To jsou ty kritické dny na které je třeba se zaměřit. V té době hrozí občanům největší zdravotní komplikace. Pokud letos takové dny nastanou je vhodné i několikrát denně ochlazovat komunikace na Spořilově tj. kropit a mlžit, aby poklesla teplota a také se snížil obsah škodlivin ve vzduchu (hlavně prachové částice). Tím se sníží i zdravotní riziko pro obyvatele.