Když se Botič botí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 10. 07. 2013

(Fotografie budou přidány.) Jak již napovídá název říčky Botič, nebyl tento vodní tok nikdy zcela neškodný. Název je nejčastěji vysvětlován souvislostí se staročeským botěním či botněním, tj. nabýváním objemu, rozvodňováním. Běžný průtok činí 0,44 m³/s, přičemž 2. června z Hostivařské přehrady odtékalo až 90 m³/s. Následkem tohoto rozvodnění voda napáchala během prvního červnového víkendu jedny z největších škod právě v asi dvoukilometrovém úseku přibližně od Záběhlického zámku po Chodovskou ulici.

Pod Hostivařskou přehradou byly problémy zejména se zatopením části staré Hostivaře. Odtud Botič protéká přírodním parkem Hostivař - Záběhlice, zejména přírodní památkou meandry Botiče, kde je dostatek prostoru pro rozliv vody do okolí. Za bránu do urbanizovaného území města je možné považovat jez u Záběhlického zámku. Odtud je koryto častěji sevřeno regulací a obklopeno zástavbou. Dolní tok Botiče v Nuslích je potom již zcela regulován a zřejmě v dostatečné kapacitě; nezdálo se, že by zde velká voda způsobila tak velké problémy. Nejdramatičtější situace tak zřejmě opravdu nastala v oblasti Záběhlic.

Pojďme ale v Záběhlicích po proudu povodně. Nad jezem u Záběhlického zámku voda vyplavila především zahrádkářskou kolonii a pár domků. Přemostění u jezu bylo schopné vodu pojmout, ale i tak vystoupala natolik vysoko, že níže položená část komunikace před mostem byla zaplavena a nezbylo než přilehlé areály firem chránit pytli s pískem. ////////////////obr.1////////////// Vtokový objekt do náhonu byl operativně překryt panelem, což zabránilo nadměrnému přítoku do Hamerského rybníka. ////////////////obr.2////////////// Pod Zámečkem se voda široce rozlila do relativně volné nivy mezi Záběhlickou, rybníkem a fotbalovými hřišti.

Další překážkou povodně se stal zúžený trychtýřovitý prostor, jehož hranice tvořily zadní trakty zástavby v ulici K Prádelně a hráz náhonu rybníka. V této nízko položené ulici bylo vyplaveno několik domů a byli evakuováni klienti Domu Naděje. Úzké hrdlo bylo tvořeno přemostěním Botiče v uvedené ulici, které vodu nebylo schopno pojmout. ////////////////obr.3////////////// V jeho blízkosti pak byla voda dále omezována zdí kostela Narození P. Marie a zděným plotem v ulici K Prádelně, který proudu vadil natolik, že ho síla proudu elegantně položila. ////////////////obr.4////////////// Pozoruhodné bylo nepřístojné chování vody, která se proti všem zvyklostem nevylila z rybníka, ale naopak přetékala nad kostelem právě do něj. ////////////////obr.5//////////////

Níže po proudu se již rozkládá areál Hamr sport. Tento areál byl původně bez patřičných povolení téměř celý vystavěn v záplavovém území a z části i proti regulativům územního plánu (ty například stanovují určitých místech pouze zeleň, hřiště maximálně přírodního charakteru, nepřipouštějí stavby atp.). Areál byl poškozen poměrně značně; byly vyplaveny provozní objekty, zaplaveny kurty, strhány jejich umělé povrchy, strženy ploty i drobné stavby. ////////////////obr. 6,7//////////////

Další na řadě byl pod hrází rybníka umístěný, veřejnosti nepřístupný, obytný soubor kolem ulice Podle Náhonu (původně veřejná, dnes obyvateli zprivatizovaná). Tato ulice tvoří centrum souboru, je však oproti břehům Botiče značně snížena. ////////////////obr.8////////////// Zde bylo zatopeno několik automobilů a voda odtud také zalila suterénní garáže, jejichž podlaha zřejmě nebude příliš vysoko nad běžnou hladinou Botiče. ////////////////obr. 9 //////////////

Zasaženo bylo i železniční odstavné nádraží. V místech u jeho přemostění Záběhlickou ulicí, kde je Botič pod nádražím veden v tunelu, nebylo podzemní koryto schopno množství vody pojmout, ta částečně zaplavila nádraží a tekla kolejištěm dále k Michli. ////////////////obr. 10 //////////////

Tato údajně stoletá voda prokázala mimo jiné důležitost nezastavěnosti a zachování přírodního charakteru údolí v oblasti Trojmezí. Zdejší části lužního lesa a meandry měly pravděpodobně významný pozitivní efekt na charakter kulminace Botiče v Záběhlicích. Podle výšky usazenin bylo v přírodně cenném podmáčeném lese nad jezem Marcela v Hostivaři vody místy až po krk ////////////////obr. 11 //////////////. V klikatícím se toku se vzrostlými stromy se voda značně rozlila, zbrzdila a její kulminační křivka v Záběhlicích se tak mohla snížit o až desítky centimetrů. Třeba právě o tu desítku centimetrů, která vodě chyběla k zdolání posledního schodu v předsíni nebo k průplachu televize na stolku.