Boj o Spořilovskou nekončí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 20. 09. 2013

Mezi státem, zastoupeném ministrem dopravy a městem Prahou, zastoupeném primátorem, bylo podepsáno v dubnu 2012 memorandum o spolupráci v oblasti dopravy. Zároveň došlo k dohodě ohledně řešení situace s extrémní kamionovou dopravou na Spořilově v Praze 4. Výsledkem této dohody je i plánované odvedení 50% kamionů z centra hustě obydleného Spořilova na obvod, na komunikace dálničního typu. Na výstavbu nového mostu přes Jižní spojku a zboření starého mostu, který nesplňoval potřebné parametry, ministerstvo vynaložilo z fondu SFDI finanční prostředky ve výši asi 100 miliónů Kč. Také ve svém vystoupení (Ze Spořilova zmizí kamionová doprava) na jednání zastupitelstva v únoru 2013 hovoří náměstek pro dopravu Nosek o odvedení 50% kamionové dopravy ze Spořilovské nejpozději do podzimu 2013, právě prostřednictvím nového mostu přes Jižní spojku (Pražský patriot - Zmaří se stomilionová dopravní investice státu?)
Je neuvěřitelné jaké záminky jsou využívány k tomu, aby po novém mostě nad Jižní spojkou nejezdilo co nejdříve 50% těžkých kamionů ze Spořilovské. Klíčové jsou kongesce. Celé 3 roky nikomu téměř každodenní kongesce na Spořilovské (v délce 1400m ) a na JS pod Spořilovem (v délce několika kilometrů) nevadily a ani je neřešil. Nyní jde o kongesce na úseku 200m, ale právě nyní to vadí! TSK ale připustilo, že záležitost je řešitelná (idnes.cz).Setkáváme se také s různými nesprávnými argumenty, např. že se doprava posune do centra města. Nyní je doprava v centru hustě obydleného sídliště (=centrum města) a v budoucnu bude aspoň z 50% na okraji Spořilova. Zátěž se tak v rámci Spořilova rovnoměrně rozdělí. Nebo že hluk a imise jsou v oblasti Starého Spořilova mnohonásobně vyšší než u Spořilovské, což je samozřejmě právě naopak (http://www.sos-sporilov.cz/78-aktualne/78-vysledky-srovnavaciho-mereni-hluku-v-sidlisti-a-na-starem-sporilove-prokazaly-kritickou-situaci-v-centru-sporilova.html). V případě emisí byly ve Spořilovském kopci dokonce naměřeny 1000 vyšší hodnoty život ohrožujících nanočástic než na dálnici v rovině. Z grafu prezentovaného Ministerstvem dopravy při podpisu Memoranda je evidentní, že v oblasti Spořilovského kopce po odvedení 50% kamionů klesne hluk o 1,6dB. V oblasti nového opatření tedy dokonce hluk po navedení kamionů vzroste naprosto minimálně, protože jde téměř o rovinu. V každém případě mají na celém Spořilově platit nejvýše limity hluku korigované na starou hlukovou zátěž (den/noc = 70/60dB). Vyjímka (74/67 dB) v oblasti Spořilovské je silně diskriminační. V ideálním případě bychom však zejména v centru tak husté zástavby přivítali nekorigované limity hluku (60/50dB), které jsou nejbezpečnější z hlediska ochrany veřejného zdraví.
Zvláštní je také tvrzení jednoho ze zástupců SZ na Praze 4: „Zastupitel Strany zelených Petr Štěpánek zase odmítl nechat jezdit kamiony po novém mostě. Podle něj se ujetá vzdálenost kamionů Spořilovem prodlouží. Po Spořilovské ujedou polovinu vzdálenosti, než kolem Spořilova po Jižní spojce a následně ulici 5. Května“ (Pražský deník). Zajímavé ale je, že v tomto případě SZ nevadí, že kamiony jsou nyní nuceny jet na okruh 36 km, místo aby jely po Jižní spojce pouhých 12km. Imisemi a hlukem tak přímo zatěžují třikrát větší oblast, zvyšují se jim náklady o stovky korun a navíc projíždějí centrem jedné z nejosídlenějších oblastí v Praze, z čehož nejsou logicky vůbec nadšení. Přitom zástupci kamionové přepravy chtějí jezdit po Jižní spojce, ale nejsou tak silnou lobby, aby si to prosadili. Přitom je dopravní opatření na Jižní spojce se zákazovými značkami pro kamiony nad 12 tun diskriminační a velmi pravděpodobně protizákonné.

V případě plánovaného zkapacitnění Vídeňské ulice řekl tento zastupitel SZ pro server idnes.cz, že „Čtyřproudá magistrála s kapacitou vysoko přes 50 tisíc vozů denně v zastavěném území je zločinem na obyvatelích sídliště i pacientech Thomayerovy nemocnice a jejích zaměstnancích," Podle Štěpánka budou trpět nejen lidé v bezprostředním okolí rozšířené silnice, ale i obyvatelé vzdálenějších paneláků. Mnohem horší situace ale platí právě v centru Spořilova. Přitom tisíce lidé zde trpí již celé 3 roky bez ochranných opatření, aniž by se dočkali významnějšího řešení. Denně jich stovky chodí do zdravotnického zařízení přes most a pod nimi duní tisíce kamionů, děti v tomto prostředí chodí do školy, tisíce lidí se pohybují v okolí obchodního domu. Čím dříve opustí 50% kamionů centrum Spořilova, tím lépe pro Spořilov jako celek! Právě Zelení by měli být logicky těmi, kteří se budou za toto opatření bít!
Dříve jsme byli malou skupinou, kterou je možné zmasakrovat těžkou dopravou z celé Prahy. Když žádáme, jako ti nediskriminovanější občané Prahy, návrat těžké dopravy do původního stavu, tak jsme utlačovatelé. Nad tím opravdu zůstává rozum stát. Stále však doufáme ve zdravý selský rozum a očištění zrna od plev.
Takže nediskriminujte již více trpící od Spořilovské, neuvádějte nepravdivé nebo pouze účelové protiargumenty bez odpovídajících dat. Není to fér! Díky takovýmto manipulacím málem ztratilo více než 10 000 lidí šanci na lepší život bez kamionů.
Všichni rozumně uvažující Spořilováci i Pražáci buďte s námi, boj o Spořilovskou nekončí!

Občanské sdružení SOS Spořilov