Projekt Edison na ZŠ Jižní: 23. – 27. 9. 2013

Autor: Daniel Kaiser <Kaiser.Daniel(at)zsjizni.cz>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 11. 10. 2013

V týdnu od 23. do 27. září 2013 zpestřila vyučování na škole zahraniční návštěva. V rámci projektu Edison, který se snaží o podporu multikulturního vzdělávání mladých lidí, jsme se ve škole potkávali a komunikovali se studenty a studentkami z různých částí světa – z Filipín, Číny, Turecka, Albánie, Srbska, Egypta, Alžírska a Argentiny.

Dorozumívacím jazykem byla především angličtina, ale komunikace probíhala také v italštině, francouzštině a němčině. Žáci se naučili i pár frází v rodných jazycích našich hostů. V hodinách tělesné výchovy měli možnost vyzkoušet si národní tance a zacvičit si taiji (tajči), výtvarná výchova byla věnována arabským motivům. Spolupráce probíhala i v hodinách češtiny, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu či dramatické výchovy. Zahraniční hosté představili své země a žáci tak získali mnoho zajímavých informací - o geografických podmínkách, zajímavých místech, městech, významných osobnostech, historii, zvycích, tradicích, oblíbených jídlech či sportech, vzdělávání, ale i dalších oblastech života. Zároveň si vyzkoušeli svoje znalosti nejen angličtiny v praxi. Celý týden se bezesporu stal motivací k dalšímu studiu cizích jazyků.