Před sedmdesáti sedmi lety...

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Vzpomínky, Vydáno dne: 29. 06. 2014

ZborovákLetošní rok vzpomínáme stého výročí založení první vojenské jednotky za první, tzv.Velké světové války. V září roku 1914 vznikla na základě výzvy českých krajanských spolků v Petrohradě, Moskvě a Kyjevě první vojenská skupina nazývaná Česká družina, která měla z počátku 720 mužů.
Dne 11. října 1914 složili slavnostně přísahu a došlo k vysvěcení jejich praporu. Jednotka odjela na frontu a působila zpočátku v rámci 3. ruské armády. Vojáci byli přidělení k ruským plukům, kde působili jako rozvědčíci. V květnu 1916 díky novému přílivu zajatců z Rakousko-Uherské armády byla z pluku vytvořena brigáda. V lednu 1916 vznikl z České družiny samostatný Československý střelecký pluk. Jeho prvním bojovým vystoupením byla dne 2. července 1917 památná bitva u Zborova, malé vesničky ležící severozápadně od Tarnopolu. Úspěch československých legionářů znamenal obrovskou podporu diplomatického úsilí profesorga Tomáše Garrigue Masaryka o vznik samostatného Československého státu.Sestra Alena Šerksová, členka Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokola Praha - Spořilov, Roztyly, která v době našeho rozhovoru oslavila v plné duševní svěžesti své 84. narozeniny, vzpomínala na den odhalení sochy „Hrdinům od Zborova“, který spořilovští legionáři a sokolové vztýčili dne 29. června 1937 na počest dvacátého výročí slavné bitvy u Zborova dne 2. července 1917 takto:
„Pamatuji se na ten den dobře. Od rána lilo jak z konve. To mně bylo čtrnáct let. Na sraz nás dorostenek jsem přišla ve slavnostním kroji. Musela jsem si vzít do průvodu pláštěnku – černou pelerýnu proti dešti. Sraz byl u sokolovny, kde jsme se řadili. Nás Sokolů v krojích bylo asi čtyřicet, ostatní přišli v občanském šatě. V čele průvodu pochodovala vojenská hudba, za ní kráčeli čestní hosté, členové delegací, generalita a vojáci Československé armády, krojovaní legionáři a Sokolové. Bylo nás tehdy v průvodu velké množství, neboť s námi šli i četní spořilovští občané s dětmi. Za velké účasti spořilovské veřejnosti jsme od sokolovny došli pochodovým krokem na Roztylské náměstí. Na místech vyhražených pro čestné hosty stáli v předních řadách členové delegací Československé armády, Československé obce legionářské a Československé obce sokolské. Socha legionáře byla ještě zahalená do bílého hávu. Po obou stranách pomníku stáli nehybně čestnou stráž spořilovští legionáři a sokolové. Slavnostní akt odhalení sochy „Hrdinům od Zborova“ mohl začít…“ (z rozhovoru vedeného dne 5. srpna 2007)