Pražský okruh musí být dokončen co nejdříve!

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 08. 09. 2014

Pražský okruh je stavba mimořádného významu, která pomůže vytlačit těžkou tranzitní dopravu ze silně urbanizovaného a hustě obydleného území do okrajových zón Prahy, respektive na obvod sídel. Primární je, že těžká tranzitní doprava nepatří do naší metropole a už vůbec ne do centra sídlišť. Na komunikacích v Praze dochází, díky extrémní kumulaci dopravy v úzkých hrdlech, k vytváření kolon a tím také k největším škodám na životním prostředí a zdraví lidí. Sekundárně je nezbytné řešit ochranu nově dotčených oblastí. Rovnoměrné rozdělení těžké tranzitní dopravy umožní minimalizovat její dopady na zdraví obyvatel.Těžká tranzitní doprava je desítky let vedena nadlimitně zatíženým územím, kde jsou překročeny meze únosnosti prostředí. Dochází nejen k poškození životního prostředí a zdraví lidí, ale i k významnému narušení pohody bydlení. Podle současných měření Ústavu experimentální medicíny AV ČR je oblast Spořilova extrémně zatížena PM2,5, což mimo jiné představuje významné kardiovaskulární riziko, a dále také karcinogenním benzo(a)pyrenem. Limity těchto látek jsou překročeny několikanásobně, a to dokonce i ve vnitřním prostředí, tedy v bytech. Nanočástice v ovzduší (rozsáhlá měření ČVUT) dosahují násobně až řádově vyšších koncentrací než je městské pozadí. Také hluk vysoce přesahuje hodnoty staré hlukové zátěže. Diskriminační hlukové vyjímky umožňují v oblasti Spořilova dokonce hluk okolo 70-75 dB. Takové hodnoty prokazatelně škodí zdraví. Přitom na Spořilově projíždějí kamiony přímo centrem sídliště, zónou, které vyžaduje zvláštní ochranu (u polikliniky, základní školy a obchodního centra) a dokonce jen pár metrů od několikapatrových domů.

Pražští radní nyní schválili aktualizaci Zásad územního rozvoje, kterou se opětovně vymezí soudem zrušené plochy pro stavbu Pražského okruhu. Rozhodnutí Rady HMP musí ještě potvrdit v září zastupitelstvo. Prioritou je bezesporu urychleně odvést těžkou tranzitní dopravu z centra Prahy, protože vše se doposud děje na úkor zdraví těchto obyvatel. Tito lidé odmítají dále nést následky špatné státní politiky ohledně těžké tranzitní dopravy na našem území, protože mají právo na příznivé životní prostředí bez kamionů. Řešení musí být rychlé a účinné a zároveň je třeba podporovat všechna opatření, která sníží dopady těžké dopravy na životní prostředí a zdraví lidí v dotčených oblastech, včetně kompenzací. Je třeba počítat s tím, že v oblasti Spořilova zůstane celodenně nadále obrovská zátěž IAD (statisíce aut), autobusové dopravy (přes tisíc busů) a tisíce kamionů.

Aktuální varianta Pražského okruhu byla podle stanoviska Ministerstva životního prostředí vyhodnocena jako vhodnější než Regionální varianta, která je zatím čarou zakreslenou převážně na území Středočeského kraje. Dostavbu aktuální varianty Pražského okruhu podporuje řada petičních akcí. Jde např. o petice Občanského sdužení SOS Spořilov, MČ Praha 4 a radnice Říčan, které mají téměř 10 000 podpisů. Aktuální trasa Pražského okruhu je dlouhodobě připravována, byly do ní investovány značné finanční prostředky a několika stovkami tisíc obyvatel Prahy je netrpělivě očekávána. Pražský okruh bude plnit svoji úlohu zejména tehdy, když nebude příliš vzdálen od centra metropole. Středočeský kraj podle dostupných informací v médiích také počítá s aktuální variantou Pražského okruhu a podával kasační stížnosti proti rozhodnutím soudů. Některé obce, dotčené Regionální variantou s ní nesouhlasí a brání se i peticemi. Zde je třeba si uvědomit, že pokud by byla tato varianta oficiální tak by byl protitlak nově dotčených obcí ještě větší.

Agónii ohledně Pražského okruhu nelze donekonečna prodlužovat. Bohužel čas běží a Spořilovský masakr má své oběti. Není nakonec nedokončený okruh jen Pyrrhovým vítězstvím?