Komunální volby 2014

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Volby, Vydáno dne: 23. 09. 2014

Už je to tady! Co? No přeci komunální volby 2014!
Také jste dostali do schránky časopis politického hnutí „Pro Prahu“, prezentující jejich kandidáty z Prahy 4 do podzimních komunálních voleb?
Stojí zato se podívat, kdo že jsou oni kandidáti.
Říká Vám něco ODS Praha 4? Víte, jak tato strana a její předseda, bývalý starosta Ing. Pavel Horálek, dopadli? Pana starostu odvolali vlastní „spolustraníci“, kteří až do té doby svorně hlasovali pro „vše“, co jim bylo zřejmě stranicky – direktivně určeno či nařízeno. Jinak si lze obtížně vysvětlit náhlý obrat v ODS Prahy 4. Přitom slib zastupitele, který složili, je zavazoval hlasovat podle svého svědomí. Měli ho a uplatňovali ho při hlasováních? Ti z ODS, kdo uspořádali „odvolávací puč starosty Horálka“ – byla jich většina – zůstali kontinuálně v koalici s ČSSD, jenže místo ODS zvolili nový název „Klub pro Prahu 4“. Volil někdo z Vás v minulých volbách takové politické uskupení? Nemohl, nekandidovalo. Tak nějak se to přešlo. Většinou nyní již bývalých členů ODS, jejichž oblastní sdružení bylo z centrály zrušeno, byl zvolen novým starostou Pavel Caldr. V částečně „staronově nové sestavě“ se jede na radnici Prahy 4 dál.
Stojí za připomenutí alespoň dvě z velmi křiklavých nebo závažných rozhodnutí z doby, kdy na radnici Prahy 4 vládla většinově ODS, řekněme od roku 2009.
Do voleb v roce 2010 ODS koaličního partnera nepotřebovala a starostou byl Ing. Pavel Horálek. Ve volbách v roce 2010 získala ODS 16 mandátů, TOP 09 14, ČSSD 12, Strana zelených 5 a KSČ 1 mandát. ODS uzavřela koalici nikoliv s druhou TOP 09, ale s třetí ČSSD – proč asi? – a opět měla v rozhodování, minimálně v Radě, většinu.
Přes nesouhlas opozičních zastupitelů z TOP 09 a SZ tak došlo k založení akciových společností MČ Prahy 4-Majetková, a. s., 4-Energetická, a. s., a 4-Volnočasová, o. p. s. Z nich nyní funguje s výhradami 4-Majetková, zatímco 4-Volnočasová skončila v konkurzu se ztrátou cca 5 milionů Kč a příčiny šetří policie ČR. V 4-Energetické rovněž došlo k nekalostem v hospodaření a rovněž v ní již téměř rok policie provádí šetření. Výsledky zatím zveřejněny nebyly. Poslední jmenovaná společnost a její hospodaření jsou názornou ukázkou toho, o čem by zastupitelé, kteří nerozumí odborné problematice oboru, jakým je energetika, ale i řízení akciové společnosti, neměli vůbec rozhodovat, navíc ještě v zastoupení, za nás občany. To je ale regulérní „zastupitelská demokracie“, abychom měli jasno, o čem že to je řeč.

Přesto „vládnoucí část“, tvořená převážně ODS, na počátku rozhodla o tom, že veškerý majetek energetického hospodářství MČ Praha 4 se vloží do základního jmění 4-Energetické. Nyní se rozhoduje o tom, že bude uvedený majetek, do jehož části mezitím 4-Energetická vkládala finanční prostředky, opět jí poskytnuté MČ Praha 4 ve výši 15 mil. formou úvěru a 15 mil. jako navýšení základního jmění, celkem tedy 30 mil., aby byl provozuschopný. Kotelny ve zprivatizovaných domech by měly být nabídnuty vlastníkům domů či bytů k odprodeji. To mělo být učiněno již při privatizaci domů. Proč nebylo? Z uvedeného je zřejmé, že nemohlo jít o hospodaření s péčí řádného hospodáře, jak ukládá zákon. S nápravou se bude vypořádávat nově zvolené zastupitelstvo ještě hodně dlouho.
Otázka pro nás, voliče: Měli by po těchto volbách o dané záležitosti opět rozhodovat ti, kdo se založením uvedených společností v roce 2009 souhlasili?

Další kauzou byla smlouva na pronájem Nové radnice, uzavřená za finančně nápadně nevýhodných podmínek. S tím souvisí dosud nedořešený prodej pozemku vedle polikliniky Budějovická (dosud jako placené parkoviště) společnosti v té době vlastnící polikliniku a z toho plynoucí sankce za nedodržení termínu výstavby podzemních garáží. O úhradě sankce ve výši 1,6 mil. bylo rozhodnuto opět těmi co měli moc o tom rozhodnout, budou prostředky na účet MČ Prah 4 postoupeny formou daru! Je-li ze smlouvy něco sankcí, jak může někdo rozhodnout o její změně na dar? Zdá se vám takové rozhodování „našich – i vámi zvolených zastupitelů“ za nás normální? Mně nikoliv.

Ale zpět do současnosti a předvolebního boje:
Jako první vystartoval raketově s kampaní zcela nový subjekt „Pro Prahu“. Jejich program je líbivý v řadě bodů a důvěryhodně působí i sám název hnutí. Reprezentuje je 12 pražských starostů a několik místostarostů. „Pro Prahu“ chce Pražany oslovit řešením nejpalčivějších každodenních problémů hlavního města, decentralizací moci nebo změnami v hospodaření městských firem. Kandidovat chce ve většině městských částí. Na jejich stránkách stojí za přečtení, a to doporučuji, příbuzenské vazby a vztahy kandidátů hnutí s miliardářem a developerem Radimem Passerem (například projekt v ulici Vyskočilova) a kdo a z jakých stran do hnutí „Pro Prahu“ na Praze 4 přesedlal.
Za zmínku stojí i to, jaký prostor k prezentaci dostalo hnutí „Pro Prahu“ v magazínu Tučňák. To, že je současný starosta a zároveň „jednička“ v jednom obvodu Prahy 4 na kandidátce „Pro Prahu“ Pavel Caldr předsedou redakční rady magazínu Tučňák, mu samo o sobě dává značnou výhodu oproti jiným kandidátům do zastupitelstva Prahy 4. Přesto mě zaráží jeho okatá snaha se zviditelňovat na velkém prostoru a jen kladně. Přitom jako radní a zástupce starosty Pavla Horálka měl v gesci energetické hospodářství, tedy 4-Energetickou, a lze se tedy oprávněně domnívat, že i on nese jistou míru odpovědnosti za stav kolem této akciové společnosti, ale i 4-Volnočasové.
V úvodníku navíc pan starosta Caldr kvituje výsledky průzkumu veřejného mínění prováděného společností SANEP, v němž se stal nejoblíbenějším starostou z 22 správních obvodů v Praze. K tomu je třeba doplnit: Pokud si tuto informaci vyhledáte na www.praha4.cz nebo www.sanep.cz, dočtete se, že „Respondentní vzorek v rámci jednotlivých 22 správních obvodů činí v průměru 168 dotázaných“. Praha 4 má 137 000 obyvatel. Jakou vypovídací hodnotu má poměr čísel 168:137 000? Pro mě žádnou. Ale jako předvolební informace může být pro někoho „silným ukazatelem“. Jakým je pro Vás???

Vážení spoluobčané či sousedé ze všech částí Prahy 4,
pokusil jsem se sdělit Vám svůj pohled na komunální politiku za minulé volební období, který jsem si utvořil při osobní a aktivní účasti na zasedáních zastupitelstva, stejně jako z bedlivého studia usnesení rady, a přiblížit Vám některé skutečnosti, o nichž jste dosud vůbec nevěděli. Jak je přijmete a jak s nimi naložíte při Vašem rozhodování ve volbách do zastupitelstva Prahy 4 ve dnech 10. nebo 11. 10. 2014, je zcela na Vašem uvážení.

Karel Kolář, občan Prahy 4