"Trafficsensnet" aneb znečištění vzduchu na Spořilově pod kontrolou

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 09. 10. 2014

Od druhé poloviny října se na sloupy veřejného osvětlení na pražském Spořilově rozmístí speciální systém, který bude monitorovat dopady dopravy na životní prostředí. Nová technologie spočívá v senzorické síti, která umožňuje sledování území a měření v reálném čase.

Díky tomu by měly být okamžitě k dispozici aktuální informace o stavu škodlivých emisí z dopravy a dalších zdrojů znečištění včetně jejich lokalizace. Systém by zde měl zůstat až do konce příštího roku, řekla dnes ČTK jednatelka agentury Conforg Anna Kotěšovcová.
Informace by měly pomoci městské části zavést účinnější opatření ke zvýšení kvality života v zatížených oblastech. Dosud se situace vyhodnocovala podle matematického modelu šíření škodlivin.
Právě Spořilov obklopují silnice s velmi intenzivní dopravou, což pro občany představuje vážný zdravotní problém. Pokud se systém ujme, mohl by se podle Kotěšovcové rozšířit do dalších zatížených lokalit republiky.
„Celkem předpokládáme rozmístění 25 jednotek v nejohroženější části Spořilova," uvedla Kotěšovcová. Senzorická síť takzvaného projektu Trafficsensnet je českou novinkou. Vyvinuli ji vědci z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze.
Na systému spolupracují s městskou částí Praha 4 a dvěma komerčními subjekty. Prostřednictvím sítě uvidí různě zabarvené „mraky", které se budou pohybovat nad mapou sledované lokality, kde barva určí druh znečišťující látky a sytost barvy pak míru znečištění v daném místě.