Nový starosta Prahy 11 chce ctít místní tradice a zastavit developery

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 14. 11. 2014

Snad neuškodí, když na stránkách Spořilovských novin se krátce zmíníme o povolební situaci v sousední Praze 11. V úterý 11. listopadu 2014 se v podvečerních hodinách konal na Litochlebském náměstí u pomníku padlých v první světové válce pietní akt ke dni veteránů, které pořádalo o. s. Chodov a Hnutí pro Prahu 11.
Setkání bylo místními hojně navštíveno i s ohledem na fakt, že se o den dříve uskutečnilo ustavující zasedání zdejšího zastupitelstva, kde byl čelný představitel obou sdružení Ing. Jiří Štyler zvolen starostou městské části. Nový starosta setkání u pomníku zahájil a rovněž seznámil přítomné s prvními pocity a emocemi.


Hnutí pro Prahu 11 u sousedů komunální volby přesvědčivě vyhrálo a zahnalo spolu s koaličními partnery z ANO 2011 a TOP 09 tradiční strany (ODS, ČSSD, KSČM i nově vzniklé Jižní Město - náš domov z řad bývalých členů ODS) do opozice.
Nové vedení radnice deklaruje ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu kvality a bezpečnosti bydlení včetně ochrany obyvatel před hlukem a emisemi, ochranu zvláště chráněných živočichů a rostlin, zachování a respektování krajinného rázu, ochranu ploch zeleně a veřejné vybavenosti - tento veřejný zájem je nadřazený individuálním stavebním záměrům. Rovněž přislíbili dále nezahušťovat Prahu 11 další administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných ploch.
Organizátoři přitom nezapomněli na důvod setkání. Modlitbou, krátkým proslovem a na závěr i společně s účastníky zpívanou státní hymnou uctili oběti a hrdiny světových válek. Starosta Ing. Jiří Štyler zdůraznil, že jeho snahou bude také udržení tradic v městské části a péče o památná místa.