Jak velké riziko představují pro naše zdraví autobusy?

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 21. 11. 2014

V oblasti Spořilova upozorňujeme dlouhodobě na nadměrnou koncentraci autobusové dopravy, která zejména v oblasti OD Centrum často popojíždí a autobusy i auta opakovaně zastavují kvůli oboustrannému parkovišti. Kromě špičky přitom nejsou kloubové autobusy po příjezdu k OD Centrum téměř vytíženy a málokdy během dne přepravují více než desítku cestujících. Při dlouhodobém sledování zdravotního stavu obyvatel bylo právě v této oblasti zaznamenáno mnoho zásahů záchranné služby a celkově zde evidujeme velké množství vážných zdravotních problémů u obyvatel, včetně úmrtí.


Česká televize vysílala v říjnu pořad Nedej se plus - Malý velký zabiják. Odborníci se zaměřili na částice, které produkují právě autobusy. Hodnoty často přesahovaly i 100 000 ultrajemných částic v centimetru krychlovém a tyto koncentrace byly měřeny i v automobilu, který jel za autobusem. Ve volné krajině se přitom hodnoty pohybují okolo 1500 a v městském parku okolo 10 000 částic. Na Spořilově na jaře tohoto roku proběhlo rozsáhlé měření nanočástic v ovzduší a výsledky byly souhrnně prezentovány v rámci pracovní skupiny pro Spořilov na magistrátě. Protože dlouhodobě máme podezření na extrémní produkci znečištění autobusy, tak jsme odborníka z ČVUT požádali o měření nanočástic přímo na autobusových zastávkách. V ulicích Senohrabská, Hlavní a Lešanská byly naměřeny při odjezdu autobusu ze zastávky hodnoty v rozmezí 70-100 000 nanočástic. Varující je, že na mostech nad Spořilovskou, tedy přímo nad kolonami stojících kamionů, bylo naměřeno podobné množství nanočástic jako je vyprodukováno jedním autobusem. Riziko se logicky mnohonásobně zvyšuje tím, že se autobus opakovaně rozjíždí a zastavuje. Pokud čekáme na autobus tak na zastávce podle odborníků vdechujeme dokonce miliardy částic. Velké množství lidí na Spořilově na autobusových zastávkách doslova bydlí. O jak velké riziko jde si uvědomíme teprve po inventarizaci autobusových spojů. Jen křížením ulic Senohrabská/Hlavní denně projede přes 1000 autobusů.
Překvapující je zejména v jak obrovském množství se částice dostávají do vnitřního prostoru aut a jak velké množství jich proniká do plic. Znamená to tedy, že ve městě denně ohrožují zdraví řidičů a také cestující. Přitom se zdravotní problém nemusí projevit okamžitě, ale třeba i s několikadenním zpožděním. V této oblasti jsou přinášeny stále další a další vědecké důkazy, ale řešení problému váznou.
Na Spořilově navíc dochází ke kumulaci mnoha rizik. Autobusy představují podobný problém jako nadměrná kamionová a osobní tranzitní doprava. Je třeba si uvědomit, že ve vnitřním prostoru ve Svojšovické ulici byly letos při měřeních ÚEM překročeny limity větších prachových částic (PM2,5), které představují kardiovaskulární riziko a karcinogenního benzo(a)pyrenu. Byt je přitom vzdálen od té největší dopravní zátěže více než 150m. Ze všech těchto důvodů je omezení dopravy v centru Spořilova životně důležité. Velmi by pomohlo povolení vjezdu jen rezidentům. Autobusovou dopravu lze optimalizovat tak, aby v jedné zóně neškodila příliš a do jiné oblasti přinesla žádanou obslužnost. Nízkoemisní zóna nesmí končit Jižní spojkou a musí zahrnovat celý Spořilov. Magistrát i naše radnice musí podniknout kroky ke zlepšení životního prostředí na Spořilově co nejdříve, protože dostavba okruhu je, i přes sliby dané státem, stále v nedohlednu.