Žádost o kolektivní dar k odlití Spořilovského Zvonu Církve československé husitské k jubilejnímu roku 2015.

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 08. 12. 2014

Sestry a bratři,
obracíme se na Vás s žádostí o podporu našeho dobročinného záměru. Věnovat naší obci zvon, který bude symbolem naší jednoty a jehož hlasem budeme oznamovat svátostná setkání, slavení svátku, narození nového života, ale i volání v bolesti když odejde někdo z nás. Společně tak stvoříme srdce naší obce. Zvon ponese jméno Mistra Jana Husa, bude zdoben lipovým reliéfem, Českým lvem, kalichem a Slovem víry z Janova evangelia: Tvůj syn je živ J 4/53 a letopočty 1415-2015. Bude jako první svědek z nás svým hlasem hlásat Boží Evangelium před bohoslužebným setkáním. Jeho tón a zvuk hlasu uslyší stejně tak i generace po nás. Stejné a neměnné Slovo Boží zaznívající od stvoření až na věky.
Důstojně tak v letních měsících oslavíme červencový svátek večerní zahradní bohoslužbou, ve které společně naše dílo oslavíme. Volíme i tuto cestu jak vás oslovit a požádat o podporu sbírky, která již nyní shromáždila polovinu prostředků k naší realizaci.


Jsme těsně před koncem cesty a na této cestě vás žádám jako bratry a sestry o vaši podporu a pomoc. Navrhuji, abychom každý v rámci svých možností darovali obci stokorunový příspěvek. Tento dar bude zapsán v pamětním listě na tuto sbírku. Předem děkujeme, protože tak vyjádříme společnou radost z díla, která je před Bohem asi nejcennější . Pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete sbírky účastnit, stůjte při nás v modlitbě, abychom dílo Bohu i budoucím dětem ve víře stvořené předali.
Pokud se rozhodnete navýšit dar prosím do textové zprávy pro příjemce uveďte „ZVON“ a své jméno „NOVÁK J.“ Sbírku můžete podpořit i prostřednictvím bankovního spojení na účet obce číslo: 68108309/0800 VS:2015.
S poděkováním za váš čas i dobrou vůli s úctou Jan Hlavsa