Dopravně přetíženému Spořilovu se věnovala Česká televize v pořadu Nedej se plus

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 16. 02. 2015

Česká televize vysílala v neděli 15. února 2015 pořad Bermudský trojúhelník Spořilov. V pořadu vystoupili obyvatelé Spořilova a naši přední vědci MUDr. Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Doc. Vojtíšek z ČVUT. Obyvatelé si v pořadu stěžovali na velmi špatné životní podmínky a četné zdravotní problémy, které znepříjemňují život dospělým i dětem.Na Spořilově se přitom nejedná pouze o extrémní zatížení kamiony, ale i autobusy a osobními auty. Vědci potvrdili, že výsledky měření nanočástic, jemného prachu a benzo(a)pyrenu jsou v této oblasti vysoce nadlimitní a hodnoty škodlivin jsou překračovány i v bytech, relativně vzdálených od zdroje znečištění dopravou. MUDr. Šrám potvrdil, že obavy obyvatel o zdraví jsou zcela odůvodněné. Doc. Vojtíšek dokonce s televizním štábem projel i Spořilovskou a Jižní spojku a přímo demonstroval v jak nevyhovujících podmínkách v blízkosti komunikací zde lidé žijí. Celý pořad najdete v tomto odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/215562248410004-bermudsky-trojuhelnik-sporilov/