Zdraví obyvatel Spořilova zachrání zeleň

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 06. 03. 2015

Všichni, kdo strávili nějaký čas v přírodě a zeleni, si jistě všimli jak příznivě působí na jejich zdraví. Oteplování způsobuje, že sníh je v posledních letech v Praze výjimkou a léta začínají být stále nepříjemnější. Po návratu z přírody do města, plného betonu, se hned hůře dýchá, ulice jsou rozpálené a v bytech je nesnesitelné horko. V noci, kdy náš organismus vyžaduje odpočinek, je ve městě dokonce o několik stupňů vyšší teplota než v okolní krajině, což vede k problémům se spánkem. Tropická vedra ve městě přitom provází zvýšená tvorba škodlivin, včetně prašnosti. Aerosoly z dopravy pak brání vyzařování tepla do ovzduší, což má za následek zhoršený zdravotní stav obyvatel a větší výskyt kolapsových stavů. Odborníci hovoří o místech s předimenzovanou zástavbou a nedostatkem zeleně, kde je oproti ostatním městským lokalitám významně zvýšena teplota, jako o městských tepelných ostrovech (urban heat islands).

Podle nejnovějších poznatků v oblasti udržitelného rozvoje evropských měst má mít v plánování zásadní úlohu zeleň. Vhodná vegetace (hlavně stromy) je balzámem pro naše zdraví - snižuje hluk, čistí ovzduší a ovlivňuje mikroklimatické poměry tím, že zvyšuje vlhkost a snižuje teplotu, a to dokonce až o několik stupňů. Měla by být masivně vysazována právě kolem kapacitních komunikací a přímo v zástavbě. Z tohoto hlediska by bylo ideálním, nejrychlejším a nejlevnějším řešením zasypání Spořilovské, propojení obou částí Spořilova a vytvoření relaxačního zeleného centra s vodní plochou a fontánami tak, aby bylo zajištěno chlazení co největšího prostoru. Bohatá vegetace by fungovala jako velká čistička vzduchu a plíce Spořilova a zajistila by potřebný stín. Zeleň by tak odfiltrovala velké množství škodlivin a převažující větry ze západních směrů by do sídliště přinášely čistší vzduch. Zároveň by zeleň měla i další benefit - produkovala by záporné ionty, které příznivě působí na naše zdraví.
Často je v poslední době probíráno případné zastřešení Spořilovské ulice. Petici, která požaduje odvedení všech kamionů ze Spořilovské a poté zastřešení s parkovou úpravu, podepsalo v roce 2010 asi 1800 našich občanů. Těžké zastřešení znamená nejen investované miliardy přímo do výstavby, ale i další náklady na trvalou údržbu v řádu desítek miliónů korun. Po dobu výstavby by se také ještě více zhoršily životní podmínky obyvatel. Parková úprava by měla sice podobně ozdravné účinky jako v případě zasypání Spořilovské, nezmizely by však vibrace ani emise. Přitom vibrace mohou např. způsobovat bolesti hlavy, nevolnost a změny srdečního rytmu. Ze stejného důvodu ani lehké průhledné zastřešení není pro Spořilov vhodným řešením. V tomto případě by přetrval navíc i negativní vliv na psychiku.
Zcela nevhodná pro Spořilov, z hlediska ochrany veřejného zdraví, je však výstavba na případném zastřešení, která by vedla ke zvýšení zastavěnosti území, zhoršila by podmínky provětrávání a vedla by k dalšímu růstu teploty. Vysoké teploty přitom zvyšují zdravotní rizika u řady nemocí - např. u dýchacích a kardiovaskulárních onemocnění, u poruch štítné žlázy a dalších problémů s metabolismem, stejně tak jako u neurologických nemocí. Vědci dokládají i značný vliv vysokých teplot na úmrtnost. Výstavba by také přivedla další tranzit, který by zhoršil hluk i imise v již tak kriticky zatížené oblasti. Růst teploty v kombinaci s nadlimitními škodlivinami z dopravy, by tak znamenal pro obyvatele zabetonovaného Spořilova doslova smrtící koktejl.
Zakonzervování těžké tranzitní dopravy v naší metropoli každopádně neodpovídá moderní dopravní evropské koncepci. V současnosti je naprosto nezbytné aspoň urychleně optimalizovat dopravu na Spořilově a vyloučit z centra aspoň zbytečný tranzit IAD. Velmi přínosné by bylo již dnes povolit vjezd do centra Spořilova pouze rezidentům. Životní podmínky by se měly co nejvíce přiblížit kvalitě života v jiných pražských sídlištích. Občané budou muset strpět kamiony po mnoho dalších let a je tedy na radnici Prahy 4, aby jim prozatím ulevila kde to jen jde.
A na závěr jednoduché pravidlo - nezastavujme, ale zazeleňujme a chraňme si tak to nejcennější co máme - naše zdraví.