Autobus 135 zvýší dopravní obslužnost Spořilova

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 09. 03. 2015

Zástupci sdružení SOS Spořilov jednali na konci ledna na radnici Prahy 4 se starostou Štěpánkem a místostarostou Bodenlosem o změně vedení metrobusu 135. Autobus projíždí v nejnavštěvovanější zóně Spořilova u OD Centrum zbytečně dvakrát, navíc při popojíždění oboustranným parkovištěm dochází ke zhoršení imisních poměrů a nárůstu hluku, což představuje zbytečná zdravotní rizika. Autobus by nově zahýbal po příjezdu z centra přímo do ulice Na Chodovci a pokračoval kolem konečné tramvaje 11 a kolem supermarketu Penny na Hlavní ulici a dále k metru. Zvýší se tak dopravní obslužnost v ulici Na Chodovci, která bude mít přímé napojení na metro Roztyly. U OD Centrum tak vzroste přehlednost, a tím i bezpečnost dopravy, zmenší se rizika pro chodce a zlepší se průjezdnost pro sanitky, policii i hasiče. Radnice tento podnět přijala a bude o něm jednat s Ropidem.Ocenili bychom také pokud by o víkendu nejezdily u OD Centrum zbytečně nevytížené hlučnější kloubové autobusy, které mají podle Ropidu o 20% vyšší spotřebu nafty a produkují tedy více emisí. Vždy zde jezdily pouze plně postačující standartní autobusy.
Že máme s emisemi autobusů na Spořilově velký problém, potvrdilo měření nebezpečných nanočástic na několika autobusových zastávkách, kdy maximum dosáhlo až hodnoty 100 000 nanočástic v cm krychlovém, což je desetkrát více než v pražském parku a dokonce stokrát více než mimo Prahu. Proto je potěšující, že naše radnice bude usilovat ve spolupráci s Ropidem o nasazení méně hlučných autobusů a podporovat přednostní nasazení nejmodernějších ekologických autobusů, které budou co nejméně zatěžovat nadměrnou dopravou zdevastované životní prostředí naší městské části.
Děkujeme naší radnici za vstřícnost