NE k prodloužení hlukové výjimky na Jižní spojce

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 05. 11. 2015

Vážení a milí spoluobčané,
také vám vadí hluk z Jižní spojky? Víte, že k 31. prosince 2015 končí na Jižní spojce v úseku Vrbova – Rabakovská (Braník, Krč, Kačerov, Záběhlice, Zahradní město) časové povolení k provozování zdroje hluku s limity 76/70 dB (den/noc)? Přitom nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací povoluje pro dopravu na veřejných komunikacích „pouze“ hodnoty 60/50 dB (den/noc)!

Zdravotní dopady na naše zdraví jsou devastující, citujeme ze zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s článkem 11 směrnice 2002/49/ES z 1. 6. 2011 /(KOM)2011) 321 v konečném znění: „Hlukové znečištění může obtěžovat, narušovat spánek, ovlivnit poznávací funkci školáků, vyvolat reakce v důsledku fyziologického stresu a může být příčinou kardiovaskulárních problémů u lidí, kteří jsou chronicky vystaveni hluku. Stres může podnítit tvorbu určitých hormonů, které mohou mít širokou škálu bezprostředních účinků včetně zvýšeného krevního tlaku. V případě delšího období expozice mohou tyto účinky zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění a psychiatrických patologií. Světová zdravotnická organizace navrhla několik prahových úrovní v rozmezí od 32 (LAmax, uvnitř) do 42 (Lnight, venku) dB, aby tyto nepříznivé účinky na zdraví odstranila“.
Dne 21. října 2015 jsme oslovili starostu MČ Praha 4, Petra Štěpánka a pí. senátorku Sykovou s prosbou o maximální aktivní podporu pro neprodloužení současné hlukové výjimky. Doposud jsme však žádnou reakci neobdrželi.
Braňme se společně - kontaktujte MČ Praha 4 nebo pí. senátorku Sykovou a žádejte o podporu při neprodlužování hlukové výjimky; nebo také přímo HSHMP, která bude o prodloužení výjimky rozhodovat.
Děkujeme za vaše aktivní zapojení do společné snahy zlepšit životní prostředí v dotčených oblastech, tedy také na Spořilově, a snížit záporné dopady na naše zdraví.


RNDr. Pavla Kačabová
Zdravý Spořilov, o.s.