Spořilovští občané uvítali mezi sebou vedení Prahy 4

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 17. 01. 2016

Veřejné fórum na SpořilověRád a s velkým zájmem jsem navštívil 12. ledna 2016 veřejnou besedu pana starosty s veřejností - občany Spořilova, a to v rámci Místní agendy 21. V krátkém úvodním slovu uvítal přítomné a označil jejich bohatou účast za milé překvapení, neboť Spořilov svým zájmem překonal i ta jeho největší očekávání. Ještě nikde v celé Praze 4 se mu nesešlo tolik občanů na jedné besedě. I to svědčí o celkově kladném poměru spořilovské veřejnosti k věcem veřejným, což je chvályhodné. Občané ze starého Spořilova i obou sídlišť I a II přišli se zvědavou tváří a s velkým očekáváním, co zajímavého se dozví od svých volených zástupců právě nyní v době poloviny volebního období. Šlo též o určitou bilanci, která zahrnovala hodnocení předem zvolených deseti vybraných tématických okruhů.Veřejné fórum na Spořilově - starosta Štěpánek (12. 1. 2016)Samotní vedoucí představitelé městské části v čele s panem starostou Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., se zástupkyněmi starosty a radními Adélou Gjuričovou a Ivou Kotvovou a zastupitelé Prahy 4 se shromáždili v hojném počtu v jídelně Základní školy Jižní IV. s visačkami na klopách pro snazší orientaci ve smyslu hesla „Poznej, KDO JE KDO?"
Veřejné fórum na SpořilověBylo to užitečné a důležité i pro budoucí hodnocení výsledků jejich práce za celé volební období. Většina z nich byla přítomna a ochotně nabízela k nahlédnutí deset bannerů s hlavními tématy večera. Občané mohli svobodně dopisovat svoje dílčí témata i zvídavé otázky do diskuse. Zvolení zástupci lidu i úředníci Úřadu městské části Praha 4 byli také velmi ochotní a připraveni pomoci při napsání otázek účastníků besedy. Jako příklad hlavních témat večera možno uvést Bezpečnost (přítomen byl i velitel městské policie), Doprava a parkovací zóny, Životní prostředí, Kultura a cestovní ruch, Investice a sport, Přiblížení samosprávy obce občanům, občanská sdružení apod. Zvláště velký zájem, zejména spořilovských motoristů, byl o otázku vzniku a vyhlášení tzv. modrých zón ve vybraných ulicích Spořilova, jež budou zpoplatněny pro místní občany.

Na besedě se starostou byli přítomni občané nejrůznějších věkových skupin od jednoletých batolat v náručí tatínků, dychtivých dovědět se něco o tom, jaká budoucnost čeká jejich ratolesti v příštích letech, až po devadesátileté starce. Ti si zavzpomínali na časy první republiky a věrni tradiční demokratické společnosti, kdy se učili, že demokracie znamená vládu lidu, pokládají účast na podobných veřejných shromážděních za zcela samozřejmou. Nelitovali proto ani namáhavé cesty v temnu večera, často o berlích, po zanedbaných spořilovských chodnících… a přišli!
Bouřlivá rozprava a vysoká hladina hluku u nich zřejmě vyvolávala dojem - pocit špatného ozvučení sálu.
Po tříhodinové besedě účastníci besedy pro velký počet okolo 200 přítomných odcházeli z přeplněné jídelny s určitými rozpaky ve tvářích do svých domovů. Vždy je možno se poučit z nedostatků organizace či lépe promyslet předem řízení besedy a nechat si poradit. Zejména lze napříště doporučit zúžení velkého počtu hlavních témat, např. na pět či tři zásadní z dnešních deseti. Tím by se beseda zaměřila jenom na stěžejní problémy a těm se soustavně věnovala.
Naskýtá se jednoduchá otázka: Zná každý občan Spořilova „svého“ zastupitele a obor jeho činnosti v orgánech obce, který vykonává v jeho zastoupení a ve prospěch svého voliče? Znáte ho osobně, víte, kdy a kde se můžete na svého zástupce obrátit se svými starostmi i náměty? Veřejná funkce našich zastupitelů vyžaduje, aby se plně věnovali službě občanům - svým voličům bez ohledu na jejich osobní výhody a nevýhody. Očekávám, že se v tomto smyslu do budoucna zlepší informovanost o úkolech a jejich plnění či neplnění na Spořilově a v jeho okolí. Snad se podaří po dnešní besedě v nejbližší době dovědět se to podstatné o nejdůležitějších otázkách dalšího rozvoje Spořilova.
Pořadatelé z této náročné besedy s panem starostou získají alespoň dodatečně po obtížném a velmi namáhavém zpracování dat potřebné výstupy. I když to nemá u nás dosud žádnou tradici, jsou tolik potřebné pro další řízení chodu celé obce. Dosud nám chybí zpětná vazba, kdy se otázky kupí a odpovědi nepřicházejí. Občané měli možnost zcela svobodně vyjádřit jednotlivé názory oznámkováním své spokojenosti s celým večerem podle dotazníku pěti stupni jako ve škole. Jsme zvědavi, jak tato sonda do myslí spořilovských účastníků besedy dopadne.
Inu - každý začátek uspořádat tak velké veřejné shromáždění občanů je vždy těžký. Teprve další beseda s využitím zkušeností s organizací prvého pokusu ukáže vyšší účinnost setkání. Velmi užitečný se zdá být nápad pořadatelů besedy, že všem účastníkům, kteří uvedli při příchodu do sálu svoje e-mailové adresy, poskytnou plný adresář, umožňující vzájemný styk sousedů mezi sebou.
Jako jedno z největších veřejných shromáždění, konaných na Spořilově v posledních letech, nutno tento počin vřele uvítat. Vždyť právě přímým, osobním stykem a střetem různých názorů, zájmů a přání a jejich sdělení voleným zástupcům může naše demokratická společnost dospět k lepšímu poznání a uskutečnění potřeb a zájmů v přátelské spolupráci a podílu všech nás na dalším zdravém rozvoji naší obce. Musíme se však o to svorně všichni přičinit! Trochu mi to připomínalo dramatické události krátce po sametové revoluci v listopadu 1989. Tehdy se na podobné shromáždění do velkého sálu Geofyzikálního ústavu Československé akademie věd na Spořilově dostavila stovka zvědavých občanů, připravených ku pomoci lidovým vůdcům s velkým nadšením a vyhlídkami na světlou budoucnost obnovené demokracie v naší zemi.
A jaký mám celkový pocit z první veřejné besedy občanů se starostou? S radostí a potěšením jsem poznával své dlouholeté sousedy a přátele a opětovat jejich pozdravy, které vždycky potěší. Tak se vytváří a tím se vyznačuje obecné, zdravé prostředí přátelství, porozumění, vzájemné úcty a soudržnosti.
Již dnes bychom se měli těšit na příští setkání pana starosty s veřejností třeba pod spořilovským širým nebem už na jaře, a to s oznámením buď jednoduchou pozvánkou nebo plakátkem, jak se na nás občany obrací hodnotící dotazník večera.


„Nyní už máme demokracii, ale kde jsou ti demokraté?“ (T.G.Masaryk, první prezident Československé republiky k národu v roce 1919)
Foto: F. Rejl