Podněty ke zlepšení kvality života na Spořilově

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 28. 01. 2016

Vážení občané Spořilova,
jménem komise pro místní Agendu 21 při Radě MČ Praha 4 bych vám chtěl poděkovat za Vaši aktivní účast na 4. veřejném fóru v MČ Praha 4, konaném dne 12. ledna 2015 v ZŠ Jižní. Jako součást tohoto poděkování zasíláme zpracovaný seznam Vašich podnětů jak přispět ke zlepšení kvality života v místě Vašeho bydliště a těšíme se na shledání na dalším veřejném fóru nebo u tzv. kulatých stolů úzce zaměřených na nejpalčivější problémy (např. modré zóny).

Za komisi místní Agendy 21 při Radě MČ Praha 4

RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
předseda komiseVeřejné fórum konané na ZŠ Jižní IV dne 12.1.2016 pro obyvatele Spořilova

Na veřejném fóru občané diskutovali v 9ti oblastech u kulatých stolů:
1. Názory mladých (A) – podněty byly předány písemně
2. Doprava, parkování, stav pěších komunikací (B)
3. Rozvoj města (C)
4. Sociální oblast, zdraví obyvatel a rodinná politika (D)
5. Majetek a podpora podnikání (E)
6. Školství, výchova a vzdělávání (F)
7. Bezpečnost a informovanost (G)
8. Životní prostředí (H)
9. Investice a sport (I)
10. Kultura, volný čas a cestovní ruch (J)

A - Názory mladých Podněty žáků ZŠ Jižní pro Veřejné fórum
Školní parlament vyzval třídy, aby se pobavily o námětech pro lepší Spořilov. Ve třídách proběhly „brainstormingy“ s těmito nápady:
- Obnovit provoz kina Sigma, případně zde pořádat i koncerty;
- Vytvořit zde třeba místnost pro „veřejný internet“ a v určené dny a hodiny umožnit zde hrát nejen mládeži hry – a nejen hry;
- Zastřešit „Spořilovskou“;
- Odhlučnit Spořilovskou a Jižní spojku např. kvalitnější protihlukové zábrany;
- Více kontrolovat dodržování maximální povolené rychlosti (na přivaděči je 50, ale kamiony se řítí podstatně rychleji a to jsou tam měřiče rychlosti – jsou vůbec funkční?);
- Vytvořit nový park např. nad zastřešením přivaděče Spořilovská;
- Omezit silniční provoz na Spořilově;
- Opravit chodníky a silnice na starém Spořilově – díry;
- Zlepšit údržbu komunikací v době sněhu a náledí, ale bez používání soli (solí i zeleň);
- Umožnit parkování na Roztylském náměstí jen na jedné straně silnice;
- Nedostatek parkovacích míst na některých místech (poliklinika, sídliště) – pomohlo by zastřešení Spořilovské a tam zvýšit kapacitu parkovišť;
- Neřešit problémy s parkováním vytvářením modrých zón a nutit místní platit „rezidenční poplatky“;
- Obnovit koupaliště Plivátko u a rekultivovat okolí sportovišť u lesa;
- Vrátit sochu legionáře nebo její připomínku;
- Zbudovat „muzeum“ v prostorech podzemního krytu pod náměstím (historie Spořilova, připomínka památníku ZBOROV, období 2.světové války a začátek doby nesvobody …);
- ZŠ Jižní potřebuje prostory pro školní družinu a volný čas (vše se odpoledne odehrává v učebnách) – pomohla by nám dostavba třetího patra;
- Více popelnic na tříděný odpad – blíže domům;
- Častější vyvážení tříděného odpadu – nepořádek kolem nádob;
- Nepořádek (hlavně nedopalky) v ulicích a na zastávkách;
- Více košů po Spořilově. Proč jsou na zastávkách 2 koše a v okruhu 300, jiný nenajdete?
- Na Roztylském náměstí doplnit veřejné WC;
- Mnohde chybí odpadkové koše;
- Chybí automaty na jízdenky (na starém Spořilově není žádný – pouze u Centrumu a ten často nefunkční);
- Uvítali bychom protažení busu 138 od „Sídliště Spořilov“ k Thomayreově nemocnici místo autobusu 293, který by mohl končit právě na Sídlišti Spořilov. Linka bude více využívána a mohly by být častější intervaly;
- Vylepšit systém autobusových zastávek – názvy jsou matoucí: stejné názvy, ale jiná místa (Lešanská 3x, Hlavní 3x, Spořilov 5x + Sídliště Spořilov 2x);
- Přívětivější zastávky MHD (někde chybí stříška – Lešanská, Starý Spořilov, Hlavní u Centrumu…, jinde jsou ve stavu rozpadu – Spořilov – směr Bohdalec, Hlavní u Centrumu ve směru na Roztyly;
- Podchody jsou ošklivé, nápad udělat z dolního podchodu „volné sprejerství“ nebyl dobrý. Je to hnusné, počmárané i na zemi;
- Při opravách fasád domů zvyšovat odlišnosti mezi domy (např. barvy omítek);
- Vyšší aktivita městské policie ve vztahu k bezdomovcům – děti obtěžovány zejména v okolí Centrumu, před knihovnou Postupická, někdy na lavičkách mezi paneláky – bojí se jich;
- Více kontrolovat a nabádat pejskaře, aby sbírali výkaly svých mazlíčků, děti si hrají na trávníku a jsou pak špinavé;
- Často chybí u košů pytlíky na psí exkrementy (proč nejsou i u obyčejných košů na odpadky?);
- Opravit některá dosud neopravená hřiště a lavičky – na některé se nedá sednout, jak jsou poničené (hlavně na sídlišti);
- Více herních prvků v prostoru před školou;
- Více zábavných prvků na otevřených hřištích (nejen pro malé děti, ale myslet i pro „náctileté“;
- Na Starém Spořilově chybí posilovací hřiště;
- U hřišť zbudovat pítka.

B - Doprava, parkování, stav pěších komunikací
- Nezřizovat parkovací zóny, které neřeší situaci jen výběr peněz, což může zvýšit korupci (kvůli pár autům u přechodu do Roztyl) - 14 hlasů;
- Zřízení pěšího přechodu přes ulici Hlavní u zastávky MHD Starý Spořilov (nejbližší přechod je u zastávky Roztylské náměstí) – 23 hlasů;
- Pokud zóny, tak jedna parkovací zóna pro celou Prahu, zřídit parkovací domy u metra Roztyly s levným parkováním na celý den – 43 hlasů;
- Domluva s MČ P11, ať MČ P4 přispěla na parkování pro mimopražské - 16 hlasů;
- Radnice se s obyvateli nebaví – první krok je zjistit názor občanů k parkovacím zónám neproběhl;
- Zamezení tranzitu Starým Spořilovem při ucpání Jižní spojky – auta si krátí cestu přes Spořilov a totálně ho zahlcují;
- Proč jezdí ulicí Severozápadní dvě linky MHD (118 a 170), když by jedna mohla jezdit po ulici Hlavní v oblasti Starého Spořilova (místo BUSu 293 - pro starší lidi nevyhovující);
- Jižní XVI – parkování firem zabírá místo + odložená auta, majitel se nehlásí (Kontrola strážníky Městské policie hl.m. Prahy);
- Proč bus č.118 nejede na Roztyly? Pomohlo by to i sídlišti;
- Vrátit rychlost na magistrále zpět na 70 km/hod.;
- V Senohrabské ul. je rychlost zbytečně 30 km/hod., vozidla brzdí, z toho vzniká hluk;
- Proč se s parkovacími zónami začíná tam, kde je to nejméně potřeba? Proč NE na Novém Spořilově?
- Investovat do strategických věcí, ne do zbytečností!
- Když už se plánují zóny, proč jsou tam zahrnuty ulice, které tento problém nemají, ale Jižní náměstí tam není;
- Co dělí MČ P4 pro podporu, urychlení dostavby části okruhu č.511?- 1 hlas;
- Požadavek zahrnutí ul. 5.Května od Kačerova až po D1 do projektu humanizace magistrály (nebude-li zahrnut, dojde k dalšímu zatížení již tak neúnosně zatíženého území – jediné systémové řešení! – 2 hlasy;
- Zamezit další výstavbě podél ul. 5. Května (např. lokalita bývalého Interlovu), případná realizace by přivedla další dopravu do oblasti – 2 hlasy;
- Nepodporovat další vydávání hlukových výjimek;
- Žádná další technicko-organizační opatření, která by vedla k dalšímu zatížení Starého Spořilova podél ulice 5. Května a Jižní spojky;
- Promyšlená koncepce parkovacích zón, která by pomohla občanům a která by znemožnila parkování nerezidentů (např. pracujících T-Mobile) – 1 hlas;
- Zvýšit počet parkovacích míst minimálně o 20%, čímž ubyde práce strážníkům Městské policie hl.m. Prahy – vybrané pokuty jsou neproduktivní! – 2 hlasy;
- Co je nového se zakrytím Spořilovské spojky? Urychlit! – 1 hlas;
- Bus. č.293 by měl zastavovat v zastávce MHD Roztyly! Přímé vedení 4x do 1 hodiny na Budějovickou. Dodržovat jízdní řád!
- Nevyhovující bus označující za nízkopodlažní – lze dobře nastoupit, ale sezení je již zvýšené, hůře dostupné!
- U poštovního úřadu v ul. Durychova, roh Libušské vybudovat parkoviště z ul. Libušské;
- Zvýšit bezpečnost pěších ze Starého Spořilova na stanici Roztyly – zejména pravidelná údržba zeleně + zvýšený dohled strážníků MP – 1 hlas;
- Pokud bude zóna, musí se parkovat v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (3m průjezdný pruh – popeláři);
- U Thomayerovy nemocnice vybudovat přístřešek u busu směr Spořilov (dlouhé intervaly, nepřízeň počasí);
- Zřídit ze Starého Spořilova rezidenční zónu – včetně ul. Hlavní (na značky se složíme);
- Bus nejede od metra Roztyly do ulice Nad Pahorkem;
- Oprava cyklostezky na Choceradské (pan Vodák);
- Nezastavovat záchytné parkoviště na Choceradské ul.;
- S parkovacími zónami nesouhlasím! M. Klikar, Jižní IV, č.7 + zpoplatnit dojíždějící mimopražské řidiče. Okrádání rezidentů, proč není u Roztyl parkování pro mimospořilovské - 110 hlasů;
- Snížit rychlost v ulicích na 30 km/hod. + retardéry – moc obecné –specifikovat kde!
- Modré zóny v oblasti Spořilova nepovažuji za diskutabilní, ale za zcela nepřípustnou. Nejsme v centru, s parkováním nemáme problém a spořilovské ulice nejsou na parkovací zóny stavěné - jsou úzké! – 33 hlasů;
- Vyřešení parkování obyvatel věžového domu v ul. Severní I, který je ve vlastnictví MČ Praha 4 – 18 hlasů;
- Bezpečné bobování nad kostelem – přes zimní sezónu zákaz průjezdu (cesta se dá bez problémů objet) - 10 hlasů;
- Oprava cca 50 m chodníku v ul. Severní I (křížení se SV VI.), který je v havarijním stavu – 3 hlasy;
- Dokončit a realizovat příchod pro školáky na Hlavní ulici. Projekt je hotov – 1 hlas;
- Vjezd na Starý Spořilov pouze pro dopravní obsluhu – 2 hlasy;
- Řešení dopravy v ul. Hlavní již projekčně připravené, projednané, investičně TSK připravené a pro politikaření MČ P4 nerealizované – 3 hlasy;
- Zřízení (obnovení) bus č. 118, 293, aby jezdily alespoň dvě linky na Kačerov a Budějovická. Neexistuje žádná infrastruktura, strašidelná a bezbariérově nedostupná (schody, bez výtahu, feťáci v podchodu stanice). Zavést elektrobusy – 6 hlasů;
- Omezit příjezd Jižní spojka – Zahradní Město. Omezit průjezd Jihovýchodní IV k Boční I. Ráno jezdí řidiči velmi rychle – 5 hlasů;
- Opravit chodník na mostě mezi Starým Spořilovem a sídlištěm (odstranit boule) - 4 hlasy;
- Zrekonstruovat protihlukovou stěnu – Jižní spojka, nebo její řešení (problematika opakovaně řešena na MČ P4, nikdy žádný výsledek). Jed děravá! – 4 hlasy;
- Konečnou busu u Penny nechat pouze bus č.118 – výfuky – zplodiny z motorů busů škodí zdraví a ŽP, ubírají parkovací místa a ohrožují chodce (děti, seniory) –
a) bus č. 138 byl vyhovující, když byla průjezdná okružní kolem konečné tramvaje č.11 a současně byl možný přestup na busy jedoucí do Vršovic (č. 136, 213, 135).
b) Bus. č.193 by mohl končit u Archivu hl.m. Prahy - místa tam je dost. Parkující busy znemožňují výjezd zde bydlících obyvatel. Pro starší občany je každý krok dobrý.
- Bus – na plyn a elektřinu!
- Propojit Starý Spořilov s metrem Roztyly;
- Bus č. 135 tragédie – věčně jezdí pozdě a vynechává – 3 hlasy;
- Postavit parkovací dům na Roztylech, na pozemku metra – 2 hlasy;
- Silnice a chodníky na Starém Spořilově - katastrofální stav! - 1 hlas;
- Bus od metra Roztyly na zastávku Nad Pahorkem – 4 hlasy.
- Nemohl jsem se dostat ke stolu „doprava“ a vyjádřit zásadní nesouhlas s „parkovací zónou“. Tomáš Sedláček, Hlavní 119/1550.
Dobrý den, prosím o doplnění následujících bodů do problematiky doprava v rámci Veřejného setkání, které proběhlo na Spořilově v úterý.
1. Snížení dopravního zatížení Spořilova, a to všemi druhy dopravy - kamionové, autobusové i IAD z důvodu ohrožení veřejného zdraví
2. Maximální podpora zeleně
3. Vypracování projektu na zasypání Spořilovské a posouzení této pro lidské zdraví nejpřínosnější, levné a definitivní varianty společně s dalšími variantami řešení.
4. Variantu s případným zakrytím projektovat pouze bez kamionů, tak jak si to přály tisíce našich obyvatel v peticích. Podle sdělení na poslední pracovní skupině pro Spořilov na magistrátě jde o projekt s ponecháním kamionové zátěže.
Jde pouze o hlavní body, mnoho dalších podnětů jsme zasílali maily a probírali osobně.
Setkání jsem se nemohla zúčastnit kvůli vážným rodinným problémům.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Jana Růžičková

C - Rozvoj města
- Úprava Roztylského náměstí – spokojenost, pokračovat v dalších etapách -12 hlasů;
- Zachovat stavební a urbanistický ráz – regulační plán – 21 hlasů;
- Řešení rozvoje a zlepšení podmínek nového Spořilova – 1 hlas;
- Požadujeme prezentaci všech záměrů radnice – 1 hlas;
- Nechceme Globus vedle Archivu hl. m. Prahy – 5 hlasů;
- Najít místo pro retenční nádrž – 1 hlas;
- Podporovat malé nádrže a kompostéry na soukromých pozemcích (i finančně) – 2 hlasy;
- Žádné vysoké stavby, zřízení památkové zóny – 9 hlasů;
- Řešit Roztylské náměstí jako celek (komplexně) tzn. včetně chodníků, silnic, fasád domů apod. ne jen prostředek náměstí – 1 hlas.

D - Sociální oblast, zdraví obyvatel a rodinná politika
- Výstavba domů seniorů v ul. Hudečkova – 5 hlasů;
- Zdraví obyvatel Spořilova – zamořené ovzduší – dálnice – hluk – 6 hlasů;
- Mezigenerační setkávání;
- Zavedení rezidenčních zón – zlepšení zdraví obyvatel – 3 hlasy;
- Podpora zaměstnanosti – korzo Roztylského náměstí – trhy, malé provozovny= místo setkávání obyvatel;
- Tlak na dodržování hlukových limitů – 1 hlas.

E - Majetek a podpora podnikání
- Zajistit nové prostory pro mateřské centrum Rybička – 9 hlasů;
- Stav ubytovny Hlavní ? opravy? – 2 hlasy;
- Neznehodnocovat soukromý majetek nevhodnými investicemi (obytný dům, silnici) – 4 hlasy;
- Udělat z Roztylského náměstí korzo (obchůdky, knihovna, trh…) – 4 hlasy;
- Neprodávat pozemek v ul. Žilinská. Zachovat např. pro zázemí zahradnické údržby veřejné zeleně!

F - Školství, výchova a vzdělávání
- Zvýšení prostorové kapacity ZŠ Jižní – 12 hlasů;
- Zdravá a chutná strava – 2 hlasy;
- Zajištění dietního stravování – 1 hlas;
- Více finančních prostředků na asistenty – 1 hlas;
- Snížení počtu přijímaných žáků na ZŠ Jižní – 1 hlas;
- Umožnit obyvatelům oblasti nad poliklinikou (ul. Dobrovského) chodit do ZŠ Jižní – 2 hlasy;
- Nepřijímat děti do škol z nespádové oblasti (není-li to v prostorových možnostech školy);

G - Bezpečnost a informovanost
- Rasistické nápisy - podchod u 136 – 3 hlasy;
- Jižní VIII, IX – bezohledné parkování na chodnících a v zeleni (návštěvníci U Břízů) – 2 hlasy;
- Nad kostelem u St. Spořilova jsou zřejmě dealeři – 10 hlasů;
- Více hlídek PČR a MP hl. m. Prahy v ulicích – 12 hlasů;
- Choceradská u sběrny – bezdomovci – 4 hlasy;
- Rušení nočního klidu – restaurace U Břízů – 2 hlasy;
- Severovýchodní VI zajistit osvětlení či kamery do hospodářských uliček;
- Podchod pod dálnicí směrem k OBI zprůhlednit křoví, aby se tam nemohli schovávat bezdomovci – 3 hlasy;
- Hořejšek Roztylského náměstí je po 22. hod. využíván pro „školu smyku“;
- Kamerový systém MČ – 2 hlasy;
- Osvětlit přechod pod ZŠ Jižní;
- Ranní hlídka strážníků pod ZŠ Jižní;
- Špatná informovanost obyvatel MČ P4 o aktivitách hl.m. Prahy – např. modré zóny;
- Kamerový systém zvláště u škol;
- Psí exkrementy – více pokutovat;
- Nadchod dálnice OBI – zprůhlednit křoví, aby se tam nemohli schovávat bezdomovci – 1 hlas;

H - Životní prostředí
- Starý Spořilov – vyřešit další využití kompostu ze zapůjčených kompostérů – 1 hlas;
- Starý Spořilov – častější přistavování VOKu pro zahradnický odpad – 10 hlasů;
- Občanům podat zprávu jak pokračuje jednání o zastřešení dálnice (řešiti obchvat Starého Spořilova) – 9 hlasů;
- Na Spořilově instalovat trvalé měření kvality ovzduší v oblasti Roztyl a údaje dát na internet – 15 hlasů;
- Sledovat, čím občané na Starém Spořilově topí – 3 hlasy;
- Zvýšit v rozpočtu částku na obnovu a údržbu zeleně, zejména arboristické práce – 3 hlasy;
- Nedostatečné čištění ulic na Starém Spořilově;
- V ulici Jižní IX x Jihozápadní IV (pod Výzkumným ústavem) na starém Spořilově je nedostatečná kapacita separačních nádob. Jsou neustále plné! – 6 hlasů;
- U zastávky MHD v ulici Senohrabská „Hlavní“ dát kontejner na bioodpad;
- Proč se neustále v zimě solí veřejné komunikace v zahrádkářských ulicích (starý Spořilov)?
- Žádáme výstavbu stromů podél Jižní spojky a na místech, kde chybí – 2 hlasy;
- Určit plochy pro venčení psů na ostatních plochách zakázat;
- Zpracovat systém sběru a využití dešťové vody;
- Pokračovat v projektu „Senzorické sítě ČVUT“, viz článek Tučňák z dubna a listopadu 2014 – přímé využití výsledků pro regulaci dopravy – 5 hlasů;
- Řešit psí exkrementy;

I - investice a sport
- Obnova a rekonstrukce budovy Sokola – 2 hlasy;
- Sokolská kolečková brusle – pořádání akce;
- Protihluková opatření Jižní spojka – 13 hlasů;
- Překrytí Spořilovské ul.;
- Protihluková opatření – val okraj JZ Spořilova – 6 hlasů;
- Upřednostnit strategické investice (zejména dopravní) před drobnostmi;
- Problém s parkováním u Sokolovny;
- Potřeba hubnout – 3 hlasy;
- Prostor pro družiny ZŠ Jižní (nástavba patra) – 8 hlasů;
- Zřízení posilovny – 2 hlasy;
Tento list neležel na určeném stole, zástupce s ním chodil a žádný hlas nemohl být zapsán, neboť lidé neměli možnost se s tématy seznámit. Prosím o prezentaci samostatně, aby bylo možno se k tomu vrátit a dát hlas. Pí. Klímová;
- Investovat do dopravního značení – udělat ze starého Spořilova rezidenční zónu (včetně ul. Hlavní!) – umožnit tak dětem hrát si na ulici. Na značku zákaz vjezdu uděláme místní sbírky, nemáte-li na to – 3 hlasy;
- Opravit silnice na Spořilově (nejvíce do očí bijící je Hlavní ul.!!!) – 4 hlasy;
- Opravit (rozšířit) chodníky v oblasti Spořilova, zejména starého. – 2 hlasy;
- Umístit značky „Průjezd zakázán“ min. 30% řidičů neprojede ze slušnosti – 2 hlasy;
- Dokončit rekonstrukci Roztylského náměstí vč. Dopravního zklidnění dle již hotové projektové dokumentace - 3 hlasy;
- Hřiště na Roztylském náměstí doplnit o basketbalový koš !(snížení dětské)!!;
- Zpevnit povrch cesty nad fotbalovým areálem a tenisovým centrem mezi silnicí a schody k Hamerskému rybníku na samé hranici MČ P4. MČ Praha 10 již svůj díl opravila v roce 2015. D. Kocourek
- Opravit spojovací chodník na mostě protože je nebezpečný, stalo se tam několik úrazů. Spojovací chodník mezi Starým Spořilovem a sídlištěm je plný vystouplých boulí.

J - Kultura, volný čas a cestovní ruch
- Farmářské trhy – podpora MČ P4 – 31 hlasů;
- Sousedské komunitní akce – 11 hlasů;
- Obnova Roztylského náměstí na korzo – obchůdky, permanentní služby, klubovny, knihovna) – 19 hlasů;
- Sigma – využití pro představení škol – 15 hlasů;
- Sigma – obnovení kina – 42 hlasů;

V Praze dne 13.1.2016 přepsala podněty obyvatel z VF Spořilov Mgr. Eva Šimková