Extrémní prašnost v centrální části Spořilova

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 18. 04. 2016

Stále upozorňujeme na obrovskou prašnost v okolí ulice Hlavní u OD Centrum na Spořilově. Jde skutečně o alarmující hodnoty, což prokázaly výsledky několika vědeckých výzkumů MUDr. Šráma, MUDr. Rychlíkové a docenta Vojtíška.
Nyní prováděl technik čištění klimatizací současně na dvou místech v okolí OD Centrum po roce jejich provozu. Zatímco na Hlavní ulici byla situace kritická, tak o 100 metrů dále od této komunikace, v Bělčické ulici, konstatoval běžné znečištění prachem. Venkovní jednotka na Hlavní ulici byla přitom obalena obrovskými chuchvalci prachu. Nakumulovaný prach z vnitřní jednotky je pak na obrázku před a po vyčištění této jednotky.

Prach v klimatizaciTo opět potvrzuje vážné obavy o zdravotní stav obyvatel na Hlavní ulici, kde prach přímo lidem do oken a dýchacích cest vypouští a následně víří 600 popojíždějících většinou kloubových autobusů a velké množství aut, která se sem přelévají z Jižní spojky. Velký vliv má také velká obměna aut na parkovišti u OD Centrum. V této souvislosti odborníci upozorňují na problematiku studených startů a vysokých koncentrací rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.
Samozřejmě se projevuje i zatížení Spořilovské kamiony a další dopravou. Z porovnání dvou blízkých lokalit však vplývá, že v případě bytu na Hlavní ulici je mnohem větším zdrojem prachu doprava na této komunikaci. Řada obyvatel si v této nejobydlenější a nejnavštěvovanější zóně Spořilova na vysokou prašnost dlouhodobě stěžuje a trpí alergiemi na prach, dušností a kardiovaskulárními obtížemi. V poslední době zde byla navíc zaznamenána řada úmrtí lidí ve středním věku.

Vyzýváme radnici Prahy 4 i magistrát - přestaňte se věnovat žabomyším sporům a okamžitě vyřešte dopravní předimenzovanost centrálního Spořilova. Obdrželi jste řadu návrhů na zlepšení životních podmínek, ale za rok a půl se obyvatelé nedočkali žádného zlepšení. Nejrychlejší pomocí je zatím aspoň pravidelné kropení komunikací na Spořilově.