Spořilov a jihovýchodní segment Prahy čeká kolaps dopravy

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 05. 03. 2017

Spořilovská spojkaNa Spořilov se řítí katastrofa obřích rozměrů. Protože není dostavěn Pražský okruh tak se zřejmě zhroutí dopravní (ne)systém Prahy. Souhrn oprav komunikací, s následkem celodenních kolon kamionů a dalších aut po mnoho měsíců, v oblasti Jižního města, Spořilova a v dalších oblastech jihovýchodního segmentu Prahy:Přátelství Uhříněves 3-12/17
Štěrboholská 7-12/17
Most JS (Sliačská) - dilatace 7-8/17
Svodidla 5.květen 7-8/17
V Korytech/Topolová 7/17-11/18
Plácek 3-9/17 (jen odstavný pruh nebo uzavření celý 1 pruh Jižní spojky a magistrály?)
Protihlukový asfalt Senohrabská/Na Chodovci 7-10/17

Bez erudovaného managerského zásahu hrozí ohrožení zdraví statisíců Pražanů.
Po blokádě Spořilovské na podzim loňského roku, kde občané vyjádřili nesouhlas s tím, že Spořilovská funguje jako Pražský okruh a na jejímž závěru promluvil k možnosti zákazu kamionů v Praze náměstek Dolínek, domluvili zástupci sdružení SOS Spořilov kompenzace pro obyvatele kvůli extrémně zhoršeným životním podmínkám. Navrhujeme, i na základě připomínek občanů, následující kompenzace:
1.Lázně s plnou úhradou pro chronicky nemocné (1krát ročně).
2.Školy v přírodě pro děti ze spořilovských škol (1krát ročně).
3.Při pracovní neschopnosti v důsledku dopravní zátěže proplácet od 1. dne.
4.Kompenzace doplatku za léky (příspěvek aspoň ve výši 50%).
5.Příspěvek vlastníkům bytů či příspěvek na platbu daně z nemovitosti a sleva nájmů.
6.Protihluková okna (nejkvalitnější trojskla) v domech ve frekventovaných ulicích popř. poskytnout přímo finanční prostředky. 7.Čističky vzduchu do všech exponovaných domácností.
8.Doplatek za prodej bytu do výše obvyklé ve srovnatelných podmínkách bez zátěže prostředí.
9.Pomoc při stěhování (fyzická i finanční).
10.Podpora rodinám zemřelých - trvale poskytovaný vdovský a vdovecký důchod zejména mladším invalidním osobám v 1. a 2. stupni invalidity (v důchodovém věku a při 3. stupni invalidity mají nárok trvale). Ostatním pozůstalým poskytovat trvalé příspěvky.
11. Příspěvek na pohřebné ve výši 50%.
12. Vysazení chybějících stromů podél všech komunikací a na dalších místech v centru Spořilova a úplné odstínění zástavby a obchodního centra od dopravy.

Spořilov je přitom postižen kolonami kamionů, a tím pádem i následnými kongescemi osobní dopravy v zástavbě na malých místních komunikacích již sedmým rokem, ale stát i město s kompenzacemi otálí.
Vyzýváme tedy všechny odpovědné - věnujete maximální pozornost prevenci tvorby kolon kamionů i osobní dopravy v oblasti Spořilova a JV segmentu Prahy a začněte urychleně poskytovat kompenzace obyvatelům, kteří jsou postiženi katastrofálními následky Vaší neschopnosti dokončit Pražský okruh.

(Poznámka redakce: Článek vyjadřuje názory o.s. SOS Spořilov)