Bojíme se, že tramvaje zvýší hluk na Spořilově

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 11. 04. 2017

Schůzka zástupců domu Hlavní 2528/125, Spořilov II (ing. Hlavatá, Duspěvová, Suchá) se starostou Prahy 4 Mgr. Štěpánkem (p. Vodák, Kubátová) dne 27.3.2017 – ve 13,00 hod., která byla vyvolána výrokem starosty v novinách Právo ze 17. 2. 2017 – „Zastřešení bez tramvají nemá smysl. Říkám lidem, když půjdete proti tramvaji nedočkáte se ani tunelu“.



Dotaz: Proč je vrchní část Senohrabské ul. zúžena ze dvou jízdních pruhů do jednoho, zrušen nájezd na Spořilovskou u Klapálkové a nový nájezd se má stavět z Türkové na Spořilovskou – návrh na 2 cyklostezky (proč), tramvaj, která vede odnikud nikam, točna tramvaje s plným přejezdem přes vozovku - parkovací pás a několik parkovacích míst mezi stromy u chodníku, který nezahrne místa pro všechna nyní zde parkující vozidla – řešení? Při současném provoze - 4 autobusové linky MHD + osobní doprava – předpoklad kumulace vozidel – autobusů i osobních – řazení u křižovatky?? Zůstanou 3 jízdní pruhy, když se na křižovatce na Senohrabské – údajně předpokládá stanice tramvaje?
Odpověď - údajně bude ještě více parkovacích míst než je teď – 2 cyklostezky + důvod zúžení vozovky na jeden jízdní pruh – bez upřesnění.

Dotaz: odvzdušnění tunelu (firma SATRA projektovala „Blanku“, jsou tam nedokonalé odtahy, neustává výluka, kvůli zvýšené koncentraci emisí, objížďky). Tento problém se zatím neřeší, ale patří k prioritě před tím, co bude na vzniklé zelené ploše.
Dotazy: Směr od křižovatky Hlavní – Na Chodovci – proč dochází k zúžení nyní dvouproudové vozovky do jednoho jednosměrného pruhu – údajně se již jedná o ponechání dvou pruhů – kde bude tato část Spořilova najíždět na Spořilovskou-Chodovskou? Budou muset obyvatelé při jednosměrném provoze při potřebě najet na Jižní spojku objíždět celé sídliště? Kdo jim zaplatí vícenáklady na benzin? Kde budou parkovací místa při budování tramvaje a potom? Přenesením parkovacích míst – podle údajně nového uspořádání – na pravou stranu ve směru jízdy po ul. Na Chodovci, bude zlikvidován stávající chodník, stromy. Upozorněno na skutečnost vibrací, hluku, zvýšení světelného toku, kovového otěru z kolejí a trolejí tramvaje. Topný kanál pod vozovkou v úrovni domu 2528/125. Vedení kolejí přes čtyřproudovou vozovku? Doporučily jsme Vršovickou ul., kde je tramvajový spodek veden na „trávě“ a na asfaltu. Zvlášť doporučujeme přejezd přes křižovatku u Edenu – 4 jízdní pruhy a koleje – jako se má uskutečnit na Spořilově. Hluk!! Dům 2528/125 je celý zateplený a při výšce 9 podlaží má poměrně mělké základy. Jak se zjisti poškození budovy otřesy a vibracemi – až spadne??
Provoz ze Starého Spořilova stále musí projíždět do Vršovic a na Vinohrady přes křižovatku Hlavní- Na Chodovci. Tramvaj nemá pro tento směr žádný význam, protože odbočuje u Kauflandu vlevo – nebo, že by jezdila přes Bohdalecký kopec? Řešení = kruhový objezd u AutoPalace.

Dotaz: Stále je uváděno, že prostředky uvolněné na zakrytí Spořilovské jsou vázány na vybudování tramvajové linky. Je však nutné budovat tramvajovou linku bezprostředně u domů, jejichž ložnice se nacházejí v bezprostřední vzdálenosti od tohoto budoucího hluku a celkově zhorší komfort bydlení. Nelze řešit tento problém jiným způsobem – zamyslel se nad tím někdo a hledal jiný způsob umístění tramvajové linky, která byla původně plánována, že povede tunelem, tedy po Spořilovské. Bylo by možné vést linku přímo od současné zastávky Teplárenská rovnou do tunelu – zrušení stávající konečné.

Celkově bylo ze strany zástupců domu stojícího bezprostředně na křižovatce konstatováno, že dojde ke zhoršení jejich podmínek bydlení, přestože p. starosta ujišťoval, že je to nejlepší existující poloha na Spořilově. Jsme jiného názoru – kolem domu jede veškerá čtyřproudová doprava po Hlavní ul. ze/do Záběhlic, z/na nový Spořilova, od Starého Spořilova do Vršovic a na Vinohrady, od Jižní spojky směr na Spořilov a do Záběhlic. Jen na autobusech a tramvaji je počítáno s 1200 spoji denně!!! Iluze otevřených nebo nezatemněných oken, či posezení večer při útlumu současné dopravy na lodžii tím bere za své.
Je sice pravda, že se sníží hluk a emise od kamionů zakrytím stávající komunikace, ale hlučnost stávajícího provozu v bezprostřední blízkosti domů se zvýší ještě o provoz tramvají.

Nyní léta bojujeme proti Spořilovské a nyní budeme bojovat proti hluku a špíně z tramvajového provozu a jak bylo uvedeno na schůzce 9.2. 2017, pokud hluk opravdu bude, dostaneme betonové protihlukové stěny (možná).

Za dům 2528/125: Ing. Irena Hlavatá, Marie Duspěvová, Eva Suchá