Anketa k výročím roku 2017: Emil Kulfánek

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 16. 06. 20171) Neúspěšná snaha českých politiků v průběhu 2. poloviny 19. století o Rakousko-české vyrovnání vyvrcholila v průběhu 1. světové války jejich jednoznačným rozhodnutím o vyvázání se z rakouského soustátí. Jedním z atributů samostatnosti a nezávislosti samostatného státu je armáda. Čeští politici, kteří emigrovali po vypuknutí 1. světové války z Rakouska toto velmi dobře chápali, a proto se snažili o vytvoření takového vojska ve státech bojujících proti Rakousko-Uhersku a Německu. Zborovská bitva byla jen malou epizodou v průběhu 1. světové války a pro její průběh neměla rozhodující význam. Nicméně pro vedení české respektive české a slovenské emigrace měla obrovský význam v tom, že umožnila organizaci vojenských jednotek – legií, jako základu budoucí československé armády a to nejenom v Rusku, ale též v Itálii a ve Francii. Význam bitvy u Zborova pro vznik Československa byl zvýrazněn v roce 1928, kdy byl den zahájení bitvy 2. červenec 1917, vyhlášen jako den vzniku československé armády. V kalendáři slavnostních dnů ČSR byl druhým nejoslavovanějším datem hned po 28. říjnu. Za den vzniku československých legií v Itálii lze považovat den 21. dubna 1918, kdy byl v Římě podepsán protokol o jejich vzniku předsedou italské vlády Orlandem a ministrem války Zupellim. Za Československou národní radu protokol podepsal generál Milan Štefánik. Ke slavnostní přísaze příslušníků 21. a 22. střeleckého pluku československých legií u francouzského městečka Darney za účasti tehdejšího francouzského prezidenta Raymonda Poincarého a budoucího ministra zahraničí československé republiky Edvarda Beneše, došlo později až dne 30. června 1918.

2) O odkazu T. G. Masaryka dnešku je možné napsat mnohé, neboť T. G. Masaryk zahrnoval široké spektrum činnosti v různých vědních a společenských oborech. A každý, kdo by v těchto oborech zdůrazňoval výjimečnost T. G. Masaryka pro dnešek by měl pravdu. Já jsem přesvědčen, že ten hlavní odkaz T. G. Masaryka - Čechům obecně, a to nejenom jeho současníkům a dnešku, ale i dalším tzn. budoucím generacím je nejvýstižněji vyjádřen ve Washingtonské deklaraci - plným názvem Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou, podepsané T. G. Masarykem, M. R. Štefánikem a Edvardem Benešem. Vznikala ve dnech 13. - 16. října 1918 ve Washingtonu. Dne 17. října 1918 ji T. G. Masaryk předal vládě USA a prezidentu T. W. Wilsonovi. Vydaná pak byla v Paříži dne 18. října 1918. Autorství je připisováno T. G. Masarykovi. Tomáš Garrigue Masaryk byl vůdčí osobností, která do rukou Čechů po 400 letech vrátila otěže řízení českého státu. Je povinností jeho nástupců, tyto otěže z rukou Čechů nevydat ani si je nechat vzít. Minulost již mnohokrát ukázala, že přijít o tyto otěže je jednoduché. Získat je však zpět vyžaduje nejenom nezměrné úsilí, ale též mnohé oběti.Emil Kulfánek, Český svaz bojovníků za svobodu