Anketa k výročím roku 2017: Jaroslav Láník

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 19. 06. 20171) Bitva u Zborova své místo v české historické paměti získala nikoliv pro svůj rozsah či pro velikost ztrát. Stala se událostí, které slovy Karla Čapka, postupem doby nabývají zvláštní a skoro symbolické hodnoty. Zaslouženě proslulý bojový úspěch Československé střelecké brigády z 2. července 1917 pro čs. odboj znamenal nesmírný politický kapitál. Představitelé Československé národní rady jej využívali při složitých, náročných a zdlouhavých jednáních s představiteli dohodových mocností jako doklad válečné aktivity Čechoslováků. Odtud plynul stěžejní argument Tomáše Garrigua Masaryka, že Zborovem jsme se stali národem bojujícím.

2) T. G. Masaryk byl přesvědčen, že společnost má mít určitý cíl, má dlouhodoběji někam směřovat. K tomu potřebuje určitou vizi, soubor konkrétních ideálů a hodnot, o jejichž dosažení bude usilovat a k nimž se bude většinově hlásit. Současně by občané měly být kritičtí a být schopni tolerovat odlišné názory a jejich nositele. V diskusi by měli používat věcnou a kritickou argumentaci.

Jaroslav Láník, zástupce ředitele historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu v Praze