Anketa k výročím roku 2017: Magdalena Elznicová Mikesková

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 19. 06. 20171) Bitva u Zborova zaujímá v historii našeho státu významnou roli. Pro mnohé se stala především symbolickou rozhodující událostí, kdy v den 2. července 1917 poprvé od bitvy na Bílé hoře bojovalo samostatné československé vojsko jako celek za svobodu samostatné vlasti, která byla celých tři sta let součástí Rakousko–Uherska. Mnoho současníků se nad touto interpretací dnes pozastavuje a považuje ji za příliš nadnesenou a legendární. To ovšem nemění nic na faktu, že bitva u Zborova měla skutečně rozhodující a osudový význam pro další vývoj našeho zahraničního odboje. Vítězství československých legií v bitvě u Zborova zvýšilo prestiž Čechů a Slováků v očích Dohodových států a jejich spojenců a zvýšilo také naděje na založení samostatného československého státu. Výrazně pozitivně ovlivnila také postavení našeho zahraničního odboje.

2) Žijeme ve složité, hektické a uspěchané době, kde převládá vstřebávání rychlých povrchních informací. Bohužel v posledních letech se stále častěji setkáváme se snahou dehonestovat Masarykův odkaz, minimalizovat zásluhy československých legionářů a demytizovat období první československé republiky, která je často prezentována jako historický omyl a slepá cesta českého národa. Stále více mne překvapují snahy manipulovat s osobností T. G. Masaryka, zasazovat jeho osobu do podivných kontextů. Překvapuje mne neustálé hledání senzací v jeho životě, bagatelizování vlivu jeho osobnosti na současnost bez ohledu na posouzení jeho práce a díla bez ohledu na skutečné historické prameny a okolnosti.
Pokud ale hlouběji studujeme dílo T. G. Masaryka nalézáme velice aktuální myšlenky, platné i v současnosti. V této souvislosti mohu uvést například Masarykem definované pojmy jako fungující demokratický stát, vzdělanost a právo na vzdělání, morálka a odpovědnost, humanismus, umění diskuze a kritické argumentace, rovnoprávnost mezi mužem a ženou či usilování o prosazování pravdy. Odkaz, který nám zanechal první československý prezident T. G. Masaryka má smysl a oslovuje a měl by oslovovat společnost i v dnešním moderním světě.

Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník, p.o.