Anketa k výročím roku 2017: Vratislav Preclík

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 25. 06. 20171) Bitva u Zborova změnila strategii našich legií.Bylo to nejen první bojové nasazení, ale také slavné vítězství. Masaryk, který bitvu sledoval pomocí válečných vývěsek a telegramů, byl jako uznávaný vrchní velitel našich vojsk oceněn ruským velením. Přesvědčil také Alexandra Fjodoroviče Kerenského a legie se mohly rozšiřovat plným tempem. Další úspěchy legií dovedl Masaryk obratně využít při jednáních v Americe se státním tajemníkem Lansingem i prezidentem Wilsonem o vzniku samostatného státu.

2) Největším odkazem prezidenta Masaryka dnešku je jeho život sám. Boj za pravdu ve smyslu Husově doplňuje Havlíčkovým „nikoliv za pravdu umírat, ale žít a pracovat“. Nesmíme ze světa utíkat, svět musíme překonávat. Vážil si americké a švýcarské demokracie a pro tu naši stanovil jasná pravidla. Humanita, toť náš národní program, říkával. „Program Dobrovského, Kollára, Palackého, Havlíčka a už Komenského, králů Jiříka i Karla a svatého Václava". Lidskost není jen v tom, že horujeme o celém lidstvu, ale v tom, že jednáme vždy lidsky. A jak napsal Pavel Tigrid, vzpřímená postava T. G. Masaryka je velký kus před námi.

Vratislav Preclík, Masarykovo demokratické hnutí