Vernisáž k zastřešení Spořilovské u OD Centrum 19. 9. 2017

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 21. 09. 2017

Vernisáž 19. 9. 2017Informační výstavy k projektu zakrytí Spořilovské spojky Zelený zip pro Spořilov se zúčastnil náměstek primátorky HMP Petr Dolínek, starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek a dále zástupci investora TSK i zástupci projektantů SATRA a TřiArchitekti.

Stavební práce by měly začít do roku 2021 a skončit do 5 let. Rozloha parku má být 4ha, délka tunelu 1,2km a celkové náklady se pohybují okolo 5 miliard korun.
Je třeba ocenit, že při řešení prostoru nad zakrytou Spořilovskou spojkou bylo nasloucháno veřejnosti a byly využity návrhy z veřejného setkání na Spořilově, dotazníkové akce a dále i individuální návrhy obyvatel a představy školních dětí. Projekt Zelený zip pro Spořilov je významným přínosem ke zkvalitnění veřejného prostoru a vzniká tak příjemné místo pro aktivní život všech generací.
Vernisáž 19. 9. 2017Při vernisáži se živě diskutovalo a hledala se možná řešení. Nejčastější připomínky obyvatel se týkaly obavy z nakoncentrovaných emisí u portálů tunelu. V diskusi s odborníky se ukázalo, že je tato obava zcela odůvodněná. Vzduch s emisemi bude vytlačován pístovým efektem u výstupů tunelu, přičemž horší bude situace u horního portálu. U obou portálů by tedy měla navazovat opatření, která tento problém budou řešit. V projektu je naznačeno, že by ještě měl být řešen způsob odvětrávání tunelu.
Tramvaj je projektována jako tichá. Přesto však panuje poměrně velká obava z hluku tramvají. Podle obyvatel je to řešitelné umístěním tramvajového tělesa do jedné trouby tunelu ve směru do centra. Tím by se současně vyřešila i problematika emisí v sestupné troubě tunelu.
Zazněly četné připomínky k ponechání šesti autobusových linek paralelně s tramvají. Architekti se tomu ale budou ještě věnovat. Nicméně dojde aspoň k poklesu počtu autobusů v oblasti předimenzované Hlavní ulice u OD Centrum a celkovému přeskupení dopravních toků. Též se řešily připomínky k podzemní garáži u polikliniky a šikmému parkování.
Další připomínky se týkaly vysokých nákladů a dlouhé doby výstavby tunelu a tak ještě více zhoršených životních podmínek. Zde zazněly dotazy na řešení dopravy po dobu výstavby tunelu i poté. Podle projektu má být vždy zachována polovina komunikace, což ale bude generovat kolony kamionů a zahlcení přilehlých komunikací osobní dopravou. Bez dostavby okruhu či převedení dopravy na náhradní komunikaci, což by značně zkrátilo dobu výstavby, to je tedy těžko představitelné.
Obyvatelé se shodli na tom, že umístění tramvajového tělesa do klesající trouby tunelu by vyřešilo ty nejzásadnější připomínky ( hluk z tramvaje a emise z kamionů a osobní dopravy u dolního portálu). Zároveň by se vyřešila i tvorba kolon kamionů v budoucnu a následné dopravní problémy, které by vyplývaly z nutnosti uzavírání tunelu kvůli plynulosti provozu.
Pokud jde o zeleň bude se jednat o dynamický park s mnoha přírodními prvky kde budou zastoupeny stromy, keře, popínavky, záhony s květinami, louka, trávník aj. Určitou dobu však potrvá než začnou stromy plnit svoji ekologickou funkci (stín, chlazení). Myslelo se i na broukoviště a jistě se podaří vytvořit i biotopy, které budou rádi navštěvovat motýli a včely. Vizualizace Spořilovské má 4 části : zastávka Bratislavská, Spořilovská louka, od Hlavní k poliklinice a kolem rozhledny. Projekt zahrnuje chodníky, promenádu, lavičky, pítka, brouzdaliště, fontány a bazének. Pro sportovní aktivity a hry budou vybudována např. hřiště, lezecká stěna, lanový park, parkur a cyklopruh v Senohrabské. Pro pejskaře nechybí psí louka. Bude vybudována restaurace a kavárna s terasou u mostu na Hlavní ulici a další místa pro společenské aktivity. Dominantou bude rozhledna v horní části tunelu. U OD Centrum vznikne náměstí se stromy a fontánou.
Výstava potrvá do října a je tedy možné o projektu stále diskutovat.