Odešla Iva Ritschelová, velká vědkyně a statečná vlastenka

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Z redakce, Vydáno dne: 07. 12. 2017

V sobotu dne 2. prosince 2017 odešla na věčnost statečná žena, velká vlastenka - profesorka Ing. Iva Ritschelová, CSc., ředitelka Českého statistického úřadu.Po studiích na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci pracovala v letech 1989 až 1992 jako vědecká pracovnice v Ústavu pro životní prostředí. jako vedoucí odboru statistiky životního prostředí v divizi Ústí nad Labem. Po ukončení vědecké aspirantury na Vysoké škole ekonomické v roce 1993 a habilitaci byla jmenována profesorkou v oboru podniková ekonomika a management. Do Českého statistického ústavu nastoupila poprvé v roce 1993 jako vedoucí odboru životního prostředí. Po pěti letech odešla do Říma, kde působila ve statistické divizi Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (FAO) jako regionální úředník pro Evropu, země bývalého SSSR, Čínu a Mongolsko. V roce 2001 se stala prorektorkou pro vědu a zahraniční vztahy Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde byla v roce 2007 akademickým senátem zvolena rektorkou. S účinností od 1.září 2010 byla prezidentem republiky jmenována ředitelkou Českého statistického úřadu. Byla členkou poradních orgánů ministerstev, vědeckých, uměleckých a oborových univerzit a vysokých škol a členkou řady mezinárodních fór. Iva Ritschelová je autorkou desítek domácích a zahraničních publikací, desítek vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií. Její rozsáhlá odborná a vědecká činnost v oblasti řízení, statistiky a životního prostředí byla náhle přerušena krutou nemocí ve věku 53 let.

Iva Ritschelová, Vladimír Prchlík, Tomáš Hromádka v kavárně

Vladimír Prchlík, Iva Ritschelová, Tomáš Hromádka při setkání v kavárně Louvre 14. 3. 2016Drahá Ivo,
v tichém zamyšlení vzpomínám na začátek naší odborné spolupráce ještě v devadesátých letech minulého století v oboru životního prostředí na Univerzitě J.E. Turkyně v Ústí nad Labem. Tam jsem Tě poznal jako mladou nadějnou inženýrku. Po dlouhých letech Tvé obdivuhodné profesionální činnosti jsme se náhodou v loňském roce setkali jako členové legionářských rodin při uskutečnění projektu připomínajícího legionářské tradice a jejich významu pro současnost a budoucí generace.

V úvodním slově publikace vzpomínáš s láskou a obdivem na svého dědečka, ruského legionáře takto: „Velmi ráda bych nejen Tobě, ale i všem ostatním legionářům alespoň touto cestou vyjádřila úctu, kterou jsem k Vám již jako dítě měla. S přibývajícími roky, pročítáním Tvých deníčků, vzpomínek a studiem materiálů spojených s historií československých legií se má úcta stále prohlubuje. Vždy jsem si velmi vážila toho, že jsi byl ochoten podělit se o své vzpomínky a je mi líto, že jich nebylo více. Myslím, že pouze budoucnost může vyhodnotit úlohu, kterou jste sehráli z hlediska vývoje naší společnosti.“
Díky Tvé nezištné pomoci a vlasteneckému zájmu o dějiny první světové války se nám podařilo vydat u příležitosti stého výročí památné bitvy u Zborova dne 2. července 1917 historickou knížku „Po stopách spořilovských legionářů“ na věčnou památku hrdinství československých legionářů, kteří vybojovali naši svobodu a demokracii v samostatné Československé republice.
Děkuji Ti s úctou a vděčností za osobní spolupráci a štědrou podporu při vydání naší publikace v důstojném provedení jako společného historického díla o významu legionářských tradic jako náš společný odkaz pro dnešní a zejména příští generace.
Tvoji světlou památku si zachováme navždy v našich srdcích a myslích.


Vladimír Prchlík
Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, spolek
Čestný občan Prahy 4
5.12.2017