Veřejné setkání k zastřešení Spořilovské spojky - reakce na návrhy obyvatele starého Spořilova

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 16. 12. 2017

Dobrý den,
vracím se k setkání “spořilováků” v ZŠ Jižní 7.12.2017, kde jsme od Vás obdrželi list s jakýmisi podněty pro Spořilovskou. Navíc jsem si přečetla Spořilovské noviny, kde jsem byla zaskočena Vaší “péčí” o nový Spořilov.K první stránce Vašeho listu:
Pro porovnání – linky MHD – starého Spořilova se dotýká linka 138, která má celkem dlouhé intervaly a jede po Hlavní.
Linka 170 a 118 jede po Severovýchodní 1-Severní 1-Lešanská. Na Severní a Lešanské se přidávají 136, 213, 135. Tam ale už začíná i nový Spořilov, takže se doprava netýká jen starého Spořilova. Jinak je starý Spořilov dopravně, až na některé excesy plynoucí ze situace na Jižní spojce, celkem bez dopravy.
Nový Spořilov – všechny výše uvedené spoje jsou vedeny novým Spořilovem, k tomu doprava z Hostivaře, Záběhlic, ze starého Spořilova (pokud chcete do Vršovic), doprava z Jižní spojky – podstatně větší provoz než je na starém Spořilově.
Vaše nápady, jak to řešit jsou fantastické – vše přesunout na nový Spořilov a ještě k tomu přidat tramvaj – SUPER!
Vaše starosti o náměstí, prostor u pošty a u vchodu do OD Centrum jsou skoro dojemné. Nevím, že by někdo toužil po náměstí u pošty a tím méně o řešení parkování parkovacím domem před OD (což už jednou bylo plánováno). Ti, kteří bydlí v okolí OD by byli nadšeni tím, že se sice zastřešila Spořilovská, ale, aby si neodvykli od zplodin, tak jim pod okna postavíte parkovací dům a zplodiny jim budete vyvádět přímo do bytů.
Otázka parkování na sídlišti je snad závislá na tom, co si přejí obyvatelé sídliště a ne obyvatelé starého Spořilova. Pochybuji o tom, že by naši obyvatelé jezdili parkovat na starý Spořilov. Starý Spořilov má dost míst na parkování v garážích nebo na zahradách, přesto většina parkuje na chodnících a na vozovce. Nebylo by vhodnější zabývat se situací parkování na starém Spořilově, aby auta nepřekážela dopravě, když nechcete upravit Hlavní ul., která je v některých místech jako autodrom, nebo zkušebna tlumičů? Proč byl návrh na úpravu ulice zamítnut? Na této akci se přiživuje řada ateliérů, různých kanceláří a pod., které tuší zisk a tak si vymýšlejí rozhlednu, koncertní pódium (nechtěli byste si ho umístit na Roztylském náměstí – my bychom tam na koncerty chodili), bazének apod. a dopadne to jako tunel Blanka – bude další tunel na peníze daňových poplatníků, protože se nejedná o dotaci. Začalo se na 2,6 miliardy a už jsme na 5 miliardách bez DPH.

Nyní ke 2. straně Vašeho listu a k tomu, co bylo uvedeno ve Spořilovských novinách:
1. Tím, že se zamýšlí výstavba tramvaje, přijde sídliště o řadu parkovacích míst a jediným řešením je, brát si auta domů a parkování je vyřešeno.
Opravdu znovu uvádím, že je až dojemné, jak řešíte parkování v uvedeném prostoru, ač se Vás to vůbec netýká. Nezavádějte tramvaj a míst k parkování bude dost a nová se ještě mohou najít.
2. Severovýchodní ul. měla být již dávno spojena s Novým Spořilovem a doprava do Vršovic by nemusela být vedena přes sídliště. Stačilo řešit to rondelem.
3. Vedení dopravy s prodloužením tramvaje pochopitelně myslíte do sídliště, jen, aby se to netýkalo st. Spořilova, ten by jen tramvaj využíval, i když netuším, jaký smysl má umístit konečnou na kopci za poliklinikou bez jakékoliv návaznosti na další dopravu. Nám přibude hluk, světelný smog, vibrace a kovový otěr z kolejí a trolejí tramvají.

4. Tohle je zvlášť prima návrh – udělat Senohrabskou dvousměrnou – víte, že chtějí naopak zjednosměrnit ul. Na Chodovci od křižovatky s Hlavní???
Nevím, co si mám myslet o člověku, který může něco podobného vypustit, když se tolik zasazuje o zlepšení podmínek – nikoliv však na sídlišti, ale na st. Spořilově.
5. Hluk se jistě zastřešením vyřeší, ale rozptylové podmínky??? Páni architekti neplánují žádné odvody z tunelu, takže na to budou doplácet ti, kteří bydlí na vyústění tunelu, jak při vjezdu tak i při výjezdu.
Podzemní garáže u polikliniky, parkovací dům před OD – to budete to parkování tam hradit Vy jako navrhovatel?
Sídliště má oproti jiným poměrně dost zeleně, hlavně v meziblocích, a o velkou část zeleně, která rostla 40 a více let kolem sídliště, nás tyto projekty připraví. Tráva nikdy nemůže nahradit vzrostlé stromy a přiblížení parkovacích míst k domům – viz stojany před poštou – nám opravdu životní prostředí nezlepší.

S pozdravem
Ing. Irena Hlavatá
předsedkyně SVJ Spořilov II-B4