Nevratná fixace jednosměrnosti Senohrabské ulice dopravně zatíží sídliště i starý Spořilov

Autor: Jindřich Vaněk <sporilov(at)gmail.com>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 08. 02. 2018

Mapa SenohrabskáDnešní jednosměrnost Senohrabské ulice je zapomenutým reliktem ze 70. let. Jednosměrná byla i ulice Lešanská, což mělo pomáhat zvládat nápor autobusů MHD z Jižního Města ke stanicím metra. Ve studii zastřešení Spořilovské spojky je navrženo zachování tohoto pochybného stavu, který je navíc nově rozšířen i na ulici Na Chodovci. Tato opatření působí negativní cirkulaci dopravy na celém Spořilově.Pro příklad:
- řidiči směřující z okolí OD Centrum do oblasti Postupické, Svojšovické jsou nuceni objíždět celé sídliště Lešanskou, nebo Hlavní a Choceradskou.
- řidiči, kteří by rádi vyjeli nejkratší cestou na D1, Spořilovskou či Jižní spojku nemají alternativu, než opět využít Lešanskou či Hlavní přes Roztylské náměstí.

Všude se tak zbytečně navyšuje dopravní zatížení - Hlavní 11.600 vozidel denně, Choceradská 3.200, Lešanská 8.900 vozidel denně. Současné zatížení Senohrabské ulice je 1.800 vozidel denně.
Objízdná trasa se prodlužuje o 1-2 km a vede nevhodně přes světelné křižovatky, přechody či obytnými celky. Doprava je nepochopitelně naváděna ke školám - ZŠ Jižní a Gymnázium Postupická. V celé oblasti se logicky generuje hluk a exhalace.
Zastřešení Spořilovské spojky by mělo být lépe prověřeno z hlediska místní spořilovské dopravy. Je třeba jej dobře rozvážit v širších dopravních souvislostech. Je nutné efektivně vést naši vlastní obslužnou dopravu a vyvádět pomístní tranzit na nadřazenou dopravní síť.
Neuvážené kroky se v přípravě zastřešení Spořilovské spojky mohou Spořilovu jenom vymstít a možnosti nápravy pro budoucnost zcela zablokovat. Již dnes je Spořilov obětí takovýchto chyb z minulosti. Neopakujme je.