Vladimír Rod - zdatný devadesátník

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 03. 04. 2018

Vladimír Rod u klavíru Spořilovský občan bratr Ing.Vladimír Rod, DrSc. se narodil v Třešti dne 2.dubna 1928. Po maturitě na Reálném gymnáziu v Telči vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Po základní vojenské službě nastoupil jako technolog do Chemoprojektu, kde pracoval převážně na projektech výroby synthetického kaučuku. Při prověrkách byl z politických důvodů z práce propuštěn a nastoupil do projekčního střediska Královopolské strojírny, kde se tyto projekty dokončovaly. Od roku 1960 se věnoval výzkumné činnosti, zpočátku ve Výzkumném ústavu chemických zařízení, později v Ústavu chemických zařízení Československé akademie věd, a dosáhl vědecké hodnosti DrSc. Ke konci své rozsáhlé činnosti ve výzkumu a vývoji působil jako přední vědec, hostující profesor rok na pozvání Bradford Univerzity v Anglii. Od roku 1991 je v důchodu, těší ho práce na zahrádce, živě se zajímá o kosmologii, má rád matematiku, šachy a především hru na klavír. Od sedmi let se učil hře na klavír, později též i na lesní roh. Na hodiny klavíru dojížděl do nedaleké Telče k paní profesorce, která v něm objevila hudební nadání. V době studia na vysoké škole dále navštěvoval soukromě kurz klavírní hry na pražské konzervatoři a dosáhl tak neobyčejného mistrovství. Díky výbornému vedení jeho učitelů a velké píli se postupně vypracoval na vynikajícího pianistu.Dne 7.2.2003 se po prvé sešli dva spořilovští hudebníci - oba Sokolové od žákovských let - Vladimír Rod (klavírista) a Vladimír Prchlík (houslista), aby založili komorní Duo dva Vladimírové. Je zajímavé, že oba bydleli dlouhá léta na Spořilově v ulici Jihovýchodní (I. a VIII.) a hráli tenis na dvorcích LTC (později SOKOL) Spořilov u Krčského lesa. Oba také v padesátých letech pracovali ve Státním projektovém ústavu Chemoprojekt Praha. Zajímavé je, že se až do první schůzky a založení Dua v únoru 2003 nikdy nepotkali. Až společný zájem o pěstování komorní hudby je svedl náhodou dohromady. Oba se scházejí pravidelně jednou týdně ke zkouškám v rodinném domku u Rodů a pilně nacvičují skladby našich a světových mistrů. Jejich veřejná vystoupení v Geofyzikálním ústavu ČAV a v Akademii Vadima Petrova na Spořilově vždy potěší vděčné spořilovské posluchače. V loňském roce rozšířil dvojici spořilovských hudebníků - seniorů ještě třetí spořilovský člen - bratr MUDr. Jiří Kubát hrající na violoncello. Jako komorní trio cvičí především Haydnova tria, kde významně zaznívá především mistrovský klavírní part v podání našeho jubilanta. Cílem snažení tří muzikantů je především radost z překrásné hudby. Celkový věk účinkujících je požehnaných 265 let! Dlouholetá tradice muzicírování ve spořilovském Sokole tak má i dnes skromné pokračování.

Vážený a milý bratře Vladimíre, ke Tvému výročí Ti ze srdce přejeme hodně zdraví, duševní i fyzické svěžesti a mnoho radosti a uměleckých zážitků z Tvé virtuózní klavírní sólové a komorní hry!
NAZDAR!