Dubnové akce v kostele sv. Anežky České na Spořilově

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 08. 04. 2018Tichá výstava betonových křížů – výtvarný obor ZUŠ Vadima Petrova, vede M. Zámečník.

14.4. sobota, od 16.00 koncert pro Máňu a Honzu
– Lenka Klodnerová Novotná – varhany, Barbora Váchalová, Miroslava Časarová – harfa, zpěv, Mário Bihári, Michal Hromek – autorská tvorba, sbor La Grande Bande pod vedením Matěje Kroupy. Finanční výtěžek bude poukázán rodině v těžké finanční nouzi.

15.4. neděle, 16.00 - dvě představení dětí nejen pro děti Český rok a Kam zmizela Rebarbora? v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru pod vedením Jany Frankové.
Srdečně zveme na dvě představení, která od 16 hodin v sále pod kostelem uvede Dismanův rozhlasový dětský soubor pod vedením Jany Frankové.
Český rok
Co dělat, padne-li ti něco do oka? Jak si přivolat milého či milou? Představení plné říkadel, her, pranostik, a písní lidové poezie. Od svatého Matěje se vydejme všemi ročními obdobími s jejich rituály a zvyky všedních i svátečních dnů. Z knih: Karel Plicka – Český rok, Miloš Doležal – Režná bába, Karel Weis – Český jih a Šumava v lidové písni; scénář a režie: Jana Franková; Discollegium řídí Jakub Sejkora.

Kam zmizela Rebarbora?
Na Ostrově paměti jsou zvláštní váhy se dvěma miskami. Do jedné se ukládají všechny dobré věci, které si lidé pamatují, ve druhé se hromadí všechno zlé. Miska s dobrými věcmi už je tak lehká, že druhou misku neudrží. Ta se co nevidět potopí, moře zhořkne všemi těmi zlými věcmi a otráví celý svět. Ale je tu ješ- tě Rebarbora! Podle stejnojmenné knihy Ivy Procházkové, s jejím laskavým svolením hraje DRDS; scénář a režie: Jana Franková; výprava: Magdalena Bartáková; hudba: The Chemical Brothers.

20.4. koncert sboru Bubureza – Stabat Mater
Pěvecký sbor Bubureza společně se smyčcovým komorním orchestrem LUX IUVENES PRAGA, který je složen z nejlepších studentů Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, a cemballistou a varhaníkem Petrem Mašlaněm uvede v 19 hodin v kostele sv. Anežky pod taktovkou Jakuba Waldmanna nastudování Pergolessiho Stabat Mater. Ženský (dívčí) pěvecký sbor Bubureza byl založen v roce 2008 Miloslavou (Fouskovou) Vítkovou. V současné době má sbor šestnáct stálých členek, jimiž jsou studentky Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a bývalé členky sboru Radost – Praha. Od roku 2013 sbor spolupracuje se skladatelem a sbormistrem Janem Rybářem. Účinkuje: ženský pěvecký sbor Bubureza, LUX IUVENES PRAGA, Miloslava Vítková – sbormistr, Jakub Waldmann – dirigent, Petr Mašlaň – cemballo.
Benefice je určena na nové farní varhany.

24.4. úterý, v 19.00 koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení, benefice na nové varhany.

26.4. čtvrtek, v 19.00 divadelní představení souboru Naoko, které uvede autorskou hru Oldřicha Janeby Robotická žena.

4.5. v 19.00 beseda s Jiřím Grygarem
od 19 hodin pro nás místní společenství Sekulárního františkánského řádu připravilo v sále pod kostelem sv. Anežky setkání s Jiřím Grygarem, který pohovoří a podebatuje o tématech, která jsou obsahem knihy jeho rozhovorů se Štefanem Hríbem Takto se mě nikdo neptal.