Nakumulované letní opravy ohrožují stabilitu domů u obchodního domu Centrum na Spořilově

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 23. 07. 2018

Opravy na Hlavní ulici 7/2018

Před červencovými svátky byla zahájena oprava vozovky na Hlavní u OD Centrum. Stavební práce probíhají pouze v úseku Senohrabská-Choratická. Opravuje se vždy jedna část vozovky a ve druhé je ponechána autobusová i automobilová doprava. Dopravní podnik a ROPID přidali při zahájení oprav Hlavní na prodloužený víkend na tuto komunikaci dalších 40 kloubových autobusů a tedy téměř dalších 1000 tun zbytečné váhy kvůli metru.Vozovka má být opravena do konce července a bude mít nový povrch, což přispěje ke snížení hlučnosti a odstranění staré zátěže toxickými látkami. Při existenci objízdné trasy by však došlo ke zkrácení doby oprav na polovinu, což by prospělo životnímu prostředí i zdraví obyvatel v husté zástavbě.
Frézování vozovky začalo v nejméně vhodném počasí při teplotě 35 stupňů na slunci před svátky 3. července v úterý. Do bytů ve večerních hodinách pronikal jedovatý koktejl látek, které se uvolnily z vozovky i projíždějících autobusů. Obyvatelé si stěžovali na dušnost, dráždění dýchacích cest a pálení očí. V tomto období se zhoršilo ovzduší v Praze (ČHMÚ uvádělo stupeň 4-5 na většině lokalit) a nad Prahou byl ve večerních hodinách patrný letní smog.
Opravy na Hlavní ulici 7/2018V neděli o prodlouženém víkendu (8. července) plynaři provedli výkopy na 8 místech pod domem na Hlavní a tedy z druhé strany ulice kde se opravuje vozovka.
Asfaltování vozovky pak proběhlo až 18.-19. července. Následující den byla vyfrézována druhá polovina vozovky. Oba tyto dny byly opět horké. Největší problém je v letním suchém období vysoká prašnost a roznášení prachu i toxických látek do širokého okolí. Kropení bylo zaznamenáno pouze výjimečně.
Vhodnější je provádět v husté zástavbě na malých komunikacích opravy v jarním či podzimním období při nižších teplotách, kdy častěji prší a území je lépe provětráváno. Vždy by měly být určeny objízdné trasy, aby se minimalizovala zdravotní rizika pro obyvatele.
Opravy na Hlavní ulici 7/2018U domu na Hlavní došlo kvůli zvýšené dopravní zátěži k narušení vozovky. Jezdí zde totiž trvale až 600 kloubových autobusů o váze asi 22 tun a nyní i stovky nákladních aut a další techniky ze staveb prováděných v okolí. Z propadlé vozovky a prací na 3 stavbách současně, které narušují stabilitu v okolí (oprava horkovodu v Choratické, oprava plynovodu na Hlavní a oprava vozovky na Hlavní) se přenášejí do staveb u OD Centrum vibrace a otřesy, což je citelné zejména ve vyšších patrech. Na vozovce na Hlavní ve směru do centra se objevují stále další prohlubně a praskliny. Tato část vozovky se ale kupodivu opravovat nebude! Přitom v důsledku vibrací a otřesů praskla samovolně již dokonce i výplň zaskleného balkónu přímo proti poškozené vozovce.
Při dokončovacích pracích na vozovce v ulici Na Chodovci došlo již dříve k poškození majetku v B4 na Hlavní při otřesech, které byly provázené duněním a připomínaly zemětřesení. Při pohledu ke Spořilovské se navíc horní patra domu na Hlavní vychylují! I obyvatelé Dunické zaznamenávají v domě neobvyklé jevy a též pozorovali podobné vychýlení.
Vzhledem k okolnostem měl být k současné situaci vypracován statický posudek. TSK, magistrát, policie i hasiči jsou o této věci informováni, ale řešení žádná! Čeká se snad až domy spadnou? Je otázkou co způsobí v takto nestabilním území případná výstavba zastřešení a tramvajové trati když půjde o mnohonásobně vyšší zátěž betonem a stavební těžkou technikou. Negativní dopad výstavby na životní prostředí a zdraví lidí bude navíc velmi významný. Této problematice není věnována dostatečná pozornost a rizika jsou značně podceňována, a to i přes odborné připomínky.