Zahuštění lokality Sídliště Horní Roztyly dle návrhu MPP

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 23. 07. 2018

Toto je možný scénář „rozvoje“ předmětného území při naplnění kapacit zástavby umožňované návrhem MPP:
Budovy České Pojišťovny, Policie ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR u stanice metra Chodov budou zbořeny a na jejich místě vyroste několik věží o výšce až 100 metrů (27 podlaží). Část dopravy bude zatěžovat přilehlé ulice průjezdy i parkováním. Severovýchodní část sídliště bude dále zatížena rozvojem komerční zóny v ul. Hvožďanská (která zatěžuje sídliště nákladní dopravou), novou bytovou zástavbou při ulici Ryšavého a provozem např. nového objektu kliniky spojeným s intenzivní obslužnou dopravou.Pás veřejných a hlídaných parkovišť jihozápadně od ul. Ryšavého, od hotelu Globus až po Holušickou bude možno zastavět (vč. stávající zeleně) novými 4 až 6ti podlažními budovami. Kde, příp. za kolik, budou parkovat stávající auta, není vyřešeno. Stejně tak bude zastavitelné území severovýchodně od ul. Ryšavého a jižně od ulice Kloknerova – místo zemního valu se vzrostlou zelení bude postavena např. administrativní budova, která podle tvůrců MPP okolní zástavbu od hluku a emisí z rušné komunikace též spolehlivě odstíní.
Nové stavební bloky vzniknou při ul. U Kunratického lesa.
Objekt obchodního domu Chrpa bude možno zvýšit o 2 podlaží, ale chybné mapové podklady MPP nahrávají tomu, že když se někdo rozhodne vytvořit nástavbu až do výšky 12 pater, tak se okolí bude těžko bránit.
Část areálu ZŠ Pošepného, případně areálu školky Hrabákova může být zabrána na výstavbu čehokoli. Okolí stanice metra Roztyly bude doplněno o několik výškových budov až s 27 podlažími. Zbylé území směrem k lesu bude zastavěno sportovními hřišti, menšími sportovními halami s restauracemi, ale klidně i jednou větší sportovní halou.

Aleš Kulhánek
Zelené Roztyly, z.s.