Městská rada: Zelený zip pro Spořilov se přiblížil

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 29. 08. 2018

Městská rada včera schválila pokračování přípravných a inženýrských prací projektu zakrytí Spořilovské ulice, který je známý pod označením Zelený zip pro Spořilov. Dnešní rozhodnutí radních fakticky znamená, že se v rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2019 bude počítat s potřebnými finančními prostředky.„Obyvatelé Spořilova už roky trpí náporem zejména tranzitní dopravy. Snažíme se jim pomoci všemi silami. Trváme na zákazu vjezdu kamionů, který však bohužel stále čeká na vyjádření Ministerstva dopravy. Ale projekt zakrytí Spořilovské se dnešním rozhodnutím zase o kus přiblížil realizaci. Kromě úlevy od hluku a emisí přinese i zásadní zlepšení prostupnosti území pro pěší, protože Spořilovská spojka Spořilov rozděluje na dvě vzájemně těžko dostupné části. Zakrytím se vytvoří nový veřejný prostor parkového charakteru pro trávení volného času,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD).

Cílem stavby „Těžkého zakrytí Spořilovské spojky“ pomocí hloubených (přesypaných) tunelů krytých zeminou je jednak ochrana místních obyvatel před hlukem, emisemi a vlivy tranzitní dopravy na této komunikaci, jednak vznik kvalitního veřejného prostranství – parku o rozloze asi čtyřech hektarů, které zajistí opětovné propojení „starého“ a „nového“ Spořilova.

Nad zakrytou komunikací budou vytvořeny nové plochy městské zeleně a pěší komunikace. Spolu s tímto řešením je plánováno vybudování nové komunikace propojující ulice Na Chodovci a Chodovská, prodloužení tramvajové trati (TT) do nové tramvajové smyčky „Choceradská“, úpravy navazujících úseků místních komunikací a reorganizace linek MHD ve východní části zájmového území.

Těžké zakrytí Spořilovské spojky je plánováno v její stávající stopě v maximálním rozsahu, tedy od úrovně křižovatky ulic Na Chodovci x Hrusická (na severu) až téměř po úroveň křižovatky ulic Senohrabská x Choceradská (na jihu). Délka řešeného úseku je 1,5 km, z toho délka v tunelu je 1,185 km u západního, resp. 1,012 km u východního tubusu.

Prodloužení TT začíná před podjezdem železniční tratě a končí v nové tramvajové smyčce za křižovatkou Senohrabská x Choceradská. TT je z počátku vedena na vyvýšeném pásu po ulici Chodovská a následně v koridoru mezi tunelem a ulic Na Chodovci a Senohrabská. Navrženy jsou zastávky Bratislavská, Hlavní a Choceradská. Celková délka TT je 1,5 km.

Součástí záměru jsou i nové podzemní garáže s vjezdem z Božkovské ulice (cca 78 parkovacích stání) a Holčovické ulice (cca 92 parkovacích stání). Dále je navrhováno rozšíření kapacit povrchových stání ve stavbou dotčených ulicích. Celkem je v území navrhováno přibližně 541 parkovacích míst, částečně i jako kompenzace parkovacích míst, která budou stavebními úpravami zrušena. Celkové předpokládané navýšení počtu parkovacích míst v území oproti stávajícímu stavu činí zhruba 271 parkovacích stání.