Prsť ze Zborovského bojiště se vrátila na Staroměstskou radnici

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 30. 09. 2018
Vážená paní primátorko, vážení hosté, bratři legionáři a Sokolové, milé sestry a bratři!
Scházíme se dnes na posvátném místě, kudy prošly pozoruhodné události v českých i světových dějinách - na staroslavné Staroměstské radnici, abychom důstojně naplnili historický odkaz našich předků - bojovníků za samostatnost a svobodu, našich drahých legionářů. V letošním jubilejním roce oslav stého výročí vzniku moderního demokratického státu Československé republiky si připomeňme rozhodující událostí v moderních dějinách, které k tomu vedly.
První prezident Osvoboboditel Tomáš Garrigue Masaryk zhodnotil na plzeňském sjezdu zásluhy československých legionářů v roce 1922 těmito slovy:
„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“
Ve Velké první světové válce to byli nadšení vlastenci dobrovolníci ze zajateckých táborů, mladí hoši , kteří se přihlásili do budování vojenských jednotek na Rusi, Francii a Itálii i našich krajanů po celém světě, aby v nerovném boji proti nepřátelské přesile slavně zvítězili. Do legií vstupovali tisíce Sokolů - byli to naši krajané, kteří žili i se svými rodinami v Rusku, většinou jako učitelé tělocviku, zpěvu, hudebních nástrojů, členové orchestrů , ale také řemeslníci, obchodníci apod.
Na počest stého výročí vzniku republiky uspořádali letos Sokolové XVI.Všesokolský slet, kde vzdali hold památce a odkazu našich hrdinů. Ve slavnostním závěru provedli členové Věrné gardy Sokola hromadnou skladbu „Princezna republika“ na hudbu velkého vlastence, režiséra, skladatele a -písničkáře Karla Hašlera, umučeného Němci za druhé světové války.
Mottem skladby byla píseň:

“Svoboda je svoboda, bez té nelze žít,
tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se bít!“
Karel Hašler složil na památku bitvy u Zborova 2. července 1917 populární vlasteneckou píseň „Hoši od Zborova“ na počest legionářů - hrdinů této bitvy.

Vážená paní primátorko, vážení hosté, bratři legionáři!
Je mi ctí předat Vám v zastoupení Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova na Spořilově a Československé obce legionářské jako čestný dar ke stému výročí této bitvy dne 2.července 1917 tuto historickou schránu s prstí prolitou krví a potem hrdinů ruských legionářů.

Kéž připomíná nám i budoucím věčnou památku bojovníků za svobodu a za samostatný a demokratický stát - Československou republiku!

Vladimír Prchlík
Staroměstská radnice, 18.9.2018

Reportáž TV PRAHA z uvedené akce si můžete prohlédnout zde.