Z Hlavní ulice se stala kvůli havárii vody pod vozovkou téměř tichá městská třída

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 20. 05. 2019

Havárie vodovodu na Hlavní 17. 5. 2019V pátek 17.5.2019 okolo 13. hodiny prasklo vodovodní potrubí pod vozovkou na křížení ulic Hlavní/Choratická ve směru do centra a policie zablokovala vjezd na Hlavní z ulice Ke Spořilovu. Autobus 118 byl odkloněn přes zastávku Měchenická, byl zrušen závlek autobusu 135 do sídliště a zrušeny zastávky busu 138. Významně poklesla doprava v této oblasti. Kvalita ovzduší u OD Centrum se o víkendu značně zlepšila a poklesla značně hluková zátěž a vibrace. Bohužel v pracovní den už opět na Spořilovské úřadovaly kamiony v koloně v obou pruzích.Tato hustě osídlená oblast je kromě těžkého tranzitu a dálniční IAD postižena extrémní dopravní zátěží MHD. Jezdí zde 668 autobusů v pracovní dny, 438 pak v sobotu a 418 v neděli. Po Hlavní ulici mezi OD Centrum a Penny projede v pracovní den 234 kloubových autobusů 135 (zbytečně dvakrát!), 222 kloubových autobusů 118 a 212 midibusů 138. Nadměrným hlukem, vibracemi a zdravotními komplikacemi v důsledku znečištěného ovzduší jsou zde zasaženy tisíce lidí. Měření odborníků totiž ukázala, že většina pražských autobusů nemá prachové filtry. Více viz. pořad ČT Nedej se - Malý velký zabiják. Podle informací Dopravního podniku jezdila v oblasti Hlavní v roce 2017 více než polovina autobusů s nejnižším EURO 2-3! Přitom ji v roce 2015 přislíbil tehdejší náměstek pro dopravu Petr Dolínek do této oblasti přednostně autobusy s EURO 6.
Kloubové autobusy váží přes 20 tun a odpovídají tak váze kamionů. Autobusy navíc jezdí blíže našim plicím a jsou tedy v tomto ohledu nebezpečnější. Produkované vibrace (často ve spojení s podmáčením po intenzivnějších deštích) způsobují opakovaně narušení sítí (a to nejen starších) pod vozovkou a v navazujícím okolí. Přenášejí se poměrně daleko a tak nejsou výjimkou opakované opravy horkovodu, plynovodu i vodovodního potrubí v oblasti Hlavní, ale i v dalších ulicích. Síla vibrací z těžkých dopravních prostředků měla v minulosti např. za následek otřesy domu na Hlavní provázené duněním (zemětřesení) či rozstřelení jedné výplně zasklení. Na domech i uvnitř domů se objevují praskliny.
Dlouhodobě upozorňujeme město i Ropid, že autobus 135 zbytečně projíždí oblastí u OD Centrum dvakrát a mohl by výrazně posílit ve směru na Roztyly zastávku Měchenická, aniž by u Centrumu klesla obslužnost. Hlavní by tak projížděl pouze jednou a zmizelo by zbytečných 117 spojů. Zároveň by obyvatelé v okolí zastávky Měchenická, a i řada obyvatel Starého Spořilova, přivítali zpět autobus 118, který dříve jezdil přes Starý Spořilov okolo kostela. To by však pro Hlavní u OD Centrum neznamenalo žádný benefit.
Hlavní ulice u OD Centrum je oboustranným parkovištěm kde dochází k výraznému zpomalení dopravy, kongescím a popojíždění aut s vysoce negativním účinkem na lidské zdraví. Lidé zde trpí řadou vážných zdravotních komplikací následkem znečištěného ovzduší kvůli kumulaci těžkého tranzitu, tranzitu IAD, který kvůli kamionům objíždí Jižní spojku, a navíc i vlivu zbytečně předimenzované neekologické MHD. Na Spořilov jezdí přitom 2 linky tramvaje a v blízkosti je metro, což jsou ekologické dopravní prostředky. Měření odborníků prokázala silné znečištění ovzduší a nadměrnou hlukovou zátěž. Je třeba si uvědomit, že lidské zdraví je přednější a Praha 4 i město musí prosazovat správnou dopravní politiku i ohledně MHD. Spořilov, který trpí celoevropským kamionovým tranzitem, musí být přednostně vybaven autobusy s EURO 6 a samozřejmostí má být i vedení busu 135 ve směru na Roztyly v této kriticky znečištěné zóně pouze jednou.