Znečištěné ovzduší zvyšuje smrtící efekt koronaviru COVID-19

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 06. 04. 2020

Žijeme-li ve městě se znečištěným ovzduším, máme vyšší (až 84krát) pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než zbytek populace. Ve své studii to tvrdí Evropská aliance pro veřejné zdraví, která vychází i z dat epidemie SARS z 2003. Vysoké koncentrace prachových částic v ovzduší nejen přenášejí virus na svém povrchu, zvyšují i náchylnost k nemocem (např. cukrovce, vysokému tlaku, chronickým respiračním chorobám), které prohlubují letální projevy viru. Stejným způsobem se mohou šířit i jiné viry způsobující chřipku, infekce dýchacích cest či spalničky. Třetina všech mozkových mrtvic, rakovin plic a srdečních chorob v rámci EU připadá právě na znečištění. Samotné znečištění prachem způsobuje dle dat SZÚ každoročně až 1000 předčasných úmrtí v Praze! Tato tragická čísla varují. Vyzývám proto odpovědné politiky, aby konečně dali přednost ochraně zdraví lidí před tzv. „ekonomickým rozvojem“ v podobě nové výstavby. Zahušťování sídlišť vede ke zvýšené dopravě (se všemi negativními vlivy), zhoršení přirozeného provětrávání území, úbytku zeleně i k nárůstu hustoty obyvatel, které podporují šíření nemocí. Zpráva aliance varuje, že virové pandemie se budou opakovat.Zatímco činnost radnice ustrnula v koronavirové paralýze, developeři nespí a žádosti o povolování staveb, vč. kácení stromů a keřů pro uvolnění pozemků výstavbě běží dál. Např. kvůli výstavbě kontroverzní "Kliniky a ubytovacího zařízení" firem Crescon a Alborg-Development při ul. Ryšavého na Roztylech má padnout 51 stromů a 24 skupin souvislých keřových porostů. Lokalita je jedním z posledních míst k rekreaci v části sídliště Horní Roztyly, navíc s prokázaným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů. Změna územního plánu spol. Passerinvest v areálu Interlov na Roztylech povede ke změně 4 ha nezastavitelného zeleného území na stavební parcely. Další rozsáhlé kácení je plánováno na Hájích, při ul. Výstavní v souvislosti s projektem Central Group. A nelze zapomenout na kácení a připravovanou výstavbu na Litochlebském náměstí a stavební projekt Nový Opatov podél ul. Chilské developera FINEP. Právě stromy a keře významným způsobem přispívají ke snižování prachových částic v ovzduší a měly být v maximální míře ponechány a dosazovány podél rušných komunikací. Mimochodem připravovaný nový územní plán Prahy (Metropolitní plán) funkční potřebné plochy „izolační zeleně“ podél hlavních komunikací zcela vypouští!

Současná krize v podobě pandemie koronaviru Covid-19 potvrzuje, že zdraví obyvatel a funkčnost městské části ve prospěch jejích obyvatel musí být prvním zájmem nás všech, včetně samosprávy. Doufáme, že veškeré plánované stavební projekty a desítky připravovaných změn územního plánu na území MČ Praha 11, si vezmou poučení z této bezprecedentní situace a budou zamítnuty či výrazně přepracovány do podoby příznivější vůči životnímu prostředí a veřejnému zdraví.

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D. a ing. Jiří Štyler (Hnutí po Prahu 11)

Související odkazy:
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3069162-sireni-koronaviru-muze-souviset-se-znecistenym-ovzdusim-ukazuje-vyzkum https://www.seznamzpravy.cz/clanek/znecisteni-ovzdusi-zhorsuje-sance-nemocnych-cesi-se-ale-planum-eu-brani-93656?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=article-detail https://epha.org/coronavirus-threat-greater-for-polluted-cities/