Kostel sv. Anežky České slaví 85 let

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 27. 10. 2020

Kostel sv. Anežky České

Na nejkrásnějším místě Spořilova mezi vzrostlými lípami a talpami nad Roztylským náměstím stojí už 85 let kostel svaté Anežky České. Kostel byl dán do služby vysvěcením 27. října 1935 kanovníkem Jaroslavem Kulačem. Dnes je tato stavba chráněnou kulturní památkou České republiky. Začátek stavby je spojován se jménem poslance JUDr. Františka Noska, ministrem pošt a telegrafů, který koupil pozemek na Roztylském náměstí ze sbírek farníků pro definitivní kostel. Návrh kostela je dílo ruského architekta, emigranta Ing. arch. Nikolaje Pavloviče Paškovského ve funkcionalistickém architektonickém slohu s velmi jednoduchým vybavením. To odpovídalo chudobě řádu sv. Františka z Asissi a Anežky, řeholnice abatyše kláštera Na Františku. Od začátku výstavby Spořilova byl pověřen duchovní správou původní kaple a kostela řád františkánů z kláštera Panny Marie Sněžné z Prahy. Provinciál Jan Evangelista Urban vedle duchovní správy dbal také o hudební a dramatickou kulturu. Sál pod kostelem sloužil pro divadlo mladého Ivana Vyskočila, dnes docenta DAMU a Jiřího Suchého, dnes ředitele Semaforu a loutkové divadlo Augustina Sochra. Po II. Vatikánském koncilu tehdejší farář ThDr. Cyril Josef Kadlec nechal upravit vnitřek kostela podle návrhu arch. Mariana Farky. Rekonstrukce spočívala v odstranění mřížky mezi kněžištěm a lidem. Nekonvenční křížová cesta je z tehdy nového plastového materiálu od sochaře Karla Stádníka. Na stěně křestní kaple je kopie obrazu Madony s dítětem (Madonna col Bambino) s Asissi od Petra Lorenzettiho. Po stranách stojí sv. František a sv. Jan Evangelista. Kopii provedl akademický malíř Karel Solařík.Socha sv. Anežky České od Karly Vobišové - ŽákovéSocha Anežky od Karly Vobišové-Žákové byla přemístěna na pilíř čelní stěny. Čtyřicet let státního dozoru nad církvemi v tichosti přerušil druhý farář Řehoř Vojtěch Mareček otevřením kostela a sálu pro hudebně poetická setkání pro širokou veřejnost. Na jeho odkaz navázali současní františkánští kněží Regalát Beneš a Bartoloměj Černý.
Varhany v kostele sv. Anežky České před dokončenímPřed dvěma roky přišel současný varhaník RNDr. Pavel Čížek s návrhem na stavbu nových varhan se sbírky farníků a donátorů včetně Městské části Praha 4. Nové varhany budou mít dva manuály s pedálem a 2 068 píšťal. Tak budou moci občané věřící i nevěřící poslouchat koncerty barokní i součastné hudby. Na svátek svaté Anežky nové varhany požehná provinciál bratr Jakub František Sadílek OFM, při mši svaté v pátek 13. listopadu 2020 v 18. hodin. V neděli 25.10. u příležitosti vysvěcení kostela sv. Anežky bude sloužit slavnostní mši v 10:30 Mons. Prof. Petr Pitha.

Pavel Roček