Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc. zemřel

Autor: František Rejl <frejl(at)post.cz>, Téma: Vzpomínky, Vydáno dne: 24. 03. 2021

A. M. SvobodaV roce 1969 jsem nastoupil do Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) na uvolněné místo po ing. arch. Otakaru Kučovi, který přešel do Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). S tím jsem zdědil i celou jeho zahradnickou agendu spolupráce s Výzkumným ústavem okrasného zahradnictví v Průhonicích, jmenovitě s Vladimírem Součkem, Václavem Štenclem a Drahoslavem Šonským (+13.3.2021). Se všemi jsem si dobře rozuměl, bohužel první dva brzy zemřeli a příslušná spolupráce byla oficiálně ukončena a já se musel věnovat jiným úkolům.
V Průhonicích jsem však měl to štěstí, že jsem se tam také tenkrát poprvé setkal s ing. Antonínem Mariánem Svobodou, CSc. a díky jeho ochotě mohl čerpat z jeho širokých dendrologických znalostí. Navíc nás pojily naše sympatie se skautským hnutím a přátelstvím s Jaroslavem Foglarem.Ing. A. Svoboda mně nezištně zasvětil do bohatství Průhonického parku a zvláště pak mně seznámil s průhonickými exoty, které jsem dosud neznal. Ochotně mně provázel parkem a upozorňoval na exempláře, s jakými jsem se ve své praxi osobně dosud nesetkal.
V roce 2005 jsem se přestěhoval na Spořilov. Tady mně potkalo překvapení, neboť jsem se tu setkal s celou řadou svých známých, dokonce i se spolužačkou z obecné školy. A také mezi nimi byl „průhonický“ ing. Svoboda, který na „novém“ Spořilově bydlel. Následně jsme se pak potkávali většinou v místních restauracích při obědě a povídali si o spořilovské zeleni, kterou jsem mapoval a zveřejňoval na internetu, o což se živě zajímal. A nezůstalo jen u tohoto tématu. Měl rozsáhlé znalosti o ptácích, o historických osobnostech a všem, co zajímalo i mně a chtěl jsem to zveřejnit na svých internetových stránkách nebo použít při organizování spořilovských skautských vycházek. Letos se už nepotkáme. Dostal jsem smutnou zprávu, že 3.2.2021 ing. Svoboda v nedožitých 91 letech zemřel.
Ing. A. M. Svoboda se narodil 21.5.1930 v Praze jako druhé dítě v rodině advokáta. Rodina tenkrát bydlela na Vinohradech. Zvláště v předškolních letech však malý Antonín býval často v Telči, u dědečka z matčiny strany, polesného Komárka, který ho přivedl k lásce k přírodě.
Ing. A. M. Svoboda maturoval v Praze na gymnáziu v Křemencové ulici. Bohužel s přijetím na vysokou školu přírodovědeckého zaměření nastaly v Praze problémy, takže s přijetím uspěl až na Lesnické fakultě v Košicích. Tam ho svými přednáškami zaujal dr. Dezider Magic, zvláště co se týče dendrologických introdukcí. Student Svoboda zmapoval tenkrát výskyt dřevin v Košicích v práci „Dřeviny Košic a okolních parků“ a téma introdukce cizokrajných dřevin se mu stalo celoživotním zájmem.
Po ukončení školy v roce 1955 se vrátil do Prahy a našel si místo v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích. Ústavu zůstal věrný po zbytek života. Odborně se zde zaměřil především na introdukci okrasných dřevin do ČSR zejména z oblasti Severní Ameriky, Kanady a Japonska, přestože se tam osobně z politických důvodů nikdy nepodíval.
Už při prvním setkání po letech mně fascinoval tím, že si pamatoval i mé jméno. Na rozdíl od něho s pamětí na jména jsem měl odjakživa - přestože jsem byl o 8 let mladší – značné potíže.