Slavnostní žehnání nových varhan a koncert v kostele sv. Anežky České na Spořilově

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 22. 09. 2021

Nové varhany v kostele svaté Anežky České na Spořilově požehná provinciál františkánů P. Jakub František Sadílek OFM na svátek Panny Marie Růžencové při mši svaté ve čtvrtek 7. října 2021 v 18 hodin.
Po mši svaté v 19 hodin hod bude následovat varhanní koncert Martina Sturma, vynikajícího improvizátora, varhaníka a hudebního skladatele. Martin Sturm vyučuje varhanní hru na akademii ve Výmaru, výrazně se podílel na tvorbě dispozice a zvukové podoby spořilovských varhan, je přítelem varhanářů Petra Dlabala a Borise Mettlera, kteří varhany postavili ve své dílně v Bílsku u Olomouce.V pátek 7. října a v sobotu 8. října se uskuteční interpretační kurz pro varhaníky pod vedením profesora Martina Sturma. Kurzu se lze zúčastnit i jako pasivní zájemce. Kostel bude otevřen ve čtvrtek 14 až 21 hodin, v pátek 9 až 21 hodin a v sobotu 9 až 12 hodin. Po celou dobu bude možné si varhany poslechnout, prohlédnout a debatovat se staviteli varhan.