Uložení prstí našich legionářů z bojišť 1. světové války

Autor: Jan Vlasák <aaton(at)volny.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 20. 06. 2022

Uložení prstě na Staroměstské radnici3. června 2022 byly uloženy opětně prsti do niky Staroměstské radnice, odebrané členy Československé obce legionářské z bojišť. Původní prsti patrně byly zničeny pro bronzová pouzdra. Na jejich místo byla dána prsť z bojiště v dukelském průsmyku.

Na fotografii jsou sestaveny z leva podle dat bojů: Dobrudža, Verdun, Zborov, Bachmač, Doss Alto, Sibiř - Zlatoúst, Teron. Uprostřed je původní pouzdro Dukla. Poté byla nika uzavřena kamenem s přídržnou maltou. Nyní se čeká na upevnění původních desek, které jsou za 100.000,- Kč zrestaurovány Magistrátem hl. m. Prahy. O celou akci se stará Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova a to od vyhledání archivní dokumentace a svízele s realizací. Dle slibu primátora by měla záležitost ukončena 2. července k výročí bitvy u Zborova.