Jan Boris Uhlíř - velký sokol, historik a předseda

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 19. 06. 2022Jak dlouho jsi členem Sokola a jaké jednoty?
Plnou polovinu svého života, jsem členem Tělocvičné jednoty Praha Královské Vinohrady.

Čemu se v Sokole věnuješ v jakém oddílu působíš?
Jako historik se věnuji problematice Protektorátu Čechy a Morava, jako sokolský historik druhému domácímu sokolskému odboji, jako přispívající člen jsem členem všestrannosti.

Má Tvoje rodina sokolskou tradici? Pokud ano, jak dlouhou, kdo byl první?
Tradice naší rodiny spjatá se Sokolem už trvá 110 let. V roce 1912 zakládal sokolskou jednotu v Kostelci na Hané můj pradědeček, Jan Uher, tehdy učitel. Z učitele se později stal osobní knihovník prezidenta Masaryka a následně vysokoškolský pedagog a plodný autor řady monografií, spoluzakladatel moderní československé pedagogiky. Jako člen Sokola rovněž šéfredaktor časopisu Sokolský vzdělavatel. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava spoluzaložil Jan Uher v Brně odbojovou organizací Zemský národní výbor, která byla složena z pedagogů Masarykovy univerzity, členů ČOS a členů zednářské lóže Cestou světla. V roce 1939 se tato organizace sloučila s vojenskou odbojovou organizací Obrana národa. Jan Uher působil v odboji nejen jako vedoucí pro Brno - venkov, který k ilegální práci přivedl řadu učitelů, ale rovněž jako vrcholný intelektuál, který rozpracoval návrh na politické a sociální uspořádání obnoveného Československa pod názvem "Nová republika." Gestapem byl zatčen v listopadu 1939, vězněn na Špilberku, v Kounicových kolejích, Vratislavi Dietzu an der Lahn a v berlínských Alt Moabit a Plötzensee. K trestu smrti pro přípravu velezrady byl odsouzen v červnu 1942 a popraven v říjnu 1942. Do své bible vepsal v den své popravy tento epitaf: Jan Uher, Brno , Rudišova 6, Morava. Narozen 28.I.1891 v Prostějově, zemřel 27.X. 1942 v Berlíně Plötzensee zcela odevzdán do vůle boží a v naději, že i smrtí sloužíme vyšším cílům, nejen životem a prací 27.X.1942." Osudem svého otce byl zásadně ovlivněn můj dědeček, Boris Uher, který figurova v přípravném výboru pro obnovení ČOS na konci 60. let minulého století a v roce 1990 stál u znovuzrození ČOS a stal se jejím prvním ústředním vzdělavatelem. Nemohl jsem ovlivnit, že budu nosit rodné jméno po pradědečkovi a křestní jméno po dědečkovi. Naší rodinnou sokolskou tradici jsem dříve považoval za zavazující a určující.

Co bys popřál Sokolu do dalších 160 let?
Úctu k tradici úctu k otcům zakladatelům a úctu ke stovkám bratří a sester, kteří se v době existence protektorátu obětovali pro ideu znovuobnoveného Československa. Odvahu, neústupnost, vytrvalost, něhu i nutnou tvrdost! A lásku.