Spořilovský betlém

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 19. 12. 2022

Během Vánoc si přijďte prohlédnout spořilovský betlém...

Spořilovský betlém
Možnost prohlídky:
24.12. 15.00–16.00
25.12. 12.00–18.00
26.12. 12.00–18.00

Více na www.krestanskevanoce.cz/kostel/1680/

Betlém v kostele sv. Anežky České přibližuje narození Krista s odkazem na františkánskou tradici, která je v místní farnosti podpořena kontinuální duchovní správou bratrů františkánů od poloviny třicátých let minulého století.
Zdejší betlém umístěný v křestní kapli sestává z téměř čtyřiceti lidských a zvířecích figur opatřených barevnou olejovou polychromií. Jsou z větší části dílem lidového řezbáře Františka A. Jirkovského z Kladna, což potvrzuje i signování některých figur s datací v rozmezí let 1922–1933. Zasazení příběhu do noční krajiny inicioval pravděpodobně P. Cyril Kadlec, první spořilovský farář. Autorem zadního obrazu betlémské krajiny, která nás přenáší na Valašsko, je malíř Ferdiš Duša (1888–1958), namaloval jej v roce 1955.
Kompletní rekonstrukce a zrestaurování betlému včetně polystyrénových kulis potažených jutou a nových funkčních lucerniček se v roce 2018 ujala restaurátorka Romana Rajtárová a spořilovští farníci. Pastýři, ženy, muži nesoucí rozsvícené lucerny, ovečky, oslíci a další zvířátka přicházejí nocí a čerstvým vonícím mechem k právě narozenému Ježíškovi.
Michaela Tučková