Říjnové pozvánky do kostela sv. Anežky České

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 27. 09. 2022

2. 10. divadelní představení Ženy ve tmě * 3. 10. Transitus sv. Františka * 4. 10. Vzpomínkový večer na otce Řehoře Marečka OFM2. 10. divadelní představení Ženy ve tmě
Zveme od 19 hodin do sálu kostela na úžasné představení karlovarského Divadla Dagmar – scénické čtení z knihy Sigri Sandberg Tma (O hvězdách, strachu a pěti nocích na hoře), přeložila Jarka Vrbová, překlad básní Tomáš Vrba; vydalo nakladatelství Portál Praha 2020 a z knihy Christiane Ritter Žena v polární noci (Rok na Špicberkách), přeložila Viola Somogyi; vydalo nakladatelství Portál Praha 2020
„...dnes je šestnáctého října a slunce se k nám poprvé vrátí až pětadvacátého února...“
kompozice: Hana Franková
dramaturgická spolupráce: Magdaléna Hniličková
nastudovaly a čtou: Sabina Malá a Hana Franková

3. 10. Transitus sv. Františka
V pondělí 3. října oslavíme na závěr mše svaté Transitus sv. Františka. Pravidelnou součástí je vystoupení mužského sboru pod vedením Lukáše Dobrodinského. Každoroční zpívaný Transitus má u sv. Anežky víc než šedesátiletou tradici. Zhudebnění mystického textu, líčícího radostnou smrt sv. Františka, je velmi zněle posazeno pro mužské hlasy. Mše svatá je od 18 hodin.

4. 10. Vzpomínkový večer na otce Řehoře Marečka OFM
Srdečně zveme v úterý 4. října v 19 hodin do kostela sv. Anežky České na komponovaný vzpomínkový večer k desátému výročí úmrtí dlouholetého spořilovského faráře, františkána P. Řehoře Vojtěcha Marečka (1924–2012). Účinkovat budou členové hudebních rodin Baborákových a Pěruškových, z knihy Bohu nejprve buď slouženo bude číst Miroslava Drozdová, součástí večera bude také výstava kaligrafií a fotografií otce Řehoře.

Program:
Úvodní slovo – P. Regalát Beneš OFM
Jan Václav Stamic: Trio Es dur – Radek Baborák (lesní roh), Hana Baboráková (violoncello), Marie Baboráková (housle)
Z dopisů z vězení – čte Miroslava Drozdová
Bohuslav Martinů: Madrigal – Jan Pěruška (viola), Jan Pěruška ml. (housle)
Svatá Anežka Přemyslovna – čte Miroslava Drozdová
Johan Sebastian Bach: Sarabanda a Gigue z Partitury a moll BWV 1013 – Radek Baborák (lesní roh)
Vzpomínka Libuše Šafránkové na otce Řehoře – čte Miroslava Drozdová
Johan Halvorsen: Passacaglia – Jan Pěruška (viola), Jan Pěruška ml. (housle)