Pamětní lavička Inky Bernáškové

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 29. 08. 2023

Lavička Inky BernáškovéMěstská část Praha 4 ve spolupráci s Ing. Monikou Hoření a PhDr. Janou Vrzalovou zřídila pamětní místo pro významnou spořilovskou osobnost, protinacistickou odbojářku Irenu Bernáškovou (7. 2. 1904 – 26. 8. 1942). Pamětní lavička je umístěna v zeleni za římskokatolickým kostelem sv. Anežky České na Spořilově na Roztylském náměstí. Slavnostní odhalení lavičky se konalo 29. srpna 2023.

Odhalení lavičky Inky Bernáškové 29. 8. 2023„Nenápadné domy a místa, kolem kterých často procházíme bez povšimnutí, byly v minulosti svědky silných příběhů a osud Inky Bernáškové k nim určitě patří. Neokázalé hrdinství těchto hrdých a statečných lidí, kteří pro vlast a svobodu riskovali a obětovali vlastní život, je pro nás silnou inspirací i dnes. Je totiž v příkrém protikladu proti nesnášenlivosti a sobectví, jehož jsme tak často svědky,“ uvedl starosta Prahy 4 Ondřej Kubín.

Irena Bernášková žila v Jihovýchodní VIII 944/11. Byla dcerou významného československého grafika Vojtěcha Preissiga. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se zapojila do odbojové činnosti, která byla úzce spojena především s vydáváním ilegálního časopisu V Boj, se získáváním prostředků a techniky na jeho výrobu, ale také s převáděním československých vojáků do zahraničí, kde mohli bojovat proti nacistickým okupantům. Po zatčení gestapem mlčela a všechnu odbojovou aktivitu vzala na sebe. Nacistický soud ji odsoudil k trestu smrti, sťata byla 26. srpna 1942 v Plötzensee. Její osudy zachytila a volně zpracovala PhDr. Jana Vrzalová v publikaci Zasnoubena se smrtí (Spořilovské noviny o jejím vydání podrobně informovaly - viz související články).

„Připomínání historických událostí spojených s našimi moderními dějinami je důležité, protože paměť je mostem mezi minulostí, přítomností a budoucností a pochopení historie nám všem pomáhá hledat řešení současných problémů. Považuji za naši povinnost připomínat si oběti nacistického bezpráví a otevírat naléhavou diskusi o tragických etapách našich dějin také v místech, kolem kterých denně chodíme, kde žijeme a pracujeme,“ řekl Ondřej Kubín.
Na lavičce je umístěn QR kód, po jehož načtení získají zájemci základní informace o životě, odbojové činnosti a smrti této statečné obyvatelky Spořilova.