Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova připomíná hrdiny prvního a druhého odboje

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 11. 03. 2024

Členové Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova v roce 2023 pokračovali v úsilí o popularizaci historických událostí – především vzniku svobodné a demokratické Československé republiky v roce 1918 a domácího a zahraničního odboje ze 2. světové války, zabývali se diskusemi o obnově pomníků Hrdinům od Zborova na Roztylském náměstí na Spořilově i plukovníka Švece na Pohořelci.

Realizovali obnovu pomníku sokolského kronikáře Karla Vaníčka v Šárce – byla pořízena nápisová deska a pomníček upraven (s dokončením se počítá při příležitosti sokolského sletu v roce 2024). Členové sboru dále upozornili příslušné instituce na stav pietního místa hrobu Neznámého vojína a flambonu u pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, a také se zajímali o originály některých českých korunovačních klenotů, které jsou uloženy ve Vídni. Členové sboru se zúčastnili také celé řady pietních akcí a dalších vzpomínkových setkání v Praze, Lánech nebo ve Starém Městě u Uherského Hradiště při příležitosti výročí Pražského povstání 1945, konce II. světové války, narození T. G. Masaryka nebo výročí vzniku Československé republiky.
Při naplňování svých cílů Sbor pro obnovu Hrdinům od Zborova nadále spolupracuje zejména s městskou částí Praha 4, Spořilovskými novinami, Československou obcí legionářskou, Masarykovým demokratickým hnutím a Českou obcí sokolskou.
22. března 2023 se konala Valná hromada sboru, kde byli do předsednictva spolku zvoleni: Mgr. Tomáš Hromádka (předseda), Doc. Vratislav Preclík a Jan Vlasák.


Sbor je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu: sop.zborov@sporilov.info nebo datové schránky: q29ffts