Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  


Poslední komentáře
 • Re: vzpomínka:
  "Oprava: po 20 letech..." (Vzpomínka na Františka Jetonického)
 • Re: vzpomínka:
  "Oprava: po 20 letech..." (Vzpomínka na Františka Jetonického)
 • A už je tam správnej obrazek.:
  "Divil jsem se co maji Doubravsky naproti společného s Jetonickejma. A tvuj soused mi přípoměl že js . . . " (Vzpomínka na Františka Jetonického)
 • vzpomínka:
  "Ahoj Milane. Jsem Pavel, bydlel jsem vedle Jetonických a vídali jsme se na zahrádce, pamatuju se vel . . . " (Vzpomínka na Františka Jetonického)
 • Neda mi to,:
  "abych se nezeptal proc je na tom uvodnim obrazku na druhe strane namesti lezici restaurace U Doubrav . . . " (Vzpomínka na Františka Jetonického)
 • Mrzi mne,:
  "ze restaurace byla prejmenovana na podivne Eureka. Pro nas stare sporilovaky vzdy byla, je a bude U . . . " (Vzpomínka na Františka Jetonického)
 • bez titulku:
  "To nebudou ani tak úpravy pro komfort Pražanů, ale Benešováků." (Studie prozkoumá možnosti zkapacitnění Jižní spojky)
 • Aplikace Kam s ním?:
  "Druhou, možná ještě "chytřejší" možností je použít web a mobilní aplikaci "Kam s ním? . . . " (Bezplatná linka Chytrá recyklace lidem poradí, kam s vysloužilým elektrem )
 • Re: Re: vzpomínka:
  "V 60 letech Jsem chodila na Spořilov do Školy. Na pana Zelenku si vzpomínám a ještě dnes se mi vyb . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • díky:
  "nejsem zítra v Praze, ale našel jsem si jiné setkání, takže na dálku jsem s vámi" (Pozvánka na setkání inspirované Milionem chvilek pro demokracii )


 • Spořilovský kalendář
  <<  Září  >>
  PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30     

  Mohlo by vás zajímat...

  Vzpomínky

  * Jak jsme zakládali Občanské fórum na Spořilově? (2)

  Vydáno dne 31. 03. 2015 (1344 přečtení)

  Nejzazší moje vzpomínky na to, jak jsme zakládali Občanské fórum na Spořilově, sahají do předvánočních dní roku 1989. Po léta jsme se důvěrně znali jako sousedé, členové sokolských rodin či rodičové dětí z naší Základní školy na Spořilově a setkávali se se svými rodinami na spořilovských ulicích, v obchodech či na náměstí. Nyní jsme uposlechli výzvu Koordinačního centra OF, sídlícího v pražském Špalíčku, abychom zakládali místní sdružení, složená ze všech demokraticky smýšlejících občanů. Chtěli jsme podpořit naše občany, kteří projevili velkou aktivitu v úsilí zlepšit věci veřejné.  Místem spontánního setkávání několika prvních nadšenců - občanů, většinou nestraníků, byla spořilovská vilka Jaroslava a Jany Mužíkových na Hlavní třídě. Tam jsme se scházeli téměř denně v podvečer k prvním vzrušeným debatám o tom, co dál konat v tak rozbouřené a přitom tak nadějemi naplněné době. Neustále čerstvé zprávy a hlášení přinášely celostátní rozhlas či televize, jiné informace získávali naši „zpravodajci“ z obvodu či přímo z KC OF. Posedávali jsme při tom se šálky s čajem či kávou na kolenou na točitém schodišti malého spořilovského domečku tzv. „halového“ typu, často v počtu až dvaceti osob. Byli jsme plni nadšení z rychlého vývoje celkové politické situace, kdy jednotlivé události se na nás vylily přímo proudem. Tam jsme dostávali též různé pokyny a úkoly, jak postupně připravit celou naši společnost na svobodné volby. To byl prvotní a hlavní cíl, který sledoval od samého začátku sametové revoluce Václav Havel a jeho spolupracovníci v OF, a na Slovensku občané v obdobně nově vzniklém občanském hnutí, organizaci „Veřejnost proti násilí“ (VPN). Druhým místem našich schůzek byl domeček Mirka Třešky v Jihozápadní IV. Tam jsme často besedovali o přípravách setkání s občany a o jejich programu. V té době bylo hlavní snahou soustředit pod hlavičkou OF všechny různé názorové proudy obyvatelstva, známé osobnosti a nestraníky s dobrou minulostí včetně členů politických stran tzv. Národní fronty (socialisté a lidovci) až na komunisty. Zvláště obtížné pro nás bylo získat spojení na členy stran tzv. Národní fronty, t.j. národní socialisty a lidovce, kteří měli na Spořilově jenom malý, nám neznámý výbor či stranickou skupinu.
  Obyvatelé Spořilova byli podobně jako všichni v naší zemi velmi zvědaví a většinou i netrpěliví a očekávali rychlé změny ve společnosti. Tehdejší doba však trpěla nedostatkem ověřených, pravdivých a zejména hodnověrných informací o současné situaci nejenom v OF a VPN, avšak i v celé zemi.
  Společná shromáždění OF pro spořilovskou veřejnost se konala většinou v zasedacím sále Geofyzikálního ústavu ČSAV, postaveného bez náhrady komunistickým režimem na pozemku bývalého letního cvičiště Sokola Spořilov. Hosté z územních složek OF přednesli nejprve zprávy o aktuálních událostech, poté následovala živá diskuse s občany o dalším postupu přechodu demokratické společnosti od totalitního systému vedení státu k demokracii. Lidé všech generací byli z vývoje událostí nadšeni. Lidé se na sebe usmívali, hrdě se hlásili ke spolupráci a nabízeli výboru OF na Spořilově nejrůznější pomoc. Vyjadřovali nadšeně odhodlání učinit dobrovolně něco potřebného pro tuto novou občanskou společnost.
  Z vyšších složek OF jako delegáti pro Spořilov přicházeli na naše shromáždění Martin Bursík, Bedřich Moldan, oba pozdější ministři životního prostředí ČR, a mladý redaktor ČST Petr Studenovský, který přinášel na shromáždění ty nejnovější informace z KC OF, zejména o dramatickém dění v Československé televizi. Hlavně v období příprav prvních svobodných a demokratických voleb v našem státě po dlouhých čtyřiceti čtyřech letech od roku 1946, zvídavých dotazů na zástupce z vyšších míst OF stále přibývalo a proto shromáždění občanů nadšených z vývoje událostí a dychtících po dalších informacích často nebrala konce. Někdy jsme z přeplněného sálu Geofyzikálního ústavu odcházeli plni nadšení z nadějného vývoje ve společnosti hodně pozdě po dvaadvacáté hodině v noci ! Shromáždění jsme tradičně zakončovali národními písněmi se vzpomínkou na prvního prezidenta Osvoboditele T.G.Masaryka - Ach synku, synku! a Teče voda, teče. Na závěr shromáždění OF zazněla československá státní hymna, zpívaná hrdě a vždy všemi účastníky.
  Jindy jsme se scházeli k veřejným shromážděním se spořilovskými občany v sokolovně. První veřejná schůze OF se konala dne 18.ledna 1990 v sokolovně. Přišlo asi 350 lidí, byly založeny místní výbory, informační bulletin a získáno agitační středisko v knihovně pod náměstím. O dva dny později občané navrhli na veřejném shromáždění na náměstí výměnu spořilovských zástupců na Obvodním národním výboru Prahy 4 a na Ústředním národním výboru hl.m. Prahy. V únoru vznikly komise pro výstavbu, životní prostředí, dopravu, kulturu, propagaci, organizaci a právo. Jejich práce začala sběrem informací a námětů od občanů a jejich návrhů na společné řešení problémů Spořilova. Nadešel čas, kdy si budeme řešit svoje problémy sami.
  Záhy na to zahájila opět svoji činnost díky nesmírnému nadšení všeho členstva a přípravného výboru též spořilovská tělocvičná jednota SOKOL.
  V únoru 1990 se konaly po čtyřiceti letech nesvobody a zákazu svobodné sokolské šibřinky. Jejich ráz zněl „Dva tisíce slov“. Sokolovna jásala a tančila z nabyté svobody a přetékala nadšením účastníků ze Spořilova i z okolí. Osmého března 1990 oficiálně obnovila svoji činnost Československá obec sokolská.
  Hlavním úkolem OF byla příprava občanů na první svobodné volby po dlouhých čtyřiceti letech. Kandidátem do Zastupitelstva Ústředního národního výboru hl.m. Prahy se stal Mirek Třeška. Stal se naším nejvyšším úředníkem za OF Spořilov. Do obecního zastupitelstva Obvodního národního výboru Prahy 4 jsme delegovali za spořilovskou OF MUDr. Jiřího Kreisingera, MUDr. Danu Škopkovou a Ing. Václava Peška. Jejich volba proběhla dne 25. listopadu 1990. Kandidátka OF doslala šťastné číslo „7“ a volby vyhrála. Volební účast byla devadesáti a půl procentní a ze tří tisíc osmi set voličů hlasovalo pro OF 65 %, komunisté získali 9,2 %. Na podzim se volilo do Obvodních národních výborů a Spořilov byl rozdělen do pěti volebních obvodů. Do zastupitelského sboru na nuselskou radnici byli dne 25. listopadu 1990 zvoleni MUDr. Jiří Kreisinger, MUDr. Dana Škopková a Ing. Václav Pešek a do Ústředního národního výboru hl.m.Prahy Miroslav Třeška.
  Z četných diskusí na veřejných besedách i při osobních setkáních na ulicí či v obchodě mezi spořilovskými členy OF a místními občany vyplynula tato výzva k tehdejšímu nově jmenovanému starostovi Městské části Prahy 4 Zdeňkovi Klausnerovi:
  „Vážený pane starosto, vytvořili jsme na Starém Spořilově územní samosprávu, jejíž jmenný seznam Vám přikládáme, a k věci vymezení hranic naši pravomoci se Vám chceme přiznat, že bychom nejraději měli samosprávu pro Starý Spořilov a k němu patřících několik činžovních domů Spořilova I, ale samozřejmě budeme spolupracovat se samosprávou sídliště, pokud se tam vytvoří, a rozhodně najdeme cestu, jak rozdílnost problémů překonat.“
  V Bulletinu č.3 vydávaném spořilovským OF čteme:
  „Naše snahy by měly vést k posílení samostatnosti Spořilova v oblasti správní až do možnosti vytvoření obce a k větší nezávislosti na službách Velké Prahy. Usilujeme o znovuoživení náměstí jako přirozeného centra Spořilova s fungující sítí obchodů a služeb, o zlepšení životního prostředí uvnitř Spořilova, ale i ovlivnitelných negativních vlivů širšího okolí. Zaměříme se na posílení možnosti rekreace na Spořilově, zvláště pro děti, které si dnes již nemají kde hrát. Bude naší snahou zamezení dalšího zahuštění výstavby, zvyšování koncentrace obyvatel a další kumunikace dopravy. V nejbližším okolí se budeme zajímat o plány na využití prostor, jako je bývalé koupaliště „Plivátko“ a jeho okolí, pásma od stanice metra k tenisovým kurtům a plochy bývalé sběrny, která by mohla sloužit jako sportoviště.“
  Výzva spořilovským občanům končí závěrečným provoláním:
  „Zapojte se do našich problémů! Nikdo to za nás neudělá.“
  Dávný sen o samostatnosti Spořilova se však časem rozplynul do nenávratna. Občas, před každými volbami se o některých podnětech mezi občany na Spořilově živě diskutovalo, avšak nikdy se je nepodařilo uskutečnit.
  V lednu roku 1991 vydalo KC OF tzv. Výchozí politický program, na jehož základě byly vypracovány pokyny pro registraci OF jako politické strany. Také Občanské fórum na Spořilově se na základě výzvy KC OF rozpadlo do politických stran či seskupení, aniž se jí podařilo vyřešit všechna svá předsevzetí…

  [Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: Vladimír Prchlík | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Spořilovské aktuality
  21.09.2020: Před 80 lety nacisté zatkli odbojářku Bernáškovou, popravili ji o dva roky později
  Starší aktuality


  Čtenáři od 31.5.2004

  Spořilovská kliknutí
  Celkem6030045
  Září30047
  Dnes17

  Spořilováci na webu

  Nyní si čte web : 14 uživ.


  (c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
  Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
  Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
  Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
  CENÍK INZERCE