Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  
Spořilovský kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Mohlo by vás zajímat...

Kolem Spořilova

* Obchodní centrum Eden bude již brzy otevřeno

Vydáno dne 23. 02. 2005 (8156 přečtení)

Severně, jen několik minut jízdy od Spořilova bude v příštích týdnech otevřeno největší obchodně-společenské centrum v okolí - OC Eden Vršovice. Pro spořilovské občany je tato stavba významná i z důvodů nákupů, neboť Kaufland v Michli je značně přetížen a mnoho obyvatel Spořilova jezdí do centra právě kolem vršovického Edenu.

O nákupních možnostech v nově budovaném OC Eden jste již ve Spořilovských novinách četli (v rubrice "Kolem Spořilova"). V tomto příspěvku ale chceme poukázat na posudky odborníků, kteří s touto stavbou od samého začátku nesouhlasili, a to zejména z důvodu likvidace parku před Kulturním domem Eden a celkovém úbytku zeleně. Stavba ale již stojí, a tak jsou následující informace především pro zajímovat a po čase se v redakci určitě k těmto informacím vrátíme a porovnáme je s realitou. Současně přinášíme malé ohlédnutí za historií tohoto projektu a událostí, které ovlivnili jeho výstavbu. Údaje pocházejí od sdružení SOS Praha.


Obchodní centrum EDEN (OCE), Praha 10 – Vršovice

Charakteristika stavby
Investor: Eden Development a.s. - 100% akcionář Carrefour Česká republika s.r.o.
Projektant: Loxia a.s.
Rozsah stavby: areál kulturně-obchodního centra na ploše 41 122 m2 (supermarket, pasáž středních a menších obchodů a služeb, restaurace, multikino, universální administrativní budova, podzemní parkovací garáže)
Předpokládaný počet návštěvníků: max. 12 000 za den, 4 300 osobních automobilů
Zásobování: 60 nákladních vozidel z toho 20 těžkých

Charakteristika území
(podklad – posudek Dr. Rejchmana - objednalo MŽP)
- uzavřené od jihu a severu; proudění vzduchu velmi nedokonalé; nevyhovující odvětrávání zplodin
- husté pokrytí bytovou zástavbou, administrativními a provozními budovami (železniční trať, budova teplárny, další průmyslové objekty)
- vysoká koncentrace místních a projíždějících obyvatel a dopravy, pravidelně silně násobená při fotbalových utkáních
- nedostatek zeleně; Vršovice 30% podíl zeleně na jednoho obyvatele (jeden z nejhorších v Praze)
- vysoká intenzita dopravy na křižovatce Vršovická – Bělocerkevská – U Slavie; 58 000 automobilů za den (zařazena mezi 4 nejhorší v Praze)
- vysoké koncentrace imisí, hluku a prašnosti
- únosné zatížení území je již v současnosti výrazně překročeno
- ekologická stabilita lokality je porušena a negativně ovlivňuje životní podmínky obyvatel


Zúčastněné organizace, úřady a subjekty
Loxia a.s.
Eden Development a.s.
Zdravý život – občanské sdružení místních občanů
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) – občanské sdružení zabývající se životním prostředím
Zelený kruh – občanské sdružení zabývající se životním prostředím SK Slavia
Naše budoucnost – občanské sdružení místních občanů
Obvodní úřad městské části Praha 10 (ObÚ Prahy 10)
Odbor životního prostředí obvodního úřadu městské části Praha 10 (OŽP Prahy 10)
Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
Odbor územního rozhodování Magistrátu hl.m. Prahy
Ministerstvo životního prostředí


Průběh projednávání výstavby OCE
- obvodní úřad městské části Praha 10 (ObÚ Prahy 10) záměr sleduje údajně již od roku 1997
- v 1. pololetí roku 1998 se o záměru dozvěděli občané
- 7. 1. 1999 – veřejné projednání posudku vlivů stavby na životní prostředí – kritické připomínky Odboru životního prostředí (OŽP) Prahy 10 a Magistrátu hl. m. Prahy, zástupce Ministerstva životního prostředí (MŽP), občané a občanské iniciativy
- 1. 6. 1999 vydalo MŽP negativní stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí
- 18. 6. 1999 – projektant provedl změny projektu (snížení parkovacích míst z 1300 na 850, vytvoření nových parkových ploch v jiné lokalitě, finanční příspěvek na odklon tranzitní dopravy z lokality EDEN)
- otevřena zůstává otázka výstavby vysoké (35 m) administrativní budovy na ploše současného parku
- MŽP odpovědělo požadavkem na přepracování dokumentace vedoucí k zásadnímu řešení negativních vlivů v této lokalitě
- 9. 9. 1999 projednávání územního plánu Prahy; zastupitelstvo hl.m.Prahy zamítlo připomínku ke stabilizaci parku před KD Eden
- 1. 10. 1999 k záměru vydal OŽP Magistrátu hl.m. Praha souhlasné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny
- projektant požádal Odbor územního rozhodování Magistrátu hl.m. Prahy o zahájení územního řízení – přerušeno vzhledem k nutnosti doplnění podkladů k 31. 1. 2000
- 18. 10. 1999 vydal OŽP Prahy 10 nesouhlasné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší – odbor nepovažuje změny v projektu za podstatné a upozorňuje, že by bylo možné se stavbou souhlasit v případě, že by se snížili obchodní plochy a upustilo se od výstavby administrativní budovy
- 27. 12. 1999 proběhlo ústní jednání územního řízení – uplatněny četné námitky občanských iniciativ; vznesen požadavek MŽP na nové posouzení vlivů na životní prostředí vzhledem k úpravám projektu
- 31.1. 2000 vyzval OÚR Magistrátu hl.m. Prahy navrhovatele k doplnění podkladů pro opakované řízení o hodnocení vlivů na životní prostředí do 31. 1. 2001 a řízení přerušil
- proti územnímu rozhodnutí podali odvolání občanská sdružení Zdravý život, STUŽ, Zelený kruh a subjekt SK Slavia
- 7. 6. 2000 ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) odvolání zamítlo
- 4. 7. 2000 občanská sdružení podala podnět k přezkoumání rozhodnutí MMR
- 29. 8. 2000 občanská sdružení podala žalobu k Vrchnímu soudu
- 29. 11. 2000 MMR odpovídá, že podáním návrhu na přezkoumání správního rozhodnutí soudem, nemůže správní úřad toto správní rozhodnutí mimo odvolací řízení zrušit nebo změnit.
- Vrchní soud zatím nerozhodl
- investor (Eden development) však na rozhodnutí soudu, které by potvrdilo legálnost územního rozhodnutí, nečeká – požádal stavební úřad Prahy 10 o stavební povolení na provedení přeložek infrastruktury
- zároveň investor požádal OŽP Prahy 10 o stanovisko k projektu výstavby provizorního krytu CO na nejspornějším území parku
- přestože OŽP odmítl vydat stanovisko k dílčím částem projektu, ale chce jej posoudit jako celek, je ze samotné žádosti zřejmé, že investor volí tzv. „salámovou strategii“. V obavě, že by nemusela stavba jako celek být schválena, snaží se postavit alespoň dílčí části a získat tak argumenty pro dokončení stavby celé. Tedy obejít „osalámovat“ sporné části stavby. - léto 2002 vydáno stavební povolení pro celou stavbu, zároveň však vrchní soud zrušil odvolací rozhodnutí MMR v rámci územního řízení a dal tím za pravdu odpůrcům stavby. Územní rozhodnutí tak přestalo být pravomocné a MMR musí v odvolacím řízení znovu rozhodnout. Než se tak stane jsou všechny pozdější rozhodnutí protizákonné a stejně tak jakékoliv stavební práce.
- investor zahájil přípravné práce pro přeložení inženýrských sítí -Česká inspekce životního prostředí udělila stavebníkovi pokutu 50 000 Kč za nezákonné pokácení dřevin
- rok 2003 - únor 2005 - výstavba
- březen 2005-dokončení stavby OC Eden


Očekávané negativní důsledky OCE (dle posudků odborníků):
zvyšování dopravního zatížení lokality (v roce 1998 bylo zatížení křižovatky Vršovická – Bělocerkevská – U Slavie 58 000 vozidel za den. Podle Ústavu dopravního inženýrství bude při existenci OCE zátěž v roce 2002 v počtu 68 700 vozidel a v roce 2010 pak 70 400. Bez OCE v roce 2002 - 64 400 a v roce 2010 – 63 400)
- znečištění ovzduší větráním podzemních garáží (výdechová potrubí o průměru 15 m2, vyšší než 20 m mají produkovat 45m3 znečištěného vzduchu za sekundu z jednoho výdechu), problematická může být také hluková zátěž ventilace
- zábor parku, jehož posláním je vytváření rozptylového prostoru pro škodliviny zvlhčování vzduchu, snižování prašnosti, pohlcování dopravního hluku a estetický vjem (v hodnocení vlivů stavby na ŽP byla jako varianta ekologicky optimální uvedena rekonstrukce současného parku a jeho rozšíření až k železniční trati); v parku bylo na 1100 dřevin různého vzrůstu, jeho rozloha byla 9400 m2.


Hlavní argumenty místních občanů a občanských iniciativ proti výstavbě:
- nadměrný rozsah plánované zástavby
- zvyšování hlukové hladiny
- zničení parku před KD Eden
- omezení prostoru pro rozptyl škodlivin
- znečištění z podzemních garáží
- zvýšení nehodovosti


Nechme se překvapit co provoz stavby přinese....

[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Marek Mahdal | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Sdružení SOS Praha


Čtenáři od 31.5.2004

Spořilovská kliknutí
Celkem6172540
Březen2258
Dnes37

Spořilováci na webu

Nyní si čte web : 22 uživ.


(c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
CENÍK INZERCE