Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  


Poslední komentáře
 • Re: Re: vzpomínka:
  "V 60 letech Jsem chodila na Spořilov do Školy. Na pana Zelenku si vzpomínám a ještě dnes se mi vyb . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • díky:
  "nejsem zítra v Praze, ale našel jsem si jiné setkání, takže na dálku jsem s vámi" (Pozvánka na setkání inspirované Milionem chvilek pro demokracii )
 • Vzpomínky na Olgu:
  "Setkali jsme se s Olgou někdy v roce 2015. Jako vedoucí oddělení akvizice a prezervace Národního fil . . . " (Rozloučení s Olgou Růžičkovou, rozenou Sixtovou)
 • Vzpomínka na Plivátko:
  "V padesátých letech minulého století jsme bydleli s bratrem a rodiči v Praze XIV.-Nuslích a chodili . . . " (Plivátko dnes)
 • Ještě Pochvala "Plivátka":
  "V padesátých letech minulého století jsme bydleli s bratrem a rodiči v Praze XIV.-Nuslích a chodili . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • Koupaliště Spořilov:
  "V padesátých letech minulého století jsme bydleli s bratrem a rodiči v Praze XIV.-Nuslích a chodili . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • bez titulku:
  "Jako rodič žáka ze ZŠ Jižní to vidím trochu, vlastně zcela, jinak. Nechci tu prát špinavé prádlo (i . . . " (Naprostá většina žáků díky rodičům má přístup k technologiím, které umožňují distanční výuku)
 • a ještě k plivátku:
  "Někde poblíž býval areál, snad tehdy svazarmu, kde létali s upoutanými modely a proháněli upoutané m . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • Re: Fotografie:
  "https://www.krcakzije.cz/lokalita/jatka- rasovna-nebo-plivatko-historie-arealu-in terlov.html " (Vzpomínka na Plivátko)
 • To je síla:
  "Děkuji za informaci, tiskneme letáky, aby se to dozvěděli i ti, kteří nemají internet. Zároveň sepis . . . " (Připomínkujme územní studii okolí metra Roztyly)


 • Spořilovský kalendář
  <<  Červenec  >>
  PoÚtStČtSoNe
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31   

  Mohlo by vás zajímat...

  Doprava

  * Místostarosta si pochvaloval spolupráci s petičním výborem

  Vydáno dne 01. 06. 2007 (2400 přečtení)

  31.5.2007 - Oldřich PražákV téměř poklidné atmosféře včera proběhlo diskusní setkání prvního zástupce starosty Oldřicha Pražáka se spořilovskými občany. Vše začalo kolem osmnácté hodiny, kdy se dostavilio do jídelny ZŠ Jižní více než sto zájemců o zklidnění dopravy na Spořilově. Přitom místostarosta měl praktickou možnost vidět aktuální situaci v okolí školy, kdy křižovatka Hlavní - Lešanská byla auty zcela zacpaná a kolona na Hlavní ulici sahala až na Roztylské náměstí. Byl si toho plně vědom a hned v úvodu uvedl, že z toho důvodu chápe požadavky spořilovských občanů a vyjádřil spokojenost nad spoluprácí s petičním výborem.

  V úvodní části představil "Studii dopravního zatížení na Spořilově", kterou pro radnici Prahy 4 vypracoval Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy a která byla pro přítomné v několika desítkách kusů k dispozici ( prezentace v Powerpointu zde (8,5 MB), studii můžete podle místostarosty získat bezplatně na požádání na ÚMČ Praha 4).
  Studie podle slov Pražáka vychází ze současného stavu a simuluje stav k roku 2010, tedy roku, kdy končí platnost současného Územního plánu hlavního města Prahy. Předpokládá se, že zatížení komunikací za uvedené období vzroste průměrně o 10%. Uvedl, že tato studie je spíše simulací a měla by být podkladem pro vypracování klasické dopravní studie, s návrhy řešení dopravy na celém Spořilově.
  31.5.2007 - Tomáš LedvinaV další části dostal slovo zástupce petičního výboru Tomáš Ledvina. Poděkoval občanům za účast, vyjádřil spokojenost s faktem, že se radnice opravněnými požadavky občanů zabývá a z nich vypíchl ten hlavní, řešit otázku dopravy na Spořilově jako celku. Ochránit Spořilov, aby se jeho uličky nestaly tranzitními průjezdnými trasami a vrátit Spořilovu čistě obytnou funkci.
  Do diskuse za zapojil dále p. Hrdlička (rovněž z petičního výboru), který upozornil na snahy developerů po zastavení lokality "Trojmezí" a v té souvislosti dopravní nebezpečí pro Spořilov (tranzitní charakter Hlavní ulice na sídlišti i na starém Spořilově). Zeptal se také na financování opravy Hlavní ulice. Místostarosta reagoval v tom smyslu, že "Hlavní ulice není přivaděč, ale zkratka." Rovněž uvedl, že "otázku Trojmezí neřešíme, protože Trojmezí neleží na území Prahy 4." Po pozdvižení v sále doplnil, že ale otázku Trojmezí monitorují a radnice se jistě bude v otázce návazné dopravy vyjadřovat v rámci územního řízení (rozhodnutí). Obslužnost území podle místostarosty neřeší ale městská část, nýbrž developer.
  Na toto téma navázala další diskutující, která jako příklad uvedla stavbu bytového domu v blízkosti GFÚ, kterou stavitel staví bez ohledu na své sousedy (rekonstrukce vily Na Spořilově na bytový dům se sedmi bytovými jednotkami a krytým parkovacím stáním - viz http://www.imo-star98.cz/projekt_praha_sporilov.php) a bez ohledu na fakt, že Spořilov má svůj historický charakter a ráz. I další občan Spořilova se přimluvil za zachování Spořilova se "svým kouzlem urbanistického celku".
  Oldřich Pražák stočil diskusi opět k Hlavní ulici. Řekl, že radnice považuje současnou opravu Hlavní ulice jako svoji prioritu, před následnou rekonstrukcí (oprava a rekonstrukce jsou podle Pražáka dva odlišné termíny) by měla být definována podoba komunikace. Radnice připravuje minimálně v blízkosti školy zvýšené přechody pro chodce s přisvícením. Podpořil námět petičního výboru - vyvýšit křižovatky Hlavní s Bočními. Oprava musí začít ještě letos, bude-li stavební povolení.
  Do diskuse se zapojil Jan Jindra, který se představil jako pracovník Pražských vodohospodářských staveb. Uvedl, že Hlavní ulice nesnese zvýšené dopravní zatížení, hutnění materiálu neproběhlo tak, jak mělo. Nepovažuje přesun dopravy do Lešanské za šťastné řešení a přimlouvá se za odvedení dopravy na Spořilovskou. Na něj navázal p. Antušek, který vedle přesunu dopravy do jiných ulic upozornil na velmi nepřesná čísla v předložené studii a její špatné zpracování. Požaduje výhled do roku 2030. Místostarosta zopakoval, že studie musela být navázána na aktuální Územní plán. Dále vystoupila pamětnice, která zavzpomínala na jednosměrné řešení dopravy v době výstavby sídliště i nesplněný slib tehdejších politiků, že komunikace na starém Spořilově budou určeny výhradně pro místní dopravu. Další občanka uvedla, že domů na Spořilov dnes jela z Barrandova 1 3/4 hodiny a zeptala se, zda pochopila správně, že v souvislosti s Hlavní budou probíhat 2 stavební řízení (+ oprava Hlavní a + rekonstrukce Hlavní, při které budou postaveny retardéry). Místotarosta přitakal, a pak dala tisková mluvčí slovo p. Vaňkovi (členu petičního výboru). Ten obsáhle zhodnotil jednání radnice, upozornil na fakt, že Ústav dopravního inženýrství má software umožňující dopravní simulaci do roku 2015, informoval o tom, že investor v lokalitě Trojmezí hodlá v místě měnit územní plán, ptá se, proč radnice Prahy 4 s developery v okolí Spořilova nejednala. Místostarosta zareagoval v tom smyslu, že stanovisko MČ Praha 4 bude v rámci projednávání územního plánu respektováno.
  Pan Linha ve svém příspěvku řekl, že Spořilov je obklopen řadou nadřazených komunikací, z nichž automobily v okamžiku zácpy si zkracují cestu přes Spořilov. Jako návrh řešení nabízí uzavření nájezdu na Jižní spojku. Rovněž rekapituloval další problémy Spořilova: zužování komunikací nemá smysl, řešit také otázku parkování, dopravu na Spořilově hodnotit z hlediska celku.
  31.5.2007 - Jiří Bendl (vlevo s kravatou)Slovo dostal i Jiří Bendl (zastupitel MČ Praha 4 za Stranu zelených), který v obecné rovině se přimluvil za snižování dopravy, podporu cyklostezek a pěších tras. Pan Doležal z Hlavní ulice podpořil návrh na zrušení sjezdu z Jižní spojky a uvedl další neuralgické body Spořilova - sjezd z Bohdalce a zkratku v oblasti Senohrabské ulice.
  S emotivním projevem vystoupil Miloslav Vnouček. Jeho příspěvek se týkal hlukové problematiky. Řekl, v nedávné době obeslal 9 institucí s požadavkem na usnesení týkající se situace na Spořilově (včetně ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika MUDr. Víta). Státní zdravotní ústav prováděl v jeho bytě 17. dubna 2007 dvacetičtyřhodinové měření, kdy každých 15 minut měřil intenzitu hluku. Ústavem bylo údajně změřeno, že jeho žádost a petice s 666 podpisy je bezpředmětná, protože limity hluku byly zvýšeny jen o 0,8 decibelu. Přitom p. Vnouček uvedl, že 85% čtvrthodin bylo tzv. nadhlučných.
  K Hlavní ulici se vrátil urbanista p. Pospíšil, který rovněž podpořil uzavření sjezdu na Jižní spojku, podle něj by to mělo být uvedeno v zadání dopravní studie.
  31.5.2007 - pohled do sáluOldřich Pražák zareagoval v tom smyslu, že o tom by měla jednat jmenovaná pracovní komise (2 zástupci samosprávy, dva úředníci Prahy 4, dva členové petičního výboru). K otázce hluku se vyjádřil v tom smyslu, že v nedávné době jednal o požadavku některých spořilovských občanů v záležitosti protihlukového valu.
  31.5.2007 - Tomáš Ledvina, Jan Ledvinová, Oldřich PražákJedna z diskutujících položila dotaz, proč vodovodní uzávěry nového vodovodu jsou umístěny v komunikaci a ne na chodníku, paní Vlčková zase upozornila na problematiku kácení Topolů v Bočních ulicích. Na ní navázali Jana Ledvinová a Tomáš Ledvina z petičního výboru, kteří s Oldřichem Pražákem diskutovali o údajném chystaném svěření pozemků do správy TSK hl. m. Prahy. Oldřich Pražák na tuto otázku nedokázal odpovědět. Přítomní občané vyjádřili nesouhlas s případným novým správcem zeleně. To už se diskuse spíše rozmělňovala, že ji Oldřich Pražák ukončil a poděkoval za účast. Další diskuse už probíhala v hloučcích, případně u nástěnek, které připravili členové občanského sdružení Spořilov.

  31.5.200731.5.200731.5.2007
  31.5.2007 - poslouchat přišel i herec Miroslav Táborský
  Související články:
  Veřejné projednání studie zklidňujících opatření by mělo proběhnout po prázdninách (02.06.2009)
  Kolony na Spořilově nás stále otravují! (05.11.2008)
  Otázky a odpovědi, které zazněly na veřejné diskusi 26. června 2008 v Kulturním centru Spořilov (04.09.2008)
  Objevilo se v poštovní schránce Spořilovských novin (21.11.2007)
  Rekonstrukce ulice Hlavní - Zpráva o průběhu a současném stavu stavebních prací z pohledu Občanského sdružení Spořilov (23.10.2007)
  Sčítání vozidel na ulici Hlavní (07.09.2007)
  Občanské sdružení Spořilov a jeho dosavadní činnost (04.09.2007)
  Přizpůsobili si autoři studie zadání svým potřebám? (11.06.2007)
  Budoucnost dopravy uvnitř a okolo Spořilova aneb podaří se zachovat obytný charakter této původně zahradní čtvrti? (30.05.2007)
  Dopravní zácpy jsou na Hlavní skoro běžnou záležitostí (28.05.2007)
  Paradoxy pražské dopravy (28.05.2007)
  Nuselská radnice: Hlavní ulice je téma k diskusi (09.05.2007)
  Budují nové vodovodní přípojky (06.04.2007)
  Tisková zpráva MČ Praha 4 - Hlavní ulice (08.03.2007)
  Naděje na zklidnění dopravy uvnitř Spořilova a na zachování charakteru této původně zahradní čtvrti (01.03.2007)
  Fotografie z rekonstrukce Hlavní ulice (1) (24.02.2007)
  Ohlasy na petiční akci v českých médiích (21.02.2007)
  Hlavní ulice: Výsledky petiční akce (08.02.2007)
  Projekt rekonstrukce Hlavní ulice (02.02.2007)
  K projektové dokumentaci rekonstrukce ulice Hlavní ke dni 17.1.2007 (20.01.2007)
  Rekonstrukce Hlavní začne příští týden! (18.01.2007)
  Jak vidím spořilovskou petici já aneb ta naše povaha česká (18.01.2007)
  Jaké jsou cíle petice za zklidnění dopravy na celém Spořilově? (14.01.2007)
  PODPISOVÁ MÍSTA - petice občanů za zklidnění dopravy na celém Spořilově a za zachování ulice Hlavní jako obytné třídy (11.01.2007)
  Proti petici také nic nemám, ale... (07.01.2007)
  Petiční výbor má vlastní e-mail (22.12.2006)
  Petice občanů za zklidnění dopravy na celém Spořilově a za zachování ulice Hlavní jako obytné třídy (19.12.2006)
  Příspěvek do diskuse na téma rekonstrukce Hlavní ulice (29.11.2006)
  Připomínky k projektu "Oprava komunikace Hlavní na st. Spořilově" (17.07.2006)
  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: Tomáš Hromádka | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Spořilovská výročí

  1971 - Otevření úseku D1 (Spořilov - Mirošovice) »


  Čtenáři od 31.5.2004

  Spořilovská kliknutí
  Celkem5953228
  Červenec9537
  Dnes135

  Spořilováci na webu

  Nyní si čte web : 14 uživ.


  (c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
  Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
  Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
  Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
  CENÍK INZERCE